رسانه 24
رسانه 24

خنده :: جستجوقصه

درخواست حذف اطلاعات

 پدرسکوت لب باز کرد و گفت: من ز خنده ی ترس در عجبم در دل من قهقهه می زند دل من .. ن و بی رمق در .. اش از خنده ی ترس غمگین است. ترس گفت: من تو را نرنجانم ،نترسانم،می نهارانم* تو خود بخند به من تو بخند به خنده ی من ز خنده ی تو شوم پنهان.     ((از مخاطبین عزیزی که این متن را مطالعه می کنند؛در خواست دارم؛اگر از ریشه ی این لغت((می نهارانم)) که بنده به مفهوم ((راندن)) از خویش در این متن استفاده .. ؛اطلاعاتی دارند و معنی دقیق تر و صحیح تری می دانند؛بنده را نیز مطلع کنند.))منبع: http://alirezamehrpoem. .. /

:)

درخواست حذف اطلاعات

من .. ی نیستم که غم هآیم را فریاد بزنم.. یا که نه برایشآن سوگواری کنم.. من همه ی غم هایم را پشت چهره ی همیشه خندآنم دفن میکنم ... خنده های من از سَرخوش بودنم نیست ... میخندم تا نگویند تو را چه شده است... بگذار مردم دنبال علت شادی و خنده ام باشند تا غم هآیی که هیچ .. نمی فهمد... هیچ .. نمیداند که پشت خنده های این دخترک چه آشوبی ست...!منبع: http://baraye-sayeam. .. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

خ ب مرد... صبح امروز... جالبه تنها چیزی که ازش تو ذهنم میاد صورت خنده روش ه... شاید زیاد ما رو دوست نداشت اما هروقت دیدمش خنده رو بود... خدا رحمتش کنه قسمت این بود اول پسرش بمیره جیگرش بسوزه و سه ماه بعد خودش ... زن رنج کشیده ای بود... بعضی ها آفریده میشند که فرع باشند ..  چهره خنده روش از جلوی چشمهام محو نمی شه... چقدر ی لحظه احساس تنهایی .. ...منبع: http://zanjamoore. .. /

خنده و قهر

درخواست حذف اطلاعات

خنده ی گرمی کرد و این خنده ی او،میتوانست تمام دنیا را گرم کند و اگر تمام مردم دنیا میتوانستند او را ببینند در یک آن،همه ی جنگ ها،خصومت ها و دشمنی های روی کره ی زمین از بین میرفت یا دست کم یک آتش بس بسیار طولانی اعلام می شد... پ.ن: اما حیف که پشتشو کرد و رفت اونطرف تر وایستاد. آتیشم زد و تا چند ساعت حالم بد بود                                             دختر پرتقالی/یوستاین گاردر/ترجمه ی مهوش .. می پورمنبع: http://hesamaghaei. .. /

چقدر خنده دار است...

درخواست حذف اطلاعات

ﭼﻘﺪر ﺧﻨﺪه دار است ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳــﺎﻋﺖ ﺧﻠﻮت ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺧﺪا ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﺳﺖ، وﻟﯽ 90 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎزی ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺜﻞ ﺑﺎد ﻣﯽ ﮔﺬرد! ﭼﻘــﺪر خنده دار است ﮐﻪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣــﺎن ﮐﻤﮏ در راه ﺧﺪا ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺴــﯿﺎر هنگفتی است، اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤان ﻣﻘﺪار ﭘﻮل ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ روﯾﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ می آید! ﭼﻘﺪر خنده دار است ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳــﺎﻋﺖ ﻋﺒﺎدت، ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می آید، وﻟﯽ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻓﯿﻠﻢ دﯾﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  ﻣﯽ ﮔﺬرد! ﭼﻘــﺪر خنده دار است ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاهیم دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ، ﻫﺮ چه ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﭼﯿــﺰی ﺑﻪ ذهن ما نمی آید، اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ خواهیم ﺑﺎ دوستمان ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ! ﭼﻘﺪر خنده دار است ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ورزﺷــﯽ ﺗﯿــﻢ ﻣﺤﺒﻮبمان ﺑﻪ وﻗﺖ اﺿﺎﻓــﯽ ﻣﯽ کشد، ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﯾــﻢ و از ﻫﯿﺠــﺎن در ﭘﻮﺳــﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﯿﻢ، اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺮاﺳــﻢ دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ شود، ﺷــﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و آزرده ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ شویم! ﭼﻘﺪر خنده دار است ﮐﻪ ﺧﻮاندن ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ و ﯾﺎ ﺑﺨﺸــﯽ از ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ سخت است،

با تو خوشم

درخواست حذف اطلاعات

توو روابط زن و شوهری یه حرفایی خاصه.یه شوخیایی خاصه.یه حرفایی باعث نمیشه دلت بشکنه یا بهت بَربخوره بلکه خنده میاره رو لبات...یه شوخیایی هست در عین لوس بودنش عاشقانه ست مثلا کل موهامُ دور تا دور سرم بافتم...تا دیده با ذوق و خنده میگه:عاشق دیوونه بازیاتم...مِیمون بازیات....مثه آفریقایی های مهربون یعنی من داشتم از خنده غش می .. با این حرفش خخخ لاحول ولاقوه الا بالله العلی العظیممنبع: http://majid-sahebeh. .. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

صدای خنده هایشان از پشت در می آمد. حرف هایشان را واضح نمی شنیدم؛ خنده ها را اما، کامل. مگر شنیدن حرف ها مهم هم بود؟ نه! نبود. خنده ها مهم بودند، آن خنده های بلند و از ته دل. از لای پنجره کوچک اتاقکی که در آن نشسته بودم، سوز اول شب می زد تو، با خنده ها می آمیخت، و می نشست روی تنم. سرد و گرم می شدم؛ سرد، و گرم. از اتاقک بیرون نمی رفتم. شنیدن صدای خنده هایشان از پشت در، بدون دیدن صورت هایشان، بدون شنیدن حرف هایشان، شوری لحظه ای، شوری ناپایدار، میان قبل و بعدی معمولی، قبل و بعدی کشدار بود؛ لحظه ای ناب میان همیشه پیش پاافتاده، همیشه عادی، همیشه هر روز و همیشه هر شب؛ لحظه ای که نباید می دیدمش، نباید داخلش می شدم، نباید قسمتی از تردی لرزانش را از آن خود می .. . از اتاقک بیرون نرفتم. ماندم. سرد و گرم می شدم، و به خنده هایشان گوش می .. .  منبع: http://nadanestegi. .. /

دنیا در آغوش من است *

درخواست حذف اطلاعات

  " بخند. تند تند بخند. این طور که می خندی انگار همه ی عالم با تو می خندند. چه خنده ها که نمی کنی تو دختر. خندید. به گمانم از ته دل هم خندید. بعد او من هم دوباره خندیدم. باقی حرف هایمان هم پر از خنده شد. خنده در خنده. به خودم که آمدم یک لحظه احساس .. همه ی آدم های توی رستوران یک جورهایی زیرچشمی نگاهمان می کنند. اما ما مادر و دختر انگار اصلا عین خیالمان هم نبود. ... "     وقتی این چند خط را می خواندم، ناخواسته خاطره ی دور و .. برایم زنده می شد. و حاصلش لبخندی بود که تمام صورتم را در آن لحظه ها پوشاند. لبخندی که می گفت من، جنس این جور خنده ها را خوب می شناسم!... خنده های یک نفر که می تواند تمام زندگی نفر دیگری را پر از نور و گرما کند!... خنده های معجزه گر! که وقتی روی صورت او می بینی شان، توی دلت قند آب می شود. توی دلت از زندگی و لحظه هایش متشکر می شوی. توی دلت از خودت راضی هستی. توی دلت...

دنیا در آغوش من است *

درخواست حذف اطلاعات

  " بخند. تند تند بخند. این طور که می خندی انگار همه ی عالم با تو می خندند. چه خنده ها که نمی کنی تو دختر. خندید. به گمانم از ته دل هم خندید. بعد او من هم دوباره خندیدم. باقی حرف هایمان هم پر از خنده شد. خنده در خنده. به خودم که آمدم یک لحظه احساس .. همه ی آدم های توی رستوران یک جورهایی زیرچشمی نگاهمان می کنند. اما ما مادر و دختر انگار اصلا عین خیالمان هم نبود. ... "     وقتی این چند خط را می خواندم، ناخواسته خاطره ی دور و .. برایم زنده می شد. و حاصلش لبخندی بود که تمام صورتم را در آن لحظه ها پوشاند. لبخندی که می گفت من، جنس این جور خنده ها را خوب می شناسم!... خنده های یک نفر که می تواند تمام زندگی نفر دیگری را پر از نور و گرما کند!... خنده های معجزه گر! که وقتی روی صورت او می بینی شان، توی دلت قند آب می شود. توی دلت از زندگی و لحظه هایش متشکر می شوی. توی دلت از خودت راضی هستی. توی دلت...

از اول

درخواست حذف اطلاعات

شروع به زندگیه جدید کن... از نو همه چیرو بساز. خودتو خنده هاتو همه ی بدی هارو به گذشته بسپار!! دوباره از نو از اول اول به دنیا بیا و به دنیا بفهمون که اون فقط زیر پاهای تو جا داره.. با صدای خنده هات زندگی کن..غم و از زندگیت ببر اونوقت میفهمی زندگی یعنی چی!!

خنده‌درمانی: راز شاد زیستن

درخواست حذف اطلاعات

کتاب خنده‌درمانی: راز شاد زیستن  توسط مصطفی وفائی به رشته تحریر درآمده استو توسط انتشارات قلم‌جوان‏‫، در سال ۱۳۹۰ در 113صفحه با موضوع لبخند‌درمانی منتشر شده است. بیان تأثیر «خنده» بر «سلامت» جسم و روح انسان است. در این نوشتار ضمن پرداختن به مفهوم خنده و شناخت و آموزش آن، ارتباط بین خنده و سلامت قلب و عروق و اعصاب مورد تحقیق قرار گرفته و ابعاد ژنتیکی خنده، موانع و عوامل خندیدن و ابعاد درمانی آن با استفاده از علم پزشکی و روانشناسی تبیین گردیده است. نگارنده معتقد است که خندیدن باعث حل بسیاری از مشکلات فکری و زندگی فردی و اجتماعی شده و باعث حل اختلالات درونی بدن، کاهش اضطراب، مسلط شدن بر درد، کاهش وزن و ‎ .. ب شاد .. در خانواده می گردد. وی در این زمینه از اطلاعات پزشکان، علمای اخلاق و تربیت و روانشناسان بهره گرفته استمنبع: http://plemamhasan. .. /

پست ششم

درخواست حذف اطلاعات

بهم می چخبره این روزا هی ج....ج..... میکنی من چی بگم، چی بگم وقتی همه ی وجودم تب داره از وجودت :-)  چی بگم وقتی تو نظرم وقتی تو فکرم وقتی تو همه ی زندگیم تو بهترینی شیرین ترینی  چی بگم وقتی یاد حرفات یاد خنده هات یاد شیطونیات خنده رو لبم میاره  چی بگم وقتی میخوامت هوارتا چی بگم وقتی قلب منی 

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

یادته زیر بارون بدو بدو راه می رفتیم؟؟ نمی دونم از جایی میومدیم یا جایی میرفتیم... خیس آب شده بودیم...خدااااایااااا... قشنگ یادمه...دستمال کاغذی دستم بود همش ریمل زیر چشمو پاک می .. !!! توأم که هی نگام می کردی و هی می خندیدی...هی می خندیدی... خنده هاتو فقط یادمه...اصلا از تو فقط خنده هاتو... یادمه... خنده هات...خندیدنت... تموم اون سه سال بارها پیش اومد زیر بارون بمونم...خیس بشم... فقط اون روز...باتو بود که هیچ به فکر چتر نبودم... نبودیم... هیچ به فکر چتر نبودیم... هیچ...منبع: http://mychalet. .. /

خنده های از دست رفته

درخواست حذف اطلاعات

برای خنده های از دست رفته ام  کاری کن من این روزها مدام خواب می بینم که مرده ام. حدیثا زمانی /مهر 95   پ.ن : این شعر رو خودم  خیلی دوست دارم و دکلمه و خوانش اون رو در کانالم گذاشتم اگر شما هم دوست داشتید حتما هم بشنوید. پ.ن 2: البته ضبط حرفه ای نداره و با موبایل ضبط شده و یک کار دلی هست همین/. telegram.me/hadisa_zamani

خنده های ِ تو .. بهترین موسیقی ِ دنیا

درخواست حذف اطلاعات

میدونی چیه..؟شاید بهترین اتفاقی که میتونست بهم بفهمونه که دوستم داری.. که اهمیت دارم واست.. اصن حسی بهتر از همه ی اینا حتی .. این بود که امشب.. وقتی تو ماشین نشستم.. یه غرغروی ِ بداخلاق ِ بی حوصله ی ِ بداخلاق پشت فرمون بود..و وقتی داشتم میرفتم از ماشین.. یه آدم خنده روی خوشحال ِ مهربون..همین که من تونستم اون آدمی باشم که ح .. رو کمی.. فقط کمی بهتر کنه.. بسه واسم.. حس معرکه س...جان ِ منی.. نبینم غم باشه تو چشمهات.. نبینم غصه باشه رو لبات..تو باید فقط صدای خنده هات بیاد.. :) منبع: http://thinkingoutloud. .. /

ظرفیت انسانی ...

درخواست حذف اطلاعات

برنامه ای را همین الان می دیدم دوربین مخفی البته از نوع اصل آنطرف آبی خدائی بعضی صحنه ها بقدری جذاب و دیدنی و خنده دار و زیباست که شادی را به مغز وجود انسان رسوخ میدهد و از سوئی بعضی کارها بگونه ای است  که ضمن زیبائی و خنده دار بودن شوکه کننده هم هست  و گاهی فکر میکنم طرف سکته را نزنه ولی مهم اینه که ظرفیت آنطرف آبی ها  ظاهرا از مردم  جهان سومی خیلی خیلی بیشتره لبخند میزنند و میخندند و دست تکان میدهند و میروند اصلا شادی و خنده  جزئی از زندگی آنهاست  نمیدانم چرا این طرف آب همه چیز  را در گریه و غم و غصه و عزا و ماتم و ... میبینند  خدا را شاهد میگیرم اگر بهشت خدا هم  دائما دعا و زیارت و نوحه و گریه و .... باشد  حتی اگر مرا راه هم بدهند  نمی روم  جهنم خنده و شادی  را بر  بهشت غم و غصه  ترجیح میدهم منبع: http://jooya147. .. /

"امان از این صندلی ها"

درخواست حذف اطلاعات

آخ که صندلی ها  ظرف های غذا  و خنده ها چقدر لجبازند  صندلی ها دیگر پر نمی شوند  چرا نمیتوانم بردارمشان؟ ظرف تورا خالی روی میز میچینم  و مدام می خندم و داستان تعریف می کنم  اما  اما بگو چرا پس چرا خنده های تو این قدر لجبازند؟ یا شاید گوش من... آخ حتما گوش من... مشکی داردمنبع: http://differentfictions. .. /

پشت ششم

درخواست حذف اطلاعات

بهم میگی چخبره این روزا هی ج....ج..... میکنی من چی بگم، چی بگم وقتی همه ی وجودم تب داره از وجودت :-)  چی بگم وقتی تو نظرم وقتی تو فکرم وقتی تو همه ی زندگیم تو بهترینی شیرین ترینی  چی بگم وقتی یاد حرفات یاد خنده هات یاد شیطونیات خنده رو لبم میاره  چی بگم وقتی میخوامت هوارتا چی بگم وقتی قلب منی منبع: http://parisaye-man. .. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

هَمیشه فکر می .. ورزش .. میتونه حالَمو خوب کُنه .. ولی با اینکه امروز تو سالُن فقط صدایِ خنده و جیغ زدن هایِ من بود ، بازم ورزش .. نتونست حالمُ خوب کُنه چون همه یِ اون خنده ها ، همه یِ جیغ زدن ها برایِ فرار از حسِ درونیِ مس .. ه ـم بود .منبع: http://fahi-imt. .. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

یک چیزی تَه تَه دلم ویرانَم می کنَد حسی مثل خواستن ... خواستن جزئی از وجودت که اتفاقا وصله ناجوریست و خنده خنده خنده که دوره گرد را چه به خواستن ... چه به داشتن ....  یک دوره گرد نفس کشیدنش به ثانیه بند است .... کاش و ایکاش ندارد ... خواسته ای نباید داشته باشد    حال بماند که جزیی از وجودم از من دور افتاده .... بماند که دل در پی انست که نیست.... من نه چاهی دارم و نه پیرو مذهبی ام ... من تنها تنها کوله باری بر دوش کنار همین جاده هایی که پر می شود کم کم از خش خش برگان پاییزی قدم های خسته ام  را بزور دنبال خودم می کشانم ..‌. انتظار زیادیست ولی این روزها همین روزها تو باز تکرار می شوی  و من باز هم دورم . و این دوری مرا خواهد کشت ..منبع: http://yaroz. .. /

توووولللددمههههههه

درخواست حذف اطلاعات

28سال پیش تو یه روز گرم تابستون ، که همه از گرما کلافه شده بودن و حتی حس خنده هم نداشتن . خدا اول صبح اون روز از بهشتش یه فرشته کوچولو رو فرستادش به دنیا ... تا خنده و شادی رو لب و دل همه بیاره . باباش اسم فرشته رو گذاشت (بهشته) .  امروز روز منه

خاطره/خنده

درخواست حذف اطلاعات

خاطره ها هیچ وقت پاک نمی شوندشاید کم رنگ بشونداما پاک نمی شوندگوشه ای گم می شوندگوشه ای از ذهنت را می گیرند...و ناگهانیک روز، یکجاوسط خنده های مستانهتورا به فکر فرو می برندخاطره ها هیچ وقت پاک نمی شوند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

  کافی‌ست روزی هزاربارلب‌ها و دندان‌هایت را در آینه امتحان کنیو خودت تشخیص دهی کدام شکلک است و کدام خنده،و یادت باشد پدرتچگونه هرشب خنده‌های .. ‌اش رادر لیوان آب خیس می‌کردتا صبح‌ها لبخند تازه‌تری به اداره‌اش ببرد □این‌روزها در آینه لبخند می‌زنم،پاورچین‌پاورچین از خانه بیرون می‌رومو مراقبمچیزی از دهانم نیفتد. ______

خنده های از دست رفته

درخواست حذف اطلاعات

برای خنده های از دست رفته ام  کاری کن من این روزها مدام خواب می بینم که مرده ام. حدیثا زمانی /مهر 95   پ.ن : این شعر رو خودم  خیلی دوست دارم و دکلمه و خوانش اون رو در کانالم گذاشتم اگر شما هم دوست داشتید حتما هم بشنوید. پ.ن 2: البته ضبط حرفه ای نداره و با موبایل ضبط شده و یک کار دلی هست همین/. telegram.me/hadisa_zamaniمنبع: http://hadisazamani. .. /

توپ ترین جوک های خنده دار دخترانه امسال

درخواست حذف اطلاعات

  سازمان جهانی بهداشت اعلام .. که از هر ده نفر4 نفر از بیماری اسهال رنج میبرند! سوال غضنفرقلی : یهنی اون 6 تای دیگه از اسهال لذت میبرن؟ *** توپ ترین جوک های جدید و خنده دار*** اگه رفتید مطب دندون پزشکی و پیش خودتون حساب نکردید که .. روزی چقدر درآمد داره آدم نرمالی نیستید ! وا…. *** توپ ترین جوک های جدید و خنده دار*** توی رستوران، لیوان رو بر ع .. گذاشته بودند روی میزحیف نون می ره می نشینه سر میز، میگه:“این چه لیوانیه که سر نداره؟!”بر ع .. ش می کنه، می گه:“چه جالب! ته هم نداره!” *** توپ ترین جوک های جدید و خنده دار*** من اینقد کشک بادمجان دوست دارم که اگر یه ظرف کشک بادمجون و یه ظرف اکبر جوجه بذارن جلوم من  اکبر جوجه انتخاب میکنم دیگه یابو نیسم که ! *** توپ ترین جوک های جدید و خنده دار*** توپ ترین جوک های خنده دار دخترانه امسالمنبع: http://nadya123. .. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بغض .. .... بغضهایم را یواشکی دود .. .... آنقدر دود .. که خاطراتم میان آن همه دود گم شد.... این بغض ها تمامی ندارد مثل دوست داشتن من مثل گریه های من .... خنده دار است روزی را یادم آمد که به گریه هایم خندیدی و گفتی بازیگر..... خنده ای که دلم را آشوب می کند...... دلم پر از غم و درد و دوست داشتن است.... خدایا شکرت د د.دمنبع: http://hamnafas2bia. .. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

خنده خنده میگفتیم اره این وبسایت بیاد بالا چقد جلسه کاری و زن بگیرم و ...یکم گذشت درد واقعی خودم و گوگل رو حس .. سن و اطلاعت ساده شماره تلفن و اینا که بچه بازیه...از تایم .. و دغدغه ها و سرچ منم خبر داره یارو...به قول فلانی ما تو گوگل اکانت باز نکردیم...گوگل برامون اکانت باز میکنم..منبع: http://nozadepir. .. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بهش میگم چشمات ضعیف علی تو عینکی هستی؟! - میگه بله عینک داااارم!! امین میگه: خانم عینک آفت .. داره...غش غش می خنده! -امین؟؟!!!! -ببخشید خانم! -علی بدو عینکتو بیار! -چشم خانم! اینقدر گیج و خستم که چیزی نمی فهمم!!! یه دفعه علی پرید و نشست روی صندلی!! بدون اینکه عینکشو نگاه کنم تابلو رو نشونش دادم دوباره! و اون باز هم اشتباه گفت!! برگشتم و به چشماش نگاه .. !!! یک عدد عینک آفت .. آن هم از نوع اسباب بازی که بسیار هم کوچک و خنده دار است روی چشماش زده و دارم معاینش می کنم!!!! خدایا از دست این بچه ها!!!! هر بار یادش می افتم از خنده روده بر میشم!! عجیب ترین و با ح .. رین عینکی که تو عمرم دیدم!!!    منبع: http://arghanoon95. .. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بهش گفتم خیلی تیزین (ب معنی زرنگ!) با خنده برایم توضیح داد که دفترچه ای در ذهنش دارد و اینکه حتی اگر .. ی پارسال پیشش امده باشد را هم یادش هست. خنده اش خاص بود.خیلی خاص. دوستش داشتم. یادم باشد بازهم ازش تعریف کنم ؛ تا بازهم به من لبخند بزند. از همان نوع لبخند خاص که بین حرف هایش نمیتوانتست پنهانش کند...منبع: http://nooranih. .. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بهش گفتم خیلی تیزین (ب معنی زرنگ!) با خنده برایم توضیح داد که دفترچه ای در ذهنش دارد و اینکه حتی اگر .. ی پارسال پیشش امده باشد را هم یادش هست. خنده اش خاص بود.خیلی خاص. دوستش داشتم. یادم باشد بازهم ازش تعریف کنم ؛ تا بازهم به من لبخند بزند. از همان نوع لبخند خاص که بین حرف هایش نمیتوانتست پنهانش کند...منبع: http://razepenhaneh. .. /

تقدیم به دختر خودم(رها)

درخواست حذف اطلاعات

بهارلم دخترم. فریدون مشیری   بهارم دخترم از خواب برخیز شکر خندی بزن و شوری برانگیز گل اقبال من ای غنچه ی ناز بهار آمد تو هم با او بیامیز   بهارم دخترم آغوش واکن که از هر گوشه، گل آغوش وا کرد زمستان ملال انگیز بگذشت بهاران خنده بر لب آشنا کرد   بهارم، دخترم، صحرا هیاهوست چمن زیر پر و بال پرستوست کبد آسمان همرنگ دریاست کبود چشم تو زیبا تر از اوست   بهارم، دخترم، نوروز آمد تبسم بر رخ مردم کند گل تماشا کن تبسم های او را تبسم کن که خود را گم کند گل   بهارم، دخترم، دست طبیعت اگر از ابرها گوهر ببارد و گر از هر گلش جوشد بهاری بهاری از تو زیبا تر نیارد   بهارم، دخترم، چون خنده ی صبح امیدی می دمد در خنده تو به چشم خویشتن می بینم از دور بهار دلکش آینده ی تو !منبع: http://miladba04. .. /

زندگی چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

زندگی چیست؟ اگر خنده است چرا گریه میکنیم؟ اگر گریه است چرا خنده میکنیم؟ اگر مرگ است چرا زندگی میکنیم؟ اگر زندگی است چرا میمیریم؟ اگر عشق است چرا به آن نمیرسیم؟ اگر عشق نیست چرا عاشقیممنبع: http://yasaman. .. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

من خنده زنم بر دل ...دل خنده زند بر من ...اینجاست که میخندد دیوانه به دیوانه...؛من خنده زنم بر غم ...غم خنده کند بر من ...اینجاست که میخندد دیوانه به بیگانه...؛من خنده کنم بر عقل ...او خنده کند بر من ...اینجاست که میخندد ویرانه به دیوانه...،؛من خنده کنم بر تو ...تو خنده کنی بر من ...اینجاست که میخندیم هر دو چو دو دیوانه...؛من خنده کنم بر او ...او خنده کند بر من ...دیگر به چه میخندم او رفت از این خانه...!منبع: http://sinezakhm. .. /

.. فوق خنده و مس .. ه

درخواست حذف اطلاعات

به تازگی سایت موزیک اینتر یه .. فوق خنده دار و منتشر کرده که ا .. خنده اس خواننده که اصلا نمیدونی چی میگه جالب اینه سه نفرم پشتش نمیدونی چیکار میکنن ا .. شک به ایران افتخار میکنن. لینک .. رو میزارم.                                                        .     ..   . منبع: http:// .. -zahedan. .. /

خاموشی به هزار زبان سخن می گوید...

درخواست حذف اطلاعات

 در نیست               راه نیست شب نیست               ماه نیست نه روز و            نه آفتاب ، ما        بیرون ِ زمان                         ایستاده ایم با دشنه ی تلخی                      در گُرده های‌مان .  هیچ ..              با هیچ ..                            سخن نمی گوید که خاموشی                 به هزار زبان                                     در سخن است .   در مُرده‌گان ِ خویش                         نظر می بندیم                                         با طرح ِ خنده‌یی، و نوبت ِ خود را انتظار می کشیم بی هیچ                خنده‌یی !    احمد شاملو منبع: http://berangezendegi. .. /

یو .. خنده

درخواست حذف اطلاعات

    تجربه یک روز شاد و به یاد ماندنی در مرکز متلداری و گردشگری فنی حرفه ای اردبیل:sunflower::sunflower::sunflower:ویژه بانوان:sunflower::sunflower::sunflower:اجرای یو .. خنده توسط مربی بین المللی یو .. خنده با شرکت در این برنامه خنده بدون دلیل و تجربه کنید و به عزیزان خود آموزش بدین.مدرس: محسن علیزاده مدیر مسئول باشگاه خنده اردبیل کارشناس ارشد روانشناسی بالینی مربی بین المللی یو .. خنده از هندوستان:rose: شرکت در برنامه رایگان و با ثبت نام قبلی انجام میپذیردشماره ثبت نام:    04533730525ظرفیت پذیرش محدود میباشد منبع: http://moteldaritvto. .. /

پایان خنده

درخواست حذف اطلاعات

امروز خنده هایم تمام شد .دلیل پایان لبخند من رفتنت نیس  این که گویی هرگز حتی در ذهنت جایی نداشتم  چه خوش خیال است دل ش .. ته ی من  دو این .. شه بودم که تو بعد من پژمرده خواهی شد  افسوس حتی یادم را هم باخود نبردی  قلبت چه سنگ شده  مرا به قهقرای نابودی کش .. هرگز لبخند نخواهم زد ....منبع: http://rospina65yashar67. .. /

بی هیچ خنده ای

درخواست حذف اطلاعات

در نیست راه نیست شب نیست ماه نیست نه روز و            نه آفتاب ، ما        بیرون ِ زمان                         ایستاده ایم با دشنه ی تلخی در گُرده های‌مان .   هیچ .. با هیچ .. سخن نمی گوید که خاموشی                 به هزار زبان                                     در سخن است .   در مُرده‌گان ِ خویش نظر می بندیم با طرح ِ خنده‌یی، و نوبت ِ خود را انتظار می کشیم بی هیچ                خنده‌یی !   #احمد_شاملومنبع: http://mychords. .. /

آن شب پاییز

درخواست حذف اطلاعات

در میانه جوانی با لباسی اسپرت تکیه داده باشیم به صندلی های قدیمی ویلایی زیبا درکلاردشت سرمست باشیم و داغ.آسمان اما آسمان امروز باشد همین آسمان ابری و پررخوت پاییز. آسمان اما بارنش نگیرد که بساط عیشمان به هم نخورد بوی گرم دارچین بدهد. دستهایمان بوی سیب بدهد هوای ویلا آمیزه سیب و دارچین باشد. نسیم سبکی هم بوزد . "جمع باشیم" جمع باشیم یعنی .. درست در دست هم . نشسته باشیم با هم سبک و آسوده خاطر . پای سیب تازه بخوریم با چایی یا نسکافه یا قهوه یا هر چیزی که طالبش ایم. بخندیم از همان خنده های مستانه از آن خنده هایی که حواسمان نباشد که گوشه ی چشمهامان چین نشسته و خنده چین چشمهایمان را پر رنگ می کند . .. ی هم مدام در ذهنم در خاطرات کمرنگم "آن شب پاییزی" را بخواند من محو باشم فوولوو باشم. نگاه ات کنم دلم بلرزد از خنده ها از خوشی از بوی دارچین از شرجی دلپذیر هوای پاییز. شانه هایمان بلرزد از این همه ش

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بشت .. د به سوی باحال ترین کانال تلگرام هرچی که بخواین داخلش پیدا میشه                                                                                                                                                                                                                                                               گیف های باحال                                                                                                                                                                                                                                                               تکنولوژی ها ، ع .. ماشین های روز دنیا به همراه توضیحات                                                                                                                                                        

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بشت .. د به سوی باحال ترین کانال تلگرام هرچی که بخواین داخلش پیدا میشه                                                                                                                               گیف های باحال                                                                                                                               تکنولوژی ها ، ع .. ماشین های روز دنیا به همراه توضیحات                                                                                                                               ع .. "ع .. های با کیفیت بالا برای تصویر زمینه ، ع .. های جالب ، تعجبی و خنده دار"                                                                                                                               متن " علمی ، خنده دار ، داستان و...."                                    

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

بشت .. د به سوی باحال ترین کانال تلگرام هرچی که بخواین داخلش پیدا میشه                                                               گیف های باحال                                                               تکنولوژی ها ، ع .. ماشین های روز دنیا به همراه توضیحات                                                               ع .. "ع .. های با کیفیت بالا برای تصویر زمینه ، ع .. های جالب ، تعجبی و خنده دار"                                                               متن " علمی ، خنده دار ، داستان و...."                                                               پیدا میشه.                                                               https://telegram.me/vorojakgood   سپاس.منبع: http://vannessa. .. /

ماه پیشونی..

درخواست حذف اطلاعات

میون این همه سرگردونی دل من گرفته ماه پیشونی.. بیا باز دوباره بی تابم کن منو تو رنگ چشات خوابم کن.. نگو قصه آ .. ش مرگه منه داره چشمات منو آتیش میزنه.. نگو از تلخی دنیا سیرم نگو میرم نگو که میمیرم.. ای گل بهارم دشت لاله زارم قلب داغ دارم سنگ بی مزارم درد موندگارم روز ناگوارم زخم بی شمارم زهر روزگارم.. خنده هامو با تو از نو ساختم باز به حرفای تو دل میباختم.. میون این همه سرگردونی اومدم تو قلب تو مهمونی.. بی ستون قلبمو میکندم شکل خنده هات شدم میخندم..  منبع: http://chakavak-shahrivar. .. /

انتشار تیزر .. « نفس » با حضور « شبنم مقدمی »

درخواست حذف اطلاعات

  .. سینمایی « نفس » ساخته نرگس آبیار از صبح فرد ( چهارشنبه ) در سینماهای تهران و برخی شهرستان‌ها به نمایش درمی آید. این .. که روایتی متفاوت از جنگ است در پیش فروش بلیت هایش نیز موفق بود و بلیت سانس 20:30 دقیقه .. در سینما .. در نمایش (19 آبان) به اتمام رسید. اولین تیزر .. با حضور شبنم مقدمی منتشر شد. .. « نفس » براساس رمان نرگس آبیار ساخته شده و  قصه زندگی یک خانواده یزدی بین سال‌های 57 تا 62 است. روایتی از زندگی چهار کودک با نام‌های بهار، نادر، کمال و مریم است که همراه پدرشان غفور ( با بازی مهران احمدی ) و مادربزرگ ( با بازی پانته‌آ پناهی‌ها ) در دهه 50 خورشیدی نفس می‌کشند! دنیای این کودکان دنیایی است پر از رویاهای زیبای کودکانه که قرار است رنگ حقیقت به خود بگیرد. در این .. مهران احمدی، پانته‌آ پناهی‌ها، گلاره عباسی، سیامک صفری، شبنم مقدمی، سیامک عبادی‌زاده، ساقی زینتی، محمدرضا شیرخانل