رسانه 24
رسانه 24

غُرنامه :: جستجوغُرنامه

درخواست حذف اطلاعات

چرا فقط موقع امتحانا فکرم مشغول نوشتنه؟ =| بعد الانا که بیکارم هیچی به هیچی. • همانا فاینال را جوری بدهید که رد نشوید =| رد نشدیم =]  • همانا زین و تیلور گوش دهید تا فاین ان را خوب بدهید چونان اندرومدا پاس شوید =d • همانا بسی ظلم بسیاریست ساعت شیش بیدار شدن | لباس پوشیدن | و بفهمی تعطیلی =| خو لامصب خواب بودیم =[  • از آن روزهای بدبختیست که حوصله ات تُهیست .  • حس بس مز فیه که چشمات از بیخو داغ باشن و خودتم بکشی خوابت نبره . تعطیل شونم چارصدوچارنات فوندیه. میمُردید شب قبلش اعلام کنید؟