رسانه 24
رسانه 24

چند بیت یا جمله حکیمانه برای درس چهارم عربی پایه هشتم :: جستجو.. ب رتبه دانش آموزان در فعالیت های انفرادی

درخواست حذف اطلاعات

.. ب رتبه در مسابقات بین الصلاتین در منطقه 1-ام البنین الله وردی پايه هشتم 2-فرشته احمدی    پايه نهم 3-آرزو داوری پايه هشتم 4-مریم .. ی  پايه هشتم  فائزه سلیمان نژاد  پايه هشتم  فاطمه رضایی رتبه دوم درسهایی از قران  فاطمه زهرا خنفری نژاد رتبه دوم طراحی پايه نهم مبینا فقهی رتبه سوم کتابخوانی  پايه هشتم  منبع: http://talimodir. .. /

تدریس خصوصی عربی هشتم

درخواست حذف اطلاعات

تدریس خصوصی عربي هشتم     آموزش گام به گام ویژه تقویت پايه .. ب بالاترین نمره در کوتاه ترین زمان ایجاد علاقه در دانش آموز آموزش ویژه در طول سال تحصیلی آموزش ویژه امتحانات دی ماه و .. داد ماه در همه سطوح(کتاب مصوب- فراتر از سطح کتاب- تیزهوشان) جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید:  تناوش 09223863762  ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ تدریس خصوصی عربي هشتم    مهارت عربي فرزاندان خود را در ايام نزدیک به امتحانات ترم اول تقویت کنید جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید: تناوش 09223863762منبع: http://tadrisarabi-8. .. /

تدریس خصوصی عربی هشتم

درخواست حذف اطلاعات

تدریس خصوصی عربي هشتم         آموزش گام به گام ویژه تقویت پايه .. ب بالاترین نمره در کوتاه ترین زمان ایجاد علاقه در دانش آموز آموزش ویژه در طول سال تحصیلی آموزش ویژه امتحانات دی ماه و .. داد ماه در همه سطوح(کتاب مصوب- فراتر از سطح کتاب- تیزهوشان) جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید:  تناوش 09223863762  ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ تدریس خصوصی عربي هشتم    مهارت عربي فرزاندان خود را در ايام نزدیک به امتحانات ترم اول تقویت کنید جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید: تناوش 09223863762منبع: http://tadrisarabi-8. .. /

تدریس خصوصی عربی هشتم

درخواست حذف اطلاعات

تدریس خصوصی عربي هشتم   آموزش گام به گام ویژه تقویت پايه .. ب بالاترین نمره در کوتاه ترین زمان ایجاد علاقه در دانش آموز آموزش ویژه در طول سال تحصیلی آموزش ویژه امتحانات دی ماه و .. داد ماه در همه سطوح(کتاب مصوب- فراتر از سطح کتاب- تیزهوشان) جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید:  تناوش 09223863762  ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ تدریس خصوصی عربي هشتم    مهارت عربي فرزاندان خود را در ايام نزدیک به امتحانات ترم اول تقویت کنید جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید: تناوش 09223863762  منبع: http://tadrisarabi-8. .. /

تدریس خصوصی عربی هشتم

درخواست حذف اطلاعات

تدریس خصوصی عربي هشتم           آموزش گام به گام ویژه تقویت پايه .. ب بالاترین نمره در کوتاه ترین زمان ایجاد علاقه در دانش آموز آموزش ویژه در طول سال تحصیلی آموزش ویژه امتحانات دی ماه و .. داد ماه در همه سطوح(کتاب مصوب- فراتر از سطح کتاب- تیزهوشان) جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید:  تناوش 09223863762  ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ تدریس خصوصی عربي هشتم    مهارت عربي فرزاندان خود را در ايام نزدیک به امتحانات ترم اول تقویت کنید جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید: تناوش 09223863762  منبع: http://tadrisarabi-8. .. /

تدریس خصوصی عربی هشتم

درخواست حذف اطلاعات

تدریس خصوصی عربي هشتم             آموزش گام به گام ویژه تقویت پايه .. ب بالاترین نمره در کوتاه ترین زمان ایجاد علاقه در دانش آموز آموزش ویژه در طول سال تحصیلی آموزش ویژه امتحانات دی ماه و .. داد ماه در همه سطوح(کتاب مصوب- فراتر از سطح کتاب- تیزهوشان) جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید:  تناوش 09223863762  ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ تدریس خصوصی عربي هشتم    مهارت عربي فرزاندان خود را در ايام نزدیک به امتحانات ترم اول تقویت کنید جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید: تناوش 09223863762    منبع: http://tadrisarabi-8. .. /

تدریس خصوصی عربی هشتم

درخواست حذف اطلاعات

تدریس خصوصی عربي هشتم   آموزش گام به گام ویژه تقویت پايه .. ب بالاترین نمره در کوتاه ترین زمان ایجاد علاقه در دانش آموز آموزش ویژه در طول سال تحصیلی آموزش ویژه امتحانات دی ماه و .. داد ماه در همه سطوح(کتاب مصوب- فراتر از سطح کتاب- تیزهوشان) جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید:  تناوش 09223863762  ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ تدریس خصوصی عربي هشتم    مهارت عربي فرزاندان خود را در ايام نزدیک به امتحانات ترم اول تقویت کنید جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید: تناوش 09223863762منبع: http://tadrisarabi-8. .. /

تدریس خصوصی عربی هشتم

درخواست حذف اطلاعات

تدریس خصوصی عربي هشتم       آموزش گام به گام ویژه تقویت پايه .. ب بالاترین نمره در کوتاه ترین زمان ایجاد علاقه در دانش آموز آموزش ویژه در طول سال تحصیلی آموزش ویژه امتحانات دی ماه و .. داد ماه در همه سطوح(کتاب مصوب- فراتر از سطح کتاب- تیزهوشان) جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید:  تناوش 09223863762  ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ تدریس خصوصی عربي هشتم    مهارت عربي فرزاندان خود را در ايام نزدیک به امتحانات ترم اول تقویت کنید جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید: تناوش 09223863762منبع: http://tadrisarabi-8. .. /

تدریس خصوصی عربی هشتم

درخواست حذف اطلاعات

تدریس خصوصی عربي هشتم     آموزش گام به گام ویژه تقویت پايه .. ب بالاترین نمره در کوتاه ترین زمان ایجاد علاقه در دانش آموز آموزش ویژه در طول سال تحصیلی آموزش ویژه امتحانات دی ماه و .. داد ماه در همه سطوح(کتاب مصوب- فراتر از سطح کتاب- تیزهوشان) جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید:  تناوش 09223863762  ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ تدریس خصوصی عربي هشتم    مهارت عربي فرزاندان خود را در ايام نزدیک به امتحانات ترم اول تقویت کنید جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید: تناوش 09223863762  منبع: http://tadrisarabi-8. .. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

معرفی کادر اجرایی: مدیریت :سرکار خانم دريایی معاونت آموزشی :سرکار خانم .. زاده معاونت پرورشی :سرکار خانم بهرامی معاونت اجرایی :سرکار خانم نادری  معاونت فناوری :سرکار خانم رجایی معرفی کادر آموزشی دبیر دینی و قرآن  : سرکار خانم غباس زاده- سرکار خانم ثابت قدم دبیر رياضی  پايه هفتم : سرکار خانم نصیری  دبیر رياضی پايه هشتم :   - خانم مریم چاکری دبیر رياضی نهم : خانم مریم چاکری دبیر علوم پايه هفتم و هشتم و نهم : سرکار خانم جلوه ودادی دبیر عربي پايه هفتم و هشتم  و نهم : سرکار خانم فروغ زهره بحرالعلومی دبیر زبان انگلیسی پايه هفتم و هشتم و نهم :  سر کار خانم تامارا تیمور تاش دبیر ادبيات پايه هفتم و هشتم   : سرکار خانم ثابت قدم دبیر ادبيات پايه نهم :سرکار خانم رجایی- خانم سلیمی دبیر مطالعات اجتماعی پايه هفتم و هشتم و نهم  : سرکار خانم کاوه  دبیر کارو فناوری و هنر پايه هفتم و هشتم ونهم : سرکار خانم م

تدریس خصوصی عربی هشتم

درخواست حذف اطلاعات

تدریس خصوصی عربي هشتم           آموزش گام به گام ویژه تقویت پايه .. ب بالاترین نمره در کوتاه ترین زمان ایجاد علاقه در دانش آموز آموزش ویژه در طول سال تحصیلی آموزش ویژه امتحانات دی ماه و .. داد ماه در همه سطوح(کتاب مصوب- فراتر از سطح کتاب- تیزهوشان)  جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید: تناوش 09223863762  ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ تدریس خصوصی عربي هشتم    مهارت عربي فرزاندان خود را در ايام نزدیک به امتحانات ترم اول تقویت کنید جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید: تناوش09223863762منبع: http://tadrisarabi-8. .. /

تدریس خصوصی عربی هشتم

درخواست حذف اطلاعات

تدریس خصوصی عربي هشتم         آموزش گام به گام ویژه تقویت پايه .. ب بالاترین نمره در کوتاه ترین زمان ایجاد علاقه در دانش آموز آموزش ویژه در طول سال تحصیلی آموزش ویژه امتحانات دی ماه و .. داد ماه در همه سطوح(کتاب مصوب- فراتر از سطح کتاب- تیزهوشان)  جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید: تناوش 09223863762  ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ تدریس خصوصی عربي هشتم    مهارت عربي فرزاندان خود را در ايام نزدیک به امتحانات ترم اول تقویت کنید جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید: تناوش09223863762منبع: http://tadrisarabi-8. .. /

تدریس خصوصی عربی هشتم

درخواست حذف اطلاعات

تدریس خصوصی عربي هشتم     آموزش گام به گام ویژه تقویت پايه .. ب بالاترین نمره در کوتاه ترین زمان ایجاد علاقه در دانش آموز آموزش ویژه در طول سال تحصیلی آموزش ویژه امتحانات دی ماه و .. داد ماه در همه سطوح(کتاب مصوب- فراتر از سطح کتاب- تیزهوشان)  جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید: تناوش 09223863762  ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ تدریس خصوصی عربي هشتم    مهارت عربي فرزاندان خود را در ايام نزدیک به امتحانات ترم اول تقویت کنید جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید: تناوش09223863762منبع: http://tadrisarabi-8. .. /

تدریس خصوصی عربی هشتم

درخواست حذف اطلاعات

تدریس خصوصی عربي هشتم         آموزش گام به گام ویژه تقویت پايه .. ب بالاترین نمره در کوتاه ترین زمان ایجاد علاقه در دانش آموز آموزش ویژه در طول سال تحصیلی آموزش ویژه امتحانات دی ماه و .. داد ماه در همه سطوح(کتاب مصوب- فراتر از سطح کتاب- تیزهوشان)  جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید: تناوش 09223863762  ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ تدریس خصوصی عربي هشتم    مهارت عربي فرزاندان خود را در ايام نزدیک به امتحانات ترم اول تقویت کنید جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید: تناوش09223863762  منبع: http://tadrisarabi-8. .. /

تدریس خصوصی عربی هشتم

درخواست حذف اطلاعات

تدریس خصوصی عربي هشتم             آموزش گام به گام ویژه تقویت پايه .. ب بالاترین نمره در کوتاه ترین زمان ایجاد علاقه در دانش آموز آموزش ویژه در طول سال تحصیلی آموزش ویژه امتحانات دی ماه و .. داد ماه در همه سطوح(کتاب مصوب- فراتر از سطح کتاب- تیزهوشان)  جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید: تناوش 09223863762  ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ تدریس خصوصی عربي هشتم    مهارت عربي فرزاندان خود را در ايام نزدیک به امتحانات ترم اول تقویت کنید جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید: تناوش09223863762  منبع: http://tadrisarabi-8. .. /

تدریس خصوصی عربی هشتم

درخواست حذف اطلاعات

تدریس خصوصی عربي هشتم       آموزش گام به گام ویژه تقویت پايه .. ب بالاترین نمره در کوتاه ترین زمان ایجاد علاقه در دانش آموز آموزش ویژه در طول سال تحصیلی آموزش ویژه امتحانات دی ماه و .. داد ماه در همه سطوح(کتاب مصوب- فراتر از سطح کتاب- تیزهوشان)  جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید: تناوش 09223863762  ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ تدریس خصوصی عربي هشتم    مهارت عربي فرزاندان خود را در ايام نزدیک به امتحانات ترم اول تقویت کنید جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید: تناوش09223863762  منبع: http://tadrisarabi-8. .. /

تدریس خصوصی عربی هشتم

درخواست حذف اطلاعات

تدریس خصوصی عربي هشتم           آموزش گام به گام ویژه تقویت پايه .. ب بالاترین نمره در کوتاه ترین زمان ایجاد علاقه در دانش آموز آموزش ویژه در طول سال تحصیلی آموزش ویژه امتحانات دی ماه و .. داد ماه در همه سطوح(کتاب مصوب- فراتر از سطح کتاب- تیزهوشان)  جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید: تناوش 09223863762  ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ تدریس خصوصی عربي هشتم    مهارت عربي فرزاندان خود را در ايام نزدیک به امتحانات ترم اول تقویت کنید جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید: تناوش09223863762  منبع: http://tadrisarabi-8. .. /

تدریس خصوصی عربی هشتم

درخواست حذف اطلاعات

تدریس خصوصی عربي هشتم   آموزش گام به گام ویژه تقویت پايه .. ب بالاترین نمره در کوتاه ترین زمان ایجاد علاقه در دانش آموز آموزش ویژه در طول سال تحصیلی آموزش ویژه امتحانات دی ماه و .. داد ماه در همه سطوح(کتاب مصوب- فراتر از سطح کتاب- تیزهوشان)  جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید: تناوش 09223863762  ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ تدریس خصوصی عربي هشتم    مهارت عربي فرزاندان خود را در ايام نزدیک به امتحانات ترم اول تقویت کنید جهت مشاوره و تدریس خصوصی با ما تماس بگیرید: تناوش09223863762  منبع: http://tadrisarabi-8. .. /

تدریس خصوصی عربی هشتم

درخواست حذف اطلاعات

تدریس خصوصی عربي هشتم کلاسهای آموزشی ،تقویتی و  رفع اشکال براي امتحان گروه آموزشی میر .. با 8 سال سابقه موفق آموزشی و پرورشی 09124396809 تدریس خصوصی عربي تدریس خصوصی عربي هفتم تدریس خصوصی عربي نهم تدریس خصوصی عربي هشتممنبع: http://mirabiinstitute. .. /

فراخوان کشوری(تهیه درس افزار آموزشی)

درخواست حذف اطلاعات

با سلام همکاران گرامی جهت تهیه درس افزار به موارد ذیل توجه فرمائید. 1 درس چهارم در پايه هفتم و درس هفتم در پايه هشتم 2 دروس ذکر شده شامل متن لغات تمرینها ..... 3 در دو نسخه آماده شود. 4 تهیه درس افزار در دو پايه توسط یک فرد بلامانع است. آ .. ین تاریخ ارسال به گروهای آموزشی 95/10/11 می باشد.منبع: http://arabi1. .. /

بارم‌بندی پیام‌های آسمان ـ پایه هشتم

درخواست حذف اطلاعات

بارم‌بندی پيام‌های آسمان ـ پايه هشتم دوره اول متوسطه ـ سال تحصیلی 96ـ 1395   نوبت  اول نوبت  دوم شماره درس بارم شماره درس بارم اول 2   دروس نوبت  اول (6 نمره)   اول 5/0 دوم 2 دوم 5/0 سوم 2 سوم 5/0 چهارم 3 چهارم 1 پنجم 3 پنجم 1 ششم 4 ششم 25/1               هفتم 4 هفتم 25/1 جمع 20 جمع   6 نمره   دروس نوبت  دوم (14نمره) هشتم 2 نهم 2 دهم 5/1 يازدهم 2 دوازدهم 5/1 سیزدهم 5/1 چهاردهم 2 پانزدهم 5/1 جمع هشت درس نوبت  دوم 14 هفت درس نوبت  اول 6 نمره جمع نهایی شانزده درس 20 نمره منبع: http://maref1395. .. /

449-∞

درخواست حذف اطلاعات

زنگ اول"عربي قمری روی تخته یه جمله مینویسه: انَّ غابات مازندران...بقیه جمله حواسم پرت میشه... زنگ دوم"زمین پشت صندليای کلاس زمین->کاسپین پويا؛ساخت مازندران حالا زنگ سوم و چهارم رو هم فاکتور... دلِ دیگه...به هر بهونه ای میلرزه! بعدا نویس:بری اینستا ببینی ساناز ع .. ای مازندرانشونو گذاشته!منبع: http://ms-findikh. .. /

بارم‌بندی درس پیام‌های آسمان ـ پایه هفتم

درخواست حذف اطلاعات

بارم‌بندی درس پيام‌های آسمان ـ پايه هفتم دوره اول متوسطه ـ سال تحصیلی 96ـ 1395   نوبت  اول نوبت  دوم شماره درس بارم شماره درس بارم اول 2 اول 5/0 دوم 2 دوم 5/0 سوم 2 سوم 5/0 چهارم 5/2 چهارم 75/0 پنجم 5/2 پنجم 75/0 ششم 3 ششم 1 هفتم 3 هفتم 1 هشتم 3 هشتم 1 جمع 20 نمره جمع 6 نمره     نهم 2 دهم 2 يازدهم 2 دوازدهم 2 سیزدهم 25/1 چهاردهم 25/1 پانزدهم 5/1 شانزدهم 2                                جمع 14 نمره   جمع نهایی شانزده درس 20 نمره منبع: http://maref1395. .. /

پاو .. ینت های درس عربی پایه هشتم:

درخواست حذف اطلاعات

درس اولhttp://s5.picofile.com/ درس دومhttp://s5.picofile.com/file/8 درس سومhttp://www.uplooder.net/cgi-bi درس چهارمhttp://s5.picofile.com/file/81399 درس پنجمhttp://s5.picofile.com/filehgjgf/8139 درس ششمhttp://s5.picofile.com/file/8139960618/ درس هفتمhttp://s5.picofile.com/file/8139963384/dar درس هشتمhttp://s5.picofile.com/figfdle/8139965384/dar درس نهمhttp://s5.picofile.com/file/8139967576/darse_9.zip.ht درس دهمhttp://s5.picofile.com/file/8139969334/darse_10.zip ..  منبع: http://darolfoonoonstudents. .. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

ضمن عرض سلام و احترام خدمت همکاران گرامی بودجه بندی و بارم بندی کتب هفتم ،هشتم و نهم در سال تحصیلی 96-95 به حظورتان ارسال میگردد. بنام خدا بودجه بندی پیشنهادی کتاب مطالعات اجتماعی پايه هفتم وهشتم ونهم در سال تحصیلی 96-95 پايه هفتم   فروردین 128-107 دی 70-55 مهر 14-1 اردیبهشت 152-129 بهمن 86-71 آبان 34-15   اسفند 106-87 آذر 54-35 پايه هشتم   فروردین 134-121 دی 77-69 مهر 22-1 اردیبهشت 171-135 بهمن 97-78 آبان 46-23   اسفند 120-98 اذر 68-47                            پايه نهم         فروردین 147-133 دی 84 -78 مهر 28-2 اردیبهشت 146-148 بهمن112-85 آبان 56-29   اسفند 132-113 آذر 77-57             به نام خدا  بارم بندی کتاب مطالعات اجتماعی پايه های هفتم،هشتم،نهم در سال تحصیلی 96-95جهت استفاده همکاران به

آرایه های ادبی پایه های هفتم ،هشتم و نهم

درخواست حذف اطلاعات

تشبیه   در هر تشبیه ميان آن چه تشبیه می شود و آن چه بدان تشبیه می کنیم ، شباهت ها و مشترکاتی وجود دارد . از تشبیه براي زیبایی و تاثیر گذاری سخن و نوشته استفاده می شود .   تشبیه : « تشبیه ماننده .. چیزی است به چیزی ، مشروط بر این که آن مانندگی مبتنی بر کذب (دروغ) باشد نه صدق (درستی – حقیقت ) یعنی ادعائی باشد نه حقیقی » ( شمیسا ، 1381 : 67 )   « توجه اصلی ما در فهم تشبیه باید روی « مشبه به » باشد ، چون « وجه شبه » از « مشبه به » اخذ می شود . » (همان ، 70 )   تشبیه دارای انواعی مختلف است که در این بحث نمی گنجد .   در جمله ی : رزمندگان .. مثل شیر جنگیدند   مشبه: ( کلمه ای است که آن را تشبیه می کنیم ) مثل : رزمندگان ..   مشبه به :( کلمه ای است که طرف اول (مشبه) را به آن نشبیه می کنیم ) مثل :شیر   ادات تشبیه: ( کلمه هایی هستند که طرف اول (مشبه) را به طرف دوم (مشبه به) پیوند می دهد . مثل : مثل  

نمونه سوالات هشتم

درخواست حذف اطلاعات

نمونه سوال پايه هشتم از سرکار خانم شاه میرزایی منطقه 6اینجا کلیک کنید.    نمونه سوال پايه هشتم از سرکار خانم اکبری منطقه 18اینجا کلیک کنید.   نمونه سوال پايه هشتم از سرکار خانم میرزایی منطقه 7 اینجاکلیک کنید.    نمونه سوال از سرکار خانم ثابت ایمانی منطقه 11 پايه هفتم اینجا کلیک کنیدو پايه هشتم  اینجاکلیک کنید .نمونه سوال نوبت دوم پايه هشتم از سرکار خانم احمدی منطقه 19 اینجاکلیک کنید. نمونه سوال نوبت دوم پايه هفتم از سرکار خانم آقایی منطقه 2 اینجاکلیک کنید. نمونه سوال نوبت دوم پايه هشتم از سرکار خانم آقایی منطقه 2اینجا کلیک کنید. نمونه سوالات تستی عربي هشتم از درس های 1 - 7 از سرکار خانم آقایی منطقه 2اینجا کلیک کنید.  نمونه سوال ميان نوبت دوم (درس های 6 و 7 ) از کتاب هشتم از سرکار خانم اکبری سرگروه منطقه 18 اینجاکلیک کنید.   نمونه سوال ميان نوبت دوم (درس های 6،7،8) از کتاب هشتم از سرکار خان

سوال آبان ماه برای پایه هشتم

درخواست حذف اطلاعات

الف)بیماری خودایمنی ms،ابتدا روی کدام یک از خواص نورون ها اثر گذاشته و چه تغییری در آن ایجاد می کند؟ ب)بهبود خود به خودی بیمارms،(از بین رفتن علاءم)نتیجه فعالیت کدام سلول ها است؟منبع: http://biologism1395. .. /

نمونه سوالات هشتم

درخواست حذف اطلاعات

نمونه سوال پايه هشتم از سرکار خانم شاه میرزایی منطقه 6اینجا کلیک کنید.    نمونه سوال پايه هشتم از سرکار خانم اکبری منطقه 18اینجا کلیک کنید.   نمونه سوال پايه هشتم از سرکار خانم میرزایی منطقه 7 اینجاکلیک کنید.    نمونه سوال از سرکار خانم ثابت ایمانی منطقه 11 پايه هفتم اینجا کلیک کنیدو پايه هشتم  اینجاکلیک کنید .نمونه سوال نوبت دوم پايه هشتم از سرکار خانم احمدی منطقه 19 اینجاکلیک کنید. نمونه سوال نوبت دوم پايه هفتم از سرکار خانم آقایی منطقه 2 اینجاکلیک کنید. نمونه سوال نوبت دوم پايه هشتم از سرکار خانم آقایی منطقه 2اینجا کلیک کنید. نمونه سوالات تستی عربي هشتم از درس های 1 - 7 از سرکار خانم آقایی منطقه 2اینجا کلیک کنید.  نمونه سوال ميان نوبت دوم (درس های 6 و 7 ) از کتاب هشتم از سرکار خانم اکبری سرگروه منطقه 18 اینجاکلیک کنید.   نمونه سوال ميان نوبت دوم (درس های 6،7،8) از کتاب هشتم از سرکار خان

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال هشتم 1395 (درس چهارم): پیوندجاودان

درخواست حذف اطلاعات

پاسخ سؤالات پيام های آسمان سال هشتم 1395    (درس چهارم):   پیوندجاودان     خودت را امتحان کن صفحه 38   1- چرا خداوند .. اکرم را اولین معلم قرار داد ؟ پاسخ :  زیرا ایشان بهتر از هر انسان دیگری می داند که هر آیه از قرآن در چه زمانی و به چه علتی نازل شده اسن و مفهوم و تفسیر واقعی آن چیست .    منبع: http://barati1351. .. /

درس فداکاران: جلسه هشتم

درخواست حذف اطلاعات

زمان بندی جلسه هشتم: 1- فعالیتهای نوشتاری صفحه چهارم 25 دقیقه 2- ارزشی .. مهارت خواندن 20 دقیقه: حساس .. توجه شنیداری دانش آموزان با شیوه قضاوت عملکرد. https://telegram.me/kelasesevomtakhasosi  منبع: http://sevom. .. /

زبان انگلیسی و عربی

درخواست حذف اطلاعات

                           سوالات زان انگلیسی هشتم با فرمت پی دی اف سری2                                                                          سوالات عربي هشتم با فرمت پی دی اف سری1                                                                         سوالات عربي هشتم با فرمت پی دی اف سری2                                           منبع: http://amirreza-yousefi. .. /

بارم‌بندی درس پیام‌های آسمان ـ پایه نهم

درخواست حذف اطلاعات

بارم‌بندی درس پيام‌های آسمان ـ پايه نهم دوره اول متوسطه  سال تحصیلی 96ـ 1395   نوبت  اول نوبت  دوم شماره درس بارم شماره درس بارم اول 3 اولو دوم 2 دوم 3 سوم و چهارم 2 سوم 5/3 پنجم و ششم 2 چهارم 5/3 جمع شش درس نوبت  اوّل 6 نمره پنجم 3 هفتم 2 ششم 4 هشتم 5/2 جمع 20 نمره نهم 5/2   دهم 5/2 يازدهم 5/2 دوازدهم 2 جمع شش درس نوبت  دوم 14 نمره جمع نهایی 20 نمره منبع: http://maref1395. .. /

نقدوبررسی دین وزندگی پایه سوم

درخواست حذف اطلاعات

ب .. . تکمیل ج .. شاخص نقدوبررسیکتاب سوم دین وزندگی ازدرس اول تاپايان درس سیزدهم توسط همکارانی که پايه سوم تدریس دارندا .. امی ست. همان ج .. شاخص پايه دهم به جزموردیک وهفت بقیه براي سال سوم هم قابل استفاده ست. به همکارانی که مطالب ارسالی آنان ازطرف دفترتالیف موردتوجه قرارگیردتقدیرنامه ارسال میگردد. مهلت ارسال نقدوبررسی دردروس مختلف به شرح زیرمیباشد. درس اول ودوم وسوم : تاآ .. آبانماه درس چهارم 'پنجم وششم : تادهم آذرماه درس هفتم ، هشتم ونهم : ت .. ستم آذرماه درس دهم ، يازدهم ،دوازدهم وسیزدهم تا آ .. آذرماه  همکاران محترم مطالب خودرابه آدرس گروههای آموزشی منطقه 2، گروه دین وزندگی ارسال فرمایید.                       باسپاس    منبع: http://dini2. .. /

زبان انگلیسی و عربی

درخواست حذف اطلاعات

                           .. سوالات زان انگلیسی هشتم با فرمت پی دی اف سری2                                                                          .. سوالات عربي هشتم با فرمت پی دی اف سری1                                                                         .. سوالات عربي هشتم با فرمت پی دی اف سری2                                           منبع: http://amirreza-yousefi. .. /

ادبیات و ریاضی

درخواست حذف اطلاعات

                                  سوالات ادبيات پايه هشتم بافرمت پی دی اف                                                                        سوالات رياضی پايه هشتم با فرمت پی دی اف                                                                   سوالات رياضی پايه هشتم بافرمت پی دی اف سری2                                                                    سوالات رياضی پايه هشتم بافرمت پی دی اف سری3                                        منبع: http://amirreza-yousefi. .. /

تدریس خصوصی علوم هشتم

درخواست حذف اطلاعات

تدریس خصوصی علوم هشتم توسط گروه آموزشی .. میر .. با 8 سال سابقه موفق تدریس09124396809 تدریس خصوصی علوم هشتم،تدریس خصوصی علوم هفتم،تدریس خصوصی علوم نهم،معلم خصوصی علوم تجریی، تدریس خصوصی علوم ششم ،ریست و فیزیکمنبع: http://mirabiinstitute. .. /

.. 18/آبان/1395

درخواست حذف اطلاعات

دروس تدریس شده و تکالیف پايه هفتم ✍ادبيات فارسی : درس چهارم روخوانی شد . دستور زبان درس چهارم به صورت جزوه ارائه شد.

پاسخ سوال

درخواست حذف اطلاعات

سلام بعضی ازبچه های چهارم ثبت نام نمیشن ويا اگر میشن رشته پايه نمیگیرن؟علت چیست؟((مرتضی))   با سلام خدمت همکار محترم من امروز یک نفر در پیش .. ی ثبت نام .. مشکلی نبود و براحتی ثبت نام شد اگر سال قبل در پايه سوم تحصیل کرده اند و وقفه نداشته اند مشکلی پیش نمی آید مگر اینکه سال قبل در سنا ثبت نامی براي آنها صورت نگرفته باشد که در اینصورت مسئول فناوری اداره براي سال قبل این افراد تعیین سابقه در سناد خواهد کردمنبع: http://nadersobhany. .. /

ادبیات و ریاضی

درخواست حذف اطلاعات

                                  .. سوالات ادبيات پايه هشتم بافرمت پی دی اف                                                                        .. سوالات رياضی پايه هشتم با فرمت پی دی اف                                                                   .. سوالات رياضی پايه هشتم بافرمت پی دی اف سری2                                                                    .. سوالات رياضی پايه هشتم بافرمت پی دی اف سری3                                        منبع: http://amirreza-yousefi. .. /

توضیحاتی درباره جشنواره خوارزمی

درخواست حذف اطلاعات

با سلام و درود خدمت همکاران ارجمند جشنواره خوارزمی در دو پايه هشتم و نهم برگزار می شود که پايه هشتم آن تا مرحله کشوری و پايه نهم تا سطح استان می باشد. براي هشتمی ها از موضوعات 8 گانه کتاب هفتم و موضوعات 6 درس اول کتاب هشتم و براي پايه نهم از دو کتاب 7 و 8 و سه درس در کتاب نهم در نظر گرفته شده است. منظور این است که عنوان نمایش یکی از عناوین این درس ها باشد نه این که تمام مطالب دروس باشد. همکاران حتما فرم ارزی را مطالعه کنند و در نوشتن .. نامه به گروه فراگیران کمک نمایند تا متن نمایش منسجم و بدون غلط دستوری و محتوایی باشد. پیروز باشید.منبع: http://rezapour1973. .. /

تدریس خصوصی علوم چهارم

درخواست حذف اطلاعات

تدریس خصوصی علوم چهارم توسط آموزشگاه میر .. با 8 سال سابقه موفق آموزشی و پژوهشی .. میر .. -09124396809 http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi     تدریس خصوصی علوم چهارم تدریس خصوصی علوم پنجم تدریس خصوصی علوم ششم تدریس خصوصی علوم تجربی تدریس خصوصی علوم هشتم  منبع: http://tadris-oloom. .. /

ثبت نام

درخواست حذف اطلاعات

از 95/4/3 ثبت نام پايه هفتم آموزشگاه آغاز گردید و دو هفته پس از آن ثبت نام پايه های هشتم و نهم نیز آغاز شد.  آ .. ین آمار ثبت نام 352 نفر بوده است که به تفکیک شامل: پايه هفتم 126 نفر پايه هشتم 114 نفر پايه نهم 112 نفر            منبع: http://shafieiyoon. .. /

راهنمای معلم فارسی هشتم ونهم و پرسش های چهارگزینه ای فارسی نهم

درخواست حذف اطلاعات

با سلام واحترام دوستان گرامی کتاب های راهنمای معلم  پايه های  هشتم ونهم  فارسی و فایل پرسش های چهار گزینه ای فارسی نهم به همراه معنی شعر های فارسی ومتن های کهن فارسی و... را می توانید در قسمت پیوند های روزانه مشاهده فرمایید. منبع: http://es-adabiat-group. .. /

محذوفات کتاب پیام آسمانی پایه هفتم،هشتم و نهم(ویژه دانش آموزان اهل سنت)

درخواست حذف اطلاعات

حذفيات کتاب هفتم: 1)درس هشتم: مبحث راه شناخت تکالیف دینی و تقلید ازمجتهد صفحه 95 و فعالیت کلاسی صفحه96 وسئوال 3 و 4 فعالیت خودت را امتحان کن 2) درس نهم: ازابتدای مطهرات تا پايان صفحه104 3) درس دهم: مبحث واجبات .. از صفحه 110 تا صفحه113و سئوال 1 فعالیت خودت را امتحان کن صفحه114 4)درس يازدهم:ازابتدای مبحث قطره در دريا تاابتدای غسل .. حذفيات کتاب هشتم: 1)کل درس چهارم(پیوند جاویدان) 2)کل درس پنجم(روزی که .. کامل شد) 2) درس ششم :مبحث شرایط .. صحیح ازصفحه54 تا 56 ، فعالیت کلاسی صفحه56 و سئوال 2و 3 فعالیت خودت را امتحان کن صفحه57 3) درس هفتم: مبحث مبطلا ت روزه در صفحه62 و 63 و سئوال4 فعالیت خودت را امتحان کن صفحه63 حذفيات کتاب نهم: 1)کل درس چهارم(خورشدپنهان) 2)درس پنجم( .. ی درعصرغیبت) تا ابتدای بیدارگر قرن و سئوال1 و 2 خودت را امتحان کن صفحه61 3)کل درس ششم(وضو ،غسل و تیمم) 4)کل در

اضافه شدن بخش « موبایلی » به جشنواره .. ‌ و ع .. فناوری و صنعتی

درخواست حذف اطلاعات

  بخش .. ‌های موبایلی با هدف ایجاد مشارکت مردمی در بيان روایت‌هایی از فناوری و .. ب و کار ایرانی و عمومی‌تر شدن جشنواره به این رویداد سینمایی افزوده شده است. در این بخش تمامی .. ‌های موبایلی که در آشکار يا نهان به موضوع استفاده از فناوری بومی، کالای ایرانی، اشتغال، .. ب و کار، محصولات و شرکت‌های دانش‌بنيان و... پذیرفته می‌شوند. تندیس بهترین .. ، لوح تقدیر بهترین کارگردانی و لوح تقدیر جایزه ویژه هيات داوران به همراه جوایز نقدی به برگزیدگان اهدا خواهد شد. چهارمین جشنواره .. و ع .. فناوری و صنعتی با هدف معرفی فعالیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای کشور در بخش‌های مختلف علمی، فناوری، نوآوری و صنعتی توسط جهاد .. ی هنر با همکاری معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد .. ی و به دبیری مسعود .. برگزار می‌شود. پنجم آذرماه آ .. ین مهلت ارسال آثار به چهارمین دوره جشنواره .