رسانه 24
رسانه 24

تلخ همچون چای سرد :: جستجوبدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

این روزها که از این سوی و آن سوی همچون خوشبوترین ها همچون ستاره های چشمک زن همچون ستاره های دنباله دار همچون همان شهاب ها چهره می نمایاند و دلبرانه دلبری می کند چشمان من بی صبرانه دلتنگ شنیدن موسیقی طربناک چشمان اوست ........ احساس پنهانی که به همین نهان بودنش هم راضی ام .... قرار داد دنیا اجازه نمی دهد وگرنه ............. منبع: http://sarabebavarha. .. /

لشکر یعنی بهشت گمشده در جیرفت

درخواست حذف اطلاعات

روستای لشکر همچون مرواریدی کم یاب در دل صدف ،در قلب شهرستان جیرفت جای گرفته است .  لشکر داری مناظری زیبا و دست نخورده است که نظیرش در شرق استان کرمان یافت نمیشود .  حیواناتی ازاد مانند گراز وحشی ،بز کوهی ،قوچ، س سیاه اسیایی و..... وپرندگانی همچون کبک ، تیهو،عقاب ،شاهین و......... است. درختان سربه فلک کشیده و قدیمی همچون چنار ،سرو،صنوبر و...... به غیر از اینهادرختانی مانند انار،به،انگور،گردو،و ............. است. اینها همه تکه ای کوچک از زیبایی های لشکر زیبای ما  است.منبع: http://lashkorcity. /

لشکر یعنی بهشت گمشده در جیرفت

درخواست حذف اطلاعات

روستای لشکر همچون مرواریدی کم یاب در دل صدف ،در قلب شهرستان جیرفت جای گرفته است .  لشکر داری مناظری زیبا و دست نخورده است که نظیرش در شرق استان کرمان یافت نمیشود .  حیواناتی ازاد مانند گراز وحشی ،بز کوهی ،قوچ، .. س سیاه اسیایی و..... وپرندگانی همچون کبک ، تیهو،عقاب ،شاهین و......... است. درختان سربه فلک کشیده و قدیمی همچون چنار ،سرو،صنوبر و...... به غیر از اینهادرختانی مانند انار،به،انگور،گردو،و ............. است. اینها همه تکه ای کوچک از زیبایی های لشکر زیبای ما  است.منبع: http://lashkorcity. .. /

درد دل باخدا

درخواست حذف اطلاعات

کاش دراین نامهربانی زمانه من همچون برگ درختان گم میشدم  تااززخم آدمهای آشنا د .. ناه میماندم  کاش همچون آدمی که دل سنگی دارد میبودم وبه این زخمها میخندیدم  کاش دراین برهه اززمان ازآشنایان زخمی نمیشدم  همچون برگی سبک میبودم وخود رابه دست بادمیسپردم  تابلکه کمی اززخمهایم بهبودیابد منبع: http://valentine93. .. /

هنوزم بی تو هیچم...

درخواست حذف اطلاعات

  بی تو هیچم،هیچ!همچون سال بی ایام خویشبی تو پوچم،پوچ!همچون پوست بی بادام خویش ای تو همچون غنچه عطر عصمتم را پاسدارای پناهم داده در خلوتگه آرام خویش ای تو روشن تر زهر مقیاس با دیدار تودیده ام صد ک شان خورشید را در شام خویش ای تو در من هرچه مستی،ای تو در من هرچه شورخون تا تان هستی کرده ام در جام خویش عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاهتا بهار چشمت می برد پیغام خویش در تو خواهم همچون قطره ی دریای ژرفدر تو خواهم جست هم آغاز و هم فرجام خویش در خزان عمرم و در پروردم بهاردر شگفتم از شکفتن های بی هنگام خویش در تنم جاری ست صدها چشمه نور سرخ و با تو دارم نشئه رن نی از اوهام خویش آشنای پیکرم دستی به جز دست تو نیستگرچه نام دیگری را بسته ام بر نام خویشمنبع: http://mjtaranoom. /

هنوزم بی تو هیچم...

درخواست حذف اطلاعات

  بی تو هیچم،هیچ!همچون سال بی ایام خویشبی تو پوچم،پوچ!همچون پوست بی بادام خویش ای تو همچون غنچه عطر عصمتم را پاسدارای پناهم داده در خلوتگه آرام خویش ای تو روشن تر زهر مقیاس با دیدار تودیده ام صد ک .. شان خورشید را در شام خویش ای تو در من هرچه مستی،ای تو در من هرچه شورخون تا .. تان هستی کرده ام در جام خویش عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاهتا بهار سبز چشمت می برد پیغام خویش در تو خواهم .. همچون قطره ی دریای ژرفدر تو خواهم جست هم آغاز و هم فرجام خویش در خزان عمرم و در .. پروردم بهاردر شگفتم از شکفتن های بی هنگام خویش در تنم جاری ست صدها چشمه نور سرخ و سبزبا تو دارم نشئه رنگینی از اوهام خویش آشنای پیکرم دستی به جز دست تو نیستگرچه نام دیگری را بسته ام بر نام خویشمنبع: http://mjtaranoom. .. /

موسیقی دل

درخواست حذف اطلاعات

برف ها در نت های هبوط چنان آرامشی دارد که دستانم را میگشایم و لب سجاده های، رود لرزیده در تلالوی انعکاس نور، به ترانه سرایی عشق، همه موسیقی میشوم .انگار به سرزمین رویا رسیده ام در آغوش گردبادی که مرا از خاک به آغوش ابرها رساند .من از فراسوی زمین به اویی مینگرم که در این غوغای خاک نشسته ،اویی که گمان می که منم ، و اکنون در بی زمانی بین دو نفس تولد میابم و دل میگشایم در سطحی از لایه های خویشتنم آنجا که ذهن جا مانده و گذشته ها را نوازش نسیمی برده از کوچه های اکنون ،دلهره های فردا را درک عظمت آغوش عشق به زوال س .من در خویشتنم تولد یافته ام و مست شعف آنچه که در کلمه نمیگنجد چنان به وجدم که اشتیاق را مینوشم و نور در رگهایم جاریست ،همچون چشمه ایی که میروید در سفر از عمق پنهان به آشکاری صوتی که نه در شنیداری که در من همچون بیداریست.چشم گشوده ام در سطحی دیگر.آنجا درخشش مهتاب همچون موسیقی زیبایی ست

موسیقی دل

درخواست حذف اطلاعات

.. برف ها در نت های هبوط چنان آرامشی دارد که دستانم را میگشایم و لب سجاده های، رود لرزیده در تلالوی انعکاس نور، به ترانه سرایی عشق، همه موسیقی میشوم .انگار به سرزمین رویا رسیده ام در آغوش گردبادی که مرا از خاک به آغوش ابرها رساند .من از فراسوی زمین به اویی مینگرم که در این غوغای خاک نشسته ،اویی که گمان می .. که منم ، و اکنون در بی زمانی بین دو نفس تولد میابم و دل میگشایم در سطحی از لایه های خویشتنم آنجا که ذهن جا مانده و گذشته ها را نوازش نسیمی برده از کوچه های اکنون ،دلهره های فردا را درک عظمت آغوش عشق به زوال س .. .من در خویشتنم تولد یافته ام و مست شعف آنچه که در کلمه نمیگنجد چنان به وجدم که اشتیاق را مینوشم و نور در رگهایم جاریست ،همچون چشمه ایی که میروید در سفر از عمق پنهان به آشکاری صوتی که نه در شنیداری که در من همچون بیداریست.چشم گشوده ام در سطحی دیگر.آنجا درخشش مهتاب همچون موسیقی ز

پوچ همچون من !

درخواست حذف اطلاعات

  هاله ی نور چون سوت و کور رویای دور چون خو .. سرد و ناصبور چسبیده به زور خو .. ده به گور نمی خواند هیچ نمی خواهد ولی گیج و ویج چشمانش جویای راه دستانش جویای یار سرگشته ی دیارو زخم خورده ی روزگار خورده به بن بست های بیشمار باد آورده های،  یادواره های، لاله زارهای،همچون خار سازش های بی دلیل روزهای زار کاش که برود نه هرجا نه اینجا و نه بماند آنجا نه غصه ی دیروز نه امید فرداها بمیرد تنها  نه بهشت نه برزخ نه دوزخ نباشد ، همین تا ابد باشد و بماند این نبودن ها ...  منبع: http://dead-sparrow. .. /

دو درس از فیه ما فیه

درخواست حذف اطلاعات

امید از حق نباید ب که امید سر راه ایمنی است. اگر در راه نمی روی، باری سر راه را نگاه دار. مگو که کژی ها . تو راستی را پیش ر، هیچ کژی نماند. راستی همچون عصای موسی است؛ آن کژیها همچون سِحرهاست: چون راستی بیاید، همه را بخورد. اگر بدی کرده ای، با خود کرده ای؛ جفای تو به وی کجا رسد؟ مرغی که بر آن کوه نشست و برخاست/بنگر که در آن کوه چه افزود و چه کاست چون راست شوی، آن همه نماند؛ امید را، زنهار، مَبُر! ================================   همه اخلاق بد – از ظلم و کین و حسد و حرص و بیرحمی و کبر چون در توست، نمی رنجی، چون آن را در دیگری می بینی، می رمی و می رنجی ... فیه ما فیه - مولانا  منبع: http://bargebibargi. /

همچون .. گم شده

درخواست حذف اطلاعات

«او هیچ گناه نکرد، و فریبی در دهانش یافت نشد.» چون دشنامش دادند، دشنام پس نداد؛ و آنگاه که رنج کشید، تهدید نکرد، بلکه خود را به دست داور عادل سپرد. او خودْ گناهان ما را در بدن خویش بر دار حمل کرد، تا برای گناهان بمیریم و برای پارسایی زیست کنیم، همان که به زخمهایش شفا یافته‌اید. زیرا همچون .. ان گمراه شده بودید، امّا اکنون به سوی شبان و ناظر جانهایتان بازگشته‌اید.۱پطرس ۲:۲۲ - ۲۵منبع: http://eisamasihehsan2. .. /

بررسی حکم تقلید صدا و حرکات دیگران

درخواست حذف اطلاعات

از رفتارهایی که به صورت روزانه بسیار با آن در ر هستیم این است که بعضی افراد حرکات و مدل حرف زدن دیگران را تقلید میکنند . از آن جهت که این کار نیز از رفتار های انسانی است باید مورد کنکاش فقهی قرار ب رد . این موضوع قابلیت قرار ری تحت عناوینی همچون تمس ؛ غیبت ؛ آزار و تحقیر مومن قرار می رد اگرچه از جهت مثبت نیز میتواند تحت عناوینی همچون ادخال سرور فی قلب مومن میشود .....منبع: http://mhd68. /

دو درس از فیه ما فیه

درخواست حذف اطلاعات

امید از حق نباید ب .. که امید سر راه ایمنی است. اگر در راه نمی روی، باری سر راه را نگاه دار. مگو که کژی ها .. . تو راستی را پیش گیر، هیچ کژی نماند. راستی همچون عصای موسی است؛ آن کژیها همچون سِحرهاست: چون راستی بیاید، همه را بخورد. اگر بدی کرده ای، با خود کرده ای؛ جفای تو به وی کجا رسد؟ مرغی که بر آن کوه نشست و برخاست/بنگر که در آن کوه چه افزود و چه کاست چون راست شوی، آن همه نماند؛ امید را، زنهار، مَبُر! ================================   همه اخلاق بد – از ظلم و کین و حسد و حرص و بیرحمی و کبر چون در توست، نمی رنجی، چون آن را در دیگری می بینی، می رمی و می رنجی ... فیه ما فیه - مولانا  منبع: http://bargebibargi. .. /

برسد به دست شهید حسن طهرانی مقدم

درخواست حذف اطلاعات

دلم نیامد، دلم نیامد که سلامی نکنم بر تو و چند خطی سخن نگویم با تو. آ تو از آن دسته آدم‌هایی بودی که شهادت دادی و حجت را تمام کردی بر ماندگار. سلام بر تو! برسد به دست شهید حسن طهرانی مقدم... وقتی که زند ت را دیدم، فهمیدم که تو انتخاب کردی که سرباز باشی، فهمیدم که تو همچون هارون برای موسی، همچون علی برای محمد، همچون مالک برای علی و همچون عباس برای حسین بودی. تو یک چیز را خوب شناختی و آن ولایت و ولی زمانت بود. تو نه از آن دسته آدم‌هایی بودی که بنشینی و فقط از و جامعه‌ای ی حرف بزنی و تمام موجودیت خود را در فردی منتقد یک وضعیت تعریف کنی. تو از آن دسته آدم‌هایی بودی که اگر بگردی کم پیدا می‌شود که حرف زده باشی و از وضعیتی انتقاد کرده باشی، ولی به‌جای آن بسیار پیدا می‌شود که از کارهای تو برای ی‌تر شدن جامعه حرف زده می‌شود. تو پرچمدار و زمان را شناختی و تمام عمرت را گذاشتی که علم از دست علمدار نیف

بررسی حکم تقلید صدا و حرکات دیگران

درخواست حذف اطلاعات

از رفتارهایی که به صورت روزانه بسیار با آن درگیر هستیم این است که بعضی افراد حرکات و مدل حرف زدن دیگران را تقلید میکنند . از آن جهت که این کار نیز از رفتار های انسانی است باید مورد کنکاش فقهی قرار بگیرد . این موضوع قابلیت قرار گیری تحت عناوینی همچون تمس .. ؛ غیبت ؛ آزار و تحقیر مومن قرار میگیرد اگرچه از جهت مثبت نیز میتواند تحت عناوینی همچون ادخال سرور فی قلب مومن میشود .....منبع: http://mhd68. .. /

ماه سبز

درخواست حذف اطلاعات

سرخ همچون دریا  .. ت همچون خورشید و مغرور مثل ماه سبز شده است دلت شرم از این دنیا ابشار امید دوخته ای به جلو و میتازی بر فردا دست در دست تقدیر و آتشفشان غمت مدفون کرده آن لبخند ها و مغرور مثل ماه و مغرور مثل ماه           منبع: http://salarkarbala21. .. /

حفظ حجاب و آیه ای دیگر

درخواست حذف اطلاعات

    حفظ حجاب و آیه ای دیگر   (یا نساء النّبیّ لستنّ کأحد من النّساء ان اتّقیتنّ فلا تخضعن بالقول فیطمع الّذی فی قلبه مرض و قلن قولاً معروفاً، و قرن فی بیوتکنّ و لا تبرّجن الجاهلیه الاولی) 1 «ای همسران ! شما همچون یکی از ن معمولی نیستید اگر تقوا پیشه کنید؛ بنابراین به گونه ای هوس ان ز سخن نگویید که بیماردلان در شما طمع کنند و سخن شایسته بگویید و در خانه های خود بمانید و همچون جاهلیت (در میان مردم) ظاهر نشوید.» 1 . احزاب، 32.      منبع: http://noor31. /

برسد به دست شهید حسن طهرانی مقدم

درخواست حذف اطلاعات

دلم نیامد، دلم نیامد که سلامی نکنم بر تو و چند خطی سخن نگویم با تو. آ .. تو از آن دسته آدم‌هایی بودی که شهادت دادی و حجت را تمام کردی بر ماندگار. سلام بر تو! برسد به دست شهید حسن طهرانی مقدم... وقتی که زندگیت را دیدم، فهمیدم که تو انتخاب کردی که سرباز باشی، فهمیدم که تو همچون هارون برای موسی، همچون علی برای محمد، همچون مالک برای علی و همچون عباس برای حسین بودی. تو یک چیز را خوب شناختی و آن ولایت و ولی زمانت بود. تو نه از آن دسته آدم‌هایی بودی که بنشینی و فقط از .. و جامعه‌ای .. ی حرف بزنی و تمام موجودیت خود را در فردی منتقد یک وضعیت تعریف کنی. تو از آن دسته آدم‌هایی بودی که اگر بگردی کم پیدا می‌شود که حرف زده باشی و از وضعیتی انتقاد کرده باشی، ولی به‌جای آن بسیار پیدا می‌شود که از کارهای تو برای .. ی‌تر شدن جامعه حرف زده می‌شود. تو پرچمدار .. و .. زمان را شناختی و تمام عمرت را گذاشتی که عل

رمان مشترک

درخواست حذف اطلاعات

مطمئناً دیگر نمیتوانم قولی را که به تو داده بودم را به پایان برسانم نه ذهنم دیگر یاری میدهد نه دستانم دیگر توان نوشتن  با این حال همچنان به همه میگویم نویسنده ی رمانی خواهم شد  آنها نمیدانند در حال نوشتن زندگی خودمان بودیم و تمام خوشی هایمان را مینوشتیم و از خاطراتمان کتاب ساختیم رمانی که دیگر پایانی ندارد  سر در گم مانده همچون من... کاغذها را همچون خاطراتت... همچون یادگاریهایت... همچون ع .. هایت... همچون نگاه زیبایت...  سوزاندم در این مغز مریض  منبع: http://amho3ein. .. /

کفش های اعیانی یک ..

درخواست حذف اطلاعات

در عجبم از .. ی که می گویند 95 میلیارد دلار دارایی دارد، کل .. یون های رنگ و وارنگ از هر نوع دارد، 170عصای آنتیک دسته طلا دارد، بجای نان و پنیر در صبحانه اش خاویار رشت دارد، بجای بیتچندین و چند ویلا در شمال دارد، عباهایی به قیمت  400 هزار دلار دارد، هواپیمای 330 برای جابجاییاسب هایش دارد، باغ ملک آباد به مساحت 10 هزار متر در مشهد دارد، کمیسیون 5 سنتی از یک میلیون و نهصد هزار بشکه نفت دارد، پس نمی دانم این چه کفش های پینه بسته ایست که او به پا دارد......؟؟؟؟!!!!! هان فهمیدم او نام و نشانی از علی (ع) دارد،  میلیون ها ف ..  و جان ناقابل دارد، خانه اش بجای فرش،  موکت و نقشی از عرش دارد، در دل هر ایرانی باغیرت جای دارد،  همچون  .. چفیه ای بر گردن دارد، همچون جانبازان دستی ز یادگار از دشمن دارد، صدها هزار خاطره از جبهه و زندان دارد، راستی یادم رفت او کفش هایی پینه بسته همچون .. المؤمنین علی (ع)

کاشتن محبت در قلبها

درخواست حذف اطلاعات

از مکافات عمل غافل مشو / گندم از گندم بروید جو ز جو  جهان هستی صحنه تکرار و انعکاس است ، اگر محبت در قلب ها بکارید محبت درو خواهید کرد ، همه چیز در نهایت به خود شما باز خواهد گشت و شما نیز پس از مرگ باز خواهید گشت و تکرار خواهید شد  اگر دیگران را همچون خود و حتی بیشتر از خود دوست داشته باشید آنها نیز شما را همچون خود و بیش از خود دوست خواهند داشت . هر محبت و ایثار به صاحبش باز خواهد گشت حتی چندین برابر خواهد شد . اگر هر چه دارید به اجتماع دهید پس اجتماع هر چه دارد به شما خواهد داد ... اینجاست که بنیان جامعه اشتراکی و شورایی متکی می شود به مبنایی عرفانی و معنویمنبع: http://shoravaeshterak. .. /

سروده ای بسیار عالی ازشاعر:فرید عباسی

درخواست حذف اطلاعات

روزگاری عشق بود و ترسهای دلنشین رش دستان و شرم و یک حیای دلنشین   روزگاری چون کبوتر پر ن در جستجو بهر دیدار نگاری در هوا ی دلنشین   زورق احساس بود و موج دریای خیال شب نخو دن به شوق روزهای دلنشین   رامش آواز بود و دردلهای غریب در سکوت خامه ی دل نامه های دلنشین   جامه های پر زعطر و گونه های سرخ فام یک گل و چند ی کتاب و هدیه های دلنشین   مرکبی همچون نسیم و کوچه ای همچون بهار دست در دست نگا ر و جاده های دلنشین   ای دریغ ،امروز رن نیست از آن روزگار نیست دیگر پاکبازی ، با وفای دلنشین   چهره ها در هم شدست و باده های زر ش ت با ی دیگر نمانده هم صدای دلنشینمنبع: http://shab-miayed. /

دلنوشته

درخواست حذف اطلاعات

  غمگینم همچون برگ زرد پاییزی که ا .. ین تلاشش را برای نگه داشتن شاخه میکند اما نسیمی بی موقع همه تلاش هایش را بی ثمر میکند غمگینم همچون اهویی که راهش را گم کرده غمگینم همچون شیری که با تمام هیبت و شکوه اسیر چشمهای لرزان اهویی گشته... غمگین همچون پرنده ی بی اشیان که صیاد را با ماشه ی  بی رحمش میبیند اما...راه گریزی ندارد... امروز غمگین تر از همیشه به یادت هستم... تو کجایی نمیدانم... من در .. شه ی تو و در انتظار باران نگاهت..... تو در .. شه ی کدامین گرگ دندان تیز کرده به انتظار نشسته ای ... تو از کدامین دیوار ارزو بالا رفته ای که هرچه میکنم دستم به دامانت نمیرسد....   سخت دلتنگم.... در مرام ما دلتنگی گناه کبیره ایست نابخشودنی...بیا تا با نور چشمانت توبه کنم...بیا منبع: http://kolbeyemahdis. .. /

توانبخشی چه کمکی به درمان بیماری ها می کند؟

درخواست حذف اطلاعات

با شروع هر بیماری، مجموعه ای از عوامل از جمله ماهیت بیماری و عوارض آن، بی تحرکی، داروهای مصرف شده و نیز عواقب روانی بیماری دست به دست هم داده و توانایی ها و قوای فرد را تحلیل می برند. متخصص توانبخشی در قدم اول متعهد به شناسایی این عوامل و در صورت .. وم انجام اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از بروز ناتوانی است و در قدم دوم در جهت درمان ناتوانی های ایجاد شده تلاش نموده و بازتوانی فرد را هدف قرار می دهد.  تقریبا همه بیماران از توانبخشی سود می برند اما نقش توانبخشی در بازتوانی بیماران مبتلا به ضایعات مغزی و نخاعی همچون سکته مغزی، ضربه مغزی، فلج مفزی، قطع نخاع و ام اس، بیماری های ارتوپدی همچون قبل و بعد از جراحی ها، ش .. تگی ها، تعویض مفاصل و پارگی های تاندون، بیماران قلبی همچون سکته قلبی، نارسایی قلبی و جراحی های قلب، بیماری های عقونی و داخلی به ویژه در افراد مسن و نیز .. انی که مدت طولانی تر

سلام بر تو ای ماه شب چهارده من

درخواست حذف اطلاعات

آنها که اهل جاد ه اند، می دانند که .. مهت .. یعنی چه؟ آنهایی که اهل شب اند میدانند که قرص کامل ماه در دل تاریکی شب، یعنی چه؟ آنها که عاشق و سرگشته و دیوانه .. ی یا چیزی هستند، می فهمند که نور مهتاب با دل گرفته و تنگ چه میکند؟ آنها که تنهایند و جز او هیچ .. ی را ندارند، می دانند اگر رفیق دست بگذارد روی شانه دلت و بگوید من همچون ماه شب چهارده هستم که هر کجا بروی و در هر کجا که باشی همراه تو و تو را میبینم، چه قیامتی در دل آدم ب .. ا میشود. .. رضا علیه السلام: .. همچون ماه شب چهارده است که هر جا بروی و در هر کجا که باشی همراه توست و تو را می بیند. معانی الاخبار جلد 1 صفحه 226 - صفحه 2منبع: http://mehrhashtom. .. /

مرا همچون پدر بنگر نه همچون شوهر مادر / از بهترین شعرهای مولانا

درخواست حذف اطلاعات

  مرا همچون پدر بنگر نه همچون شوهر مادر پدر را نیک واقف دان از آن کژبازی مضمر تو گردی راست اولی تر از آنک کژ نهی او را وگر تو کژ نهی او را به استیزت کند کژتر ز بابا بشنو و برجه که سلطانیت می‌خواند که خاک اوت کیخسرو بمیرد پیش او سنجر چو ان الله یدعو را شنیدی کژ مکن رو را زهی راعی زهی داعی زهی راه و زهی .. پراکنده شدی ای جان به هر درد و به هر درمان ز عشقش جوی جمعیت در آن جامع بنه منبر چو کر و فر او دیدی تویی کرار و شیر حق چو بال و پر او دیدی تویی طیار چون جعفر    مولانا محمد جلال الدین منبع: http://jeyhoon20. .. /

توانبخشی چه کمکی به درمان بیماری ها می کند؟

درخواست حذف اطلاعات

با شروع هر بیماری، مجموعه ای از عوامل از جمله ماهیت بیماری و عوارض آن، بی تحرکی، داروهای مصرف شده و نیز عواقب روانی بیماری دست به دست هم داده و توانایی ها و قوای فرد را تحلیل می برند. متخصص توانبخشی در قدم اول متعهد به شناسایی این عوامل و در صورت وم انجام اقدامات پیش رانه در جهت جلو ری از بروز ناتوانی است و در قدم دوم در جهت درمان ناتوانی های ایجاد شده تلاش نموده و بازتوانی فرد را هدف قرار می دهد.  تقریبا همه بیماران از توانبخشی سود می برند اما نقش توانبخشی در بازتوانی بیماران مبتلا به ضایعات مغزی و نخاعی همچون سکته مغزی، ضربه مغزی، فلج مفزی، قطع نخاع و ام اس، بیماری های ارتوپدی همچون قبل و بعد از جراحی ها، ش ت ها، تعویض مفاصل و پار های تاندون، بیماران قلبی همچون سکته قلبی، نارسایی قلبی و جراحی های قلب، بیماری های عقونی و داخلی به ویژه در افراد مسن و نیز انی که مدت طولانی تر در بستر بیماری

همایش بزرگ بیمه پاسارگاد در فریدونکنار

درخواست حذف اطلاعات

ب .. خدمت دوستان گرامی امروز یکی از بزرگترین همایشهای بیمه عمر در سطح کشور توسط بیمه پاسارگاد باحضور بیش از 400 نفر از نمایندگان، نمایندگان عمر و سازمان فروش بیمه های عمر شرکت بزرگ بیمه پاسارگادبرگزار شد. دراین همایش اساتید وبزرگانی همچون جناب اقای قاسمی وند، جناب آقای .. زاهدی، سرکارخانم ولی زاده و جمعی دیگر حضور داشتند. یکی ازدستاوردهای این همایش، نمایش شور وانگیزه بسیار زیاد مجموعه پاسارگاد برای پیشرفت درصنعت بیمه بود. ضمنا فروشندگان موفقی همچون جناب آقای شیخ و آقای نصرالله پور نیز دراین همایش حضور داشتندمنبع: http://ins-pasargad. .. /

توانبخشی چه کمکی به درمان بیماری ها می کند؟

درخواست حذف اطلاعات

با شروع هر بیماری، مجموعه ای از عوامل از جمله ماهیت بیماری و عوارض آن، بی تحرکی، داروهای مصرف شده و نیز عواقب روانی بیماری دست به دست هم داده و توانایی ها و قوای فرد را تحلیل می برند. متخصص توانبخشی در قدم اول متعهد به شناسایی این عوامل و در صورت .. وم انجام اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از بروز ناتوانی است و در قدم دوم در جهت درمان ناتوانی های ایجاد شده تلاش نموده و بازتوانی فرد را هدف قرار می دهد.  تقریبا همه بیماران از توانبخشی سود می برند اما نقش توانبخشی در بازتوانی بیماران مبتلا به ضایعات مغزی و نخاعی همچون سکته مغزی، ضربه مغزی، فلج مفزی، قطع نخاع و ام اس، بیماری های ارتوپدی همچون قبل و بعد از جراحی ها، ش .. تگی ها، تعویض مفاصل و پارگی های تاندون، بیماران قلبی همچون سکته قلبی، نارسایی قلبی و جراحی های قلب، بیماری های عقونی و داخلی به ویژه در افراد مسن و نیز .. انی که مدت طولانی تر

دوربین m monochrom لایکا

درخواست حذف اطلاعات

با اینکه این دوربین فقط سیاه و سفید ع می‌‌ رد اما کیفیت ع ‌‌های آن خوب است.طراحی بدنه این دوربین نیز همچون دیگر اعضای خانواده لایکا، سبک قدیمی دارد. شاید بتوان گفت با اندازه 139×37×80 کمی چاق است. وزن آن نیز 600 گرم است یعنی چندان سبک هم نیست اما مزیت این چاقی و سن نی در کیفیت عالی  بدنه این دوربین است که آن را همچون یک تانک مستحکم کرده است. جنس بدنه از آلیاژ منیزیوم است که با چرم مشکی پوشیده شده است. در ضمن، در زیر این بدنه بزرگ یک لنز فول‌فریم قرار دارد که مخصوص دوربین‌‌های dslr می‌‌باشد.  ادامه این مطلب از وبگاه #زند _آنلاین را در این لینک ببینید.منبع: http://science2technology. /

همراه با تنهایی

درخواست حذف اطلاعات

دست در دست تنهایی، پای موسیقی مهتاب ،تا فتح نورافشانی ستاره ها ،در جاده های شب گام برمیدارم  .تنهایی دریچه ایست برای سفر به دشت .. شه ها ،شکوفا گشتن ناخودآگاهی که طراوت را در آگاهی جریان میدهد ،شنوایی را بر روی نادانسته ها میزان .. ،چشمها را روی نادیدنی ها گشودن و با زبان سکوت سخن گفتن،از عشق گفتن از عقلانیت از خ .. که هست و هستی از اوست.تنهایی مرا از تکرار ش .. ت حبابها میرساند پای زلال قطره هایی که از عمق خواب زمین میروید،من از همهمه های ازدحام اصوات به سکوت پناه میبرم و با تنهایی جرعه های فهم را مینوشم .در میابم بوم نقاشی عالم من همچون قاصدکی می .. د با نسیم آرامی که از دل دریا میروید و در سبزی برگهای جنگل احساس ،جاری میسازد موسیقی پرواز را در .. با طوفان.به سکوت که میرسم در میابم شنوایی  همچون سازیست که  نت های موسیقی بیان جاری میشود بر تارهایش و عطر آرام بخش گیسوان تو همچون نوایی که ت

بشارت

درخواست حذف اطلاعات

برف در تابستان و باران در موسم حصاد! همچنان حرمت نیز نادان را نشاید. همچون گنجشکِ سرگردان و پرستوی در پرواز، لعنتِ ناروا نیز بر ی قرار ن رد. تازیانه برای اسب، افسار برای الاغ، و چوب برای پشت جاهلان است! جاهل را مطابق جه ش پاسخ مده، مبادا تو نیز همچون او شوی. جاهل را مطابق جه ش پاسخ ده، مبادا در نظر خود حکیم بنماید. همچون پای خویش ب و جام خشونت نوشیدن است فرستادن پیام به دست نادان! همچون پاهای آویزان مرد لنگ است، ضرب‌المثل از دهان نادان. بستن سنگ است به فلاخُن، حرمت گذاشتن به شخص نادان! بوتۀ خار است افراشته به دست مست، ضرب‌المثل از دهان نادان! کمانداری است که بی‌هدف مجروح سازد، آن که نادان یا هر رهگذری را به مزد رد. چنانکه سگ به قی خود بازمی‌گردد، احمق نیز حماقتش را تکرار می‌کند. مردی را که در نظر خویش حکیم است، می‌بینی؟ به مرد نادان بیش از او امید هست! کاهل در خانه می‌ماند و می‌گوید: «شیری

مثل دانه دل و مثل خمیر مایه

درخواست حذف اطلاعات

عیسی برای آنها مثلی دیگر آورد:" پادشاهی آسمان همچون دانه دلی است که ی آن را گرفت و در مزرعه اش کاشت. با اینکه دانه دل از همه دانه ها کوچکتر است، اما چون می روید بزرگتر از همه اهان باغ شده، به درختی بدل می شود، چندان که پرندگان آسمان آمده، در شاخه هایش آشیانه می سازند." سپس برایشان مثلی دیگر آورده، گفت:" پادشاهی آسمان همچون خمیر مایه ای است که زنی برگرفت و با سه کیسه بزرگ آرد مخلوط کرد تا تمام خمیر ور آمد." عیسی همه این مطالب را با مثلها برای جماعت بیان کرد و بدون مثل به آنها هیچ نگفت. این واقع شد تا کلام نبی به انجام رسد که گفته بود:" دهان خود را به مثلها خواهم گشود ، و آنچه را از آغاز جهان مخفی مانده است، بیان خواهم کرد." متی باب 13 آیه 35-31منبع: http://rastgarimasih. /

نامه ای به دوست

درخواست حذف اطلاعات

تو همچون گلی زیبادرزند ت خودنمایی میکنی اما من چون کاکتوسی دستان زند ام رازخمی میکنم. توچون خورشید️فروزان به تنورزند ات گرمامی بخشی ن با هوای برفی

مثل دانه .. دل و مثل خمیر مایه

درخواست حذف اطلاعات

عیسی برای آنها مثلی دیگر آورد:" پادشاهی آسمان همچون دانه .. دلی است که .. ی آن را گرفت و در مزرعه اش کاشت. با اینکه دانه .. دل از همه دانه ها کوچکتر است، اما چون می روید بزرگتر از همه گیاهان باغ شده، به درختی بدل می شود، چندان که پرندگان آسمان آمده، در شاخه هایش آشیانه می سازند." سپس برایشان مثلی دیگر آورده، گفت:" پادشاهی آسمان همچون خمیر مایه ای است که زنی برگرفت و با سه کیسه بزرگ آرد مخلوط کرد تا تمام خمیر ور آمد." عیسی همه این مطالب را با مثلها برای جماعت بیان کرد و بدون مثل به آنها هیچ نگفت. این واقع شد تا کلام نبی به انجام رسد که گفته بود:" دهان خود را به مثلها خواهم گشود ، و آنچه را از آغاز جهان مخفی مانده است، بیان خواهم کرد." متی باب 13 آیه 35-31منبع: http://rastgarimasih. .. /

توصیه های غذایی کنترل دیابت برای افراد دیابتی

درخواست حذف اطلاعات

چه انتخاب های سالمی برای کنترل دیابت انجام دهم؟ وعده های غذایی کوچک تری مصرف نمایید. چربی کمتری خورده، تعداد کم تری غذای سرشار از چربی انتخاب کرده و موقع آشپزی از چربی کم تری استفاده نمایید و مهم تر از همه مصرف خوراکی های حاوی چربی های اشباع یا چربی های ترانس را کاهش داده و محدود نمایید، این چربی ها شامل:* برش های پرچرب گوشت* غذاهای سرخ شده* شیر پرچرب و سایر محصولات پرچرب لبنی* کیک، آبنبات، شیرینی و ….* سس های چربی دار برای سالاد چه چیزهایی را باید بیشتر میل کرد؟دریافت فیبر بیشتر با مصرف بیشتر غلات کامل برای افراد دیابتی مفید می باشد. همچنین روزانه طیف گسترده ای از میوه ها و یجات مصرف نمایید. سعی کنید یجات و میوه های مصرفیتان تازه باشد، اما در صورت ممکن نبودن این امر می شود از میوه ها و یجات منجمد، کنسروی و یا خشک نیز استفاده نمود. همچنین مصرف آبمیوه های طبیعی را نیز افزایش دهید. مصرف یجات

بشارت

درخواست حذف اطلاعات

برف در تابستان و باران در موسم حصاد! همچنان حرمت نیز نادان را نشاید. همچون گنجشکِ سرگردان و پرستوی در پرواز، لعنتِ ناروا نیز بر .. ی قرار نگیرد. تازیانه برای اسب، افسار برای الاغ، و چوب برای پشت جاهلان است! جاهل را مطابق جه .. ش پاسخ مده، مبادا تو نیز همچون او شوی. جاهل را مطابق جه .. ش پاسخ ده، مبادا در نظر خود حکیم بنماید. همچون پای خویش ب .. و جام خشونت نوشیدن است فرستادن پیام به دست نادان! همچون پاهای آویزان مرد لنگ است، ضرب‌المثل از دهان نادان. بستن سنگ است به فلاخُن، حرمت گذاشتن به شخص نادان! بوتۀ خار است افراشته به دست مست، ضرب‌المثل از دهان نادان! کمانداری است که بی‌هدف مجروح سازد، آن که نادان یا هر رهگذری را به مزد گیرد. چنانکه سگ به قی خود بازمی‌گردد، احمق نیز حماقتش را تکرار می‌کند. مردی را که در نظر خویش حکیم است، می‌بینی؟ به مرد نادان بیش از او امید هست! کاهل در خانه می‌ماند و

اپرا opera 41.0 build 2353.69 final + portable

درخواست حذف اطلاعات

opera 41.0 build 2353.69 final + portable اپرا یکی از سریع ترین مرورگر اینترنت روی زمین! این مرورگر با سرعت باور ن ی صفحات اینترنت را برای شما بار گذاری میکند. اساس کار اپرا به این صورت است که اول متن سایت بارگذاری می شود و سپس بتدریج ع ها بارگذاری می شوند، به علاوه اینکه ع ها اول به صورت کامل با کیفیت کم نمایان میشوند و رفته رفته بر کیفیت ع افزوده می شود. opera تمام محدودیت های همچون جلو ری از راست کلیک، جلو ری از مشاهده سورس صفحه، جلو ری از انتخاب متن و … همه را از پیش پای شما بر میدارد و شما را قادر می سازد با دستی کاملاً باز به جستجو و گشت و گذار در وب بپردازید. علاوه بر این مرورگر وب اپرا opera امکاناتی همچون دریافت ایمیل، چت و مدیریت را برای شما فراهم می سازد.مرورگر opera با اضافه قابلیت هایی همچون speeddial برای دسترسی به صفحات وب مورد علاقه به طور سری، همچنان گزینه محبوبترین مرورگر

۳ ماه دوری

درخواست حذف اطلاعات

روزگار تکراری و همراه با انتظار است ، انتظاری که ۳ ماه خواهد بودو فقط ۳ روز از آن گذشته است. نمیدانم که چگونه فکرم را در ر کنم که به معشوق خویش فکر نکنم و این انتظار ۳ ماهه را به راحتی پشت سر گذارم. دیگر همه توانم را از دست داده ام و همچون زندانی روزها را خط میکشم.  نمیدانم که یار در فکر من هست یا همچون گفته هایش به تنهایی خویش فکر میکند و یا ... روزگار برایم ج و گنگ است . چرا دوری چرا؟؟؟ از عاشق شدن متنفرم زیرا که جز تنهایی و درد چیزی برایم نداشت، عشقی که روزهای خوشیش حال که به تنهایی فکر میکنم تلخ ترین روزهاست زیرا که شیرینی موقت بود و خاطراتش در حال حاضر آزار دهنده ترین است. ای کاش بود و مانند قبل روزگار شیرینی داشتیم تا این تلخی این روزها برایم از بین میرفت. دلم ش ته و غم نم فقط انتظار میکشم تا این ۳ ماه دوری تمام شود و دوباره به او برسم.منبع: http://payam65. /