رسانه 24
رسانه 24

اگر واژه ها بمیرند :: جستجومعنای واژه ..

درخواست حذف اطلاعات

واژهٔ .. واژه‌ای پارسی است که ایرانیان برای واژهٔ «صلاة» عربی به کار بردند. این واژه به معنای خم شدن، سر فرودآوری برای ستایش پروردگار، احترام و اظهار بندگی و اطاعت است.واژهٔ .. نام‌واژه‌ای از فعل نمیدن فارسی به معنی تعظیم‌ .. است.برخی حدس زده‌اند که این واژه از واژهٔ «ناماسته» در زبان سانسکریت گرفته شده‌باشد که محتمل نیست.منبع: http://simayenamaaz. .. /

شعر (در قالب غزل)

درخواست حذف اطلاعات

                                                                   «ای علی! همسایه ی عرش خدا»  یاعلی در یک شبی، من زیرورو .. تمام واژه ها          واژه ای پیدا نشد در وصف تو،جان کلام واژه ها  خواستم تا شعری از جنس غزل ب .. ا کنم در مدح تو           حیف! کم آورده این جا هم، مرام واژه ها  باز در .. شه ام تا یک غزل ب .. ا کنم، اما ببین           واژه ها تب کرده اند در عشق تو، تو .. یام واژه ها  من مرید واژه های خطبه ی پیغمبرم در وصف تو             در سرم هی، می بریزم من، به جام واژه ها  باز شوری، اشتیاقی، در میان بیت ها گل می کند         ترسم از قالب بریزد یا بپاشد، انسجام واژه ها   واژه ها را یک به یک در پیش هم جا می کنم                    تا بگویم من در آ .. ، این پیام واژه ها:  «ای علی!همسایه ی عرش خدا،ای یاور و یار نبی        جان احمد! تو فقط دریاب ما را، این ختام واژه ها»               

واژه ریاضیات

درخواست حذف اطلاعات

واژه ریاضیات واژه ریاضیات ،به جای واژه یونانی ماته ماتیکه (mathematike ) گذاشته شده است که خود از ماته ما ( mathema ) به ، واژه ریاضیات را بر گرفته از واژه ریاضت دانسته اند چرا که ریاضت تنها به معنای پرهیز کاری نیست و در خود فرورفتن ، فهمیدن و رسیدن به راز ها را هم می رساند . واژه ریاضی از واژه فارسی راز به معنای اندازه گرفتن  ، به جای واژه ریاضیات واژه رازو مَر را پیشنهاد می کنند  که درست به معنای اندازه گرفتن و شمردن است .منبع: http://s-valizadeh. /

درمان لاغری کودک

درخواست حذف اطلاعات

کودک یا بچه به انسان .. دسال (دختر و پسر) گفته می‌شود. برابر دیگر کودک در زبان فارسی واژه بچه می‌باشد.واژه کودک از ریشه واژه پهلوی kuk به معنای کوتاه می‌باشد و با واژه‌های کوتاه و کوچک هم خانواده می‌باشد. این واژه به بزرگ نشدن و سادگی و پاکی نیز اشاره دارد.منبع: http://mohsenmeamar. .. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

آمدنم به اینجا، معنایی جز به انتها رسیدن نبود. تنها بودم و تمام شکل های این واژه را حرف به حرف، صدا به صدا و واژه به واژه بلد شدم. هان، جالب است هیچوقت فکر نمی .. تنهایی و نهایت و انتها، تهی، ترس، تراژیک، سکوت، خالی، سرد، یخ، بی شکل و ... همه و همه تنها کمکی برای فهم مفهوم یک تکواژه باشند. تجربه ی تلخی است، تک تک محتوای چنین واژه ای را بلد شدن، منزوی ترین ح .. این واژه را به رخ میکشاند. یعنی بی آنکه بفهمی وارد مفهوم جدیدی از آن میشوی و در این گز .. چنان فرو میروی که امیدی به بازگشتت نیست. از اینجا که من ایستاده ام چنان معنای تک تک واژه ها به سویش میروند که خودم را حس نمیکنم. در این هبوط تنهایی که بر من فرود آمده است، چنان هستم که گویی همین بس است.منبع: http://b-noghte. .. /

خدا بزرگه!

درخواست حذف اطلاعات

تقدیر، صبر، خداوند... واژه ها، واژه ها، واژه ها... کاش آدم ها سکوت را بلد بودند؛ گاه برای به دست آوردن دل دیگران، به جای سخن گفتن از باورهای شخصی شان سکوت می .. د؛ سکوت چیز خوبی است؛ سکوت بهترین همدری است؛ کامل ترین شکل تفاهم؛ مرا با واژه های خودتان دلداری ندهید، تقدیر و صبر و دعا و معجزه را رها کنید، شما را به خدا مرا به خدای شما کاری نیست... منبع: http://neghope. .. /

خدا بزرگه!

درخواست حذف اطلاعات

تقدیر، صبر، خداوند... واژه ها، واژه ها، واژه ها... کاش آدم ها سکوت را بلد بودند؛ گاه برای به دست آوردن دل دیگران، به جای سخن گفتن از باورهای شخصی شان سکوت می .. د؛ سکوت چیز خوبی است؛ سکوت بهترین همدری است؛ کامل ترین شکل تفاهم؛ مرا با واژه های خودتان دلداری ندهید، تقدیر و صبر و دعا و معجزه را رها کنید، شما را به خدا مرا به خدای شما کاری نیست... منبع: http://neghope. .. /

انواع واژه:

درخواست حذف اطلاعات

علاوه بر نقش کلماتی که مورد یررسی قرار گرفت واژه را در دستور زبان از دیدگاه نوع واژه یا خصوصیات دائمی ‌آن نیز مورد مطالعه قرار می‌دهیم.از این دیدگاه واژه در زیان فارسی به هفت نوع تقسیم می‌شود: 1- فعل 2- اسم 3- صفت 4- ضمیر 5- قید 6- حرف 7- شبه جمله منبع: http://theliterature. .. /

انواع واژه:

درخواست حذف اطلاعات

علاوه بر نقش کلماتی که مورد یررسی قرار گرفت واژه را در دستور زبان از دیدگاه نوع واژه یا خصوصیات دائمی ‌آن نیز مورد مطالعه قرار می‌دهیم.از این دیدگاه واژه در زیان فارسی به هفت نوع تقسیم می‌شود: 1- فعل 2- اسم 3- صفت 4- ضمیر 5- قید 6- حرف 7- شبه جمله منبع: http://theliterature. .. /

واژه های سرد

درخواست حذف اطلاعات

ترانه هام  همه سردن همه از تو چقدر دورن همه خسته،همه تنها همه دلتنگ و بی شورن اون روزا که با هم بودیم همه شعرام هوایی داشت تمام  واژه ها عاشق همه رنگ خ داشت ولی حالا که تو رفتی دیگه بی تو نمی تونن تمام واژه ها  مردن  دیگه از عشق نمیخونن همه شعرا که من میگم پر از دلتن و  درده همه بی رنگ ودل رن تمام واژه ها سرده نمی خوام ناامید باشم میدونم  بر میگردی  تو برام می جدا از  من چطوری سر میکردی تو   (عشق هر غیر ممکنی رو ممکن میکنه) منبع: http://bahaneh. /

واژه های سرد

درخواست حذف اطلاعات

ترانه هام  همه سردن همه از تو چقدر دورن همه خسته،همه تنها همه دلتنگ و بی شورن اون روزا که با هم بودیم همه شعرام هوایی داشت تمام  واژه ها عاشق همه رنگ خ .. داشت ولی حالا که تو رفتی دیگه بی تو نمی تونن تمام واژه ها  مردن  دیگه از عشق نمیخونن همه شعرا که من میگم پر از دلتنگی و  درده همه بی رنگ ودلگیرن تمام واژه ها سرده نمی خوام ناامید باشم میدونم  بر میگردی  تو برام میگی جدا از  من چطوری سر میکردی تو   (عشق هر غیر ممکنی رو ممکن میکنه) منبع: http://bahaneh. .. /

زایش غریب ( مریم )

درخواست حذف اطلاعات

امروز یک واژه ی نو یاد گرفتم  پاچش  تا حالا چنین واژه ای رو جایی نشنیده بودم  گوینده ی یک میان برنامه ی آشپزی در میان ِِ یک برنامه ی اصلی میان حرف های آقای آشپز پرید و در ستایش ظرف های پشتیبان کننده  ( اسپانسر برنامه ) فرمودن :  این ظرف ها چون دیواره ی بلندی داره ، از پاچش ِِ روغن به بیرون ظرف جلوگیری می کند غربت این واژه ی نوزاد هنگام زایش در میان ده ها واژه ی بیگانه ی  ( انگلیسی و عربی و .... ) که همزمان از دهان گوینده و آشپز گرامی  بی محابا بیرون می پرید ، چنان بزرگ بود که تمام ِِ توجه مرا از تمام چیزهای سرگرم کننده گرفت و چشمانم را چهار تا کرد !!!!!!!!   پ ن پاچش جان زادروزت خجسته  پ ن غربتت را می فهمم  مریممنبع: http://zanam. .. /

درباب واژه

درخواست حذف اطلاعات

زند میان واژگان سخت تر از زند با انسان است. واژگانی که هرگز رام نمیشوند. چه با آنها دوست شوی ویا اینکه دشمن، با تو به گفتگو مینشینند. پدر را و وطن را و و خیر و شر.  اخلاق و هرچه و هیچکدام و هم و یکی تفاوتشان در هیچ است و در همه.  عشق و و نفرت واژگانی جدا و یکی هستند. چرا باید استفاده یا پرواز داده شوند. چه آنها را به کشتن دهی و یا آنکه جانی تازه ببخشی. کار خود را پیش میبرند. تعبیرشان کنی و یا بگذاریشان به حال خویش. توجهی به انسان نخواهند کرد. همیشه خدایان بندگانی سرکش داشته اند. خدای واژه اگر انسان باشد سرکش ترین بندگان آدمی همین واژگانند. باغ وحش های گوناگونی را دیده ام.  و جنگل های فراوان.  اما هیچ کدام به زیبایی واژه نخستین نبوده است.  مگر انسان میداند واژه نخستین چه بوده است؟  هرگز. اما نخستین زیباست و واژه نیز . زیباتر همان نخستین واژه است.  اگرچه نخستین واژه با واژه نخستین تفاوت فرا

دوم رجب نود و پنج ماه و خورشیدی

درخواست حذف اطلاعات

  آن وقت به جای واژه ها، به جای تمام واژه ها به دوردست نگاه کردی و من دیدم که خون در رگ های دستانت دوید. بودنت پر از مفهوم است. پر از واژه هایی که به حرف نمی آیند.   پ.ن. ما برای ورق زدن تقویم ها به دنیا نیامده بودیم. برای تقویم هایی آمده بودیم که ورق می خوردند و شاباش وار، در هوا معلق می شدند..منبع: http://unexpected. /

اهمیت کلمات کلیدی در سئو

درخواست حذف اطلاعات

شاید ساده ترین چیزی که موتورهای جستجو به دنبال آن می گردند این باشد که چند واژه در qurey (پرسش) جستجو در صفحه پیدا شود.اگر همه چیزهای دیگر برابر باشند، صفحه هایی که واژه بیشتری در پرسشی دارنددر رده ی بالاتری قرار می رند ( بعضی از موتور های جستجو تمام واژه های مهم را بکار می برند ) با این وجود این رده بندی به رخداد به بیش از واژه صرف بست دارد.  منبع: http://webdesignexperts. /

دوم رجب نود و پنج ماه و خورشیدی

درخواست حذف اطلاعات

  آن وقت به جای واژه ها، به جای تمام واژه ها به دوردست نگاه کردی و من دیدم که خون در رگ های دستانت دوید. بودنت پر از مفهوم است. پر از واژه هایی که به حرف نمی آیند.   پ.ن. ما برای ورق زدن تقویم ها به دنیا نیامده بودیم. برای تقویم هایی آمده بودیم که ورق می خوردند و شاباش وار، در هوا معلق می شدند..منبع: http://unexpected. .. /

درون‌نگری‌های نوشتاری

درخواست حذف اطلاعات

یه الگوی غلط رفتاری کشف که بهش دچارم! شاید بشه اسمش رو گذاشت: «وسواس انتخاب واژه با توجه به شکل نوشتاریشون». در بیشتر آدم‌ها فکر، نوشته‌هاشون رو جهت میده، اما من اینطوریم که شکل ظاهری واژه‌ها فکرم رو جهت میدن. همین میشه که نوشتن برام به امری زمان‌بر تبدیل میشه. به عنوان مثال من تا جای ممکن سعی میکنم واژه‌های دارای هـ آ غیرچسبان و منتهی به لا رو انتخاب نکنم، مثل دایره، فواره، اصلا، وکلا و... . به جاش کلی می‌نویسم تا مفهوم رو برسونم! یا اینکه دوست ندارم «ها»ی جمع رو در یک الف خلاصه کنم. این اوا فهمیدم که طول واژه‌ها هم برام مهمه، واژه‌ها باید نه خیلی کوتاه و نه خیلی بلند باشن، حتی زمینه‌ی نوشته‌ها هم باید در مینیمال‌ترین ح ممکن باشه، مثل قالب همین وبلاگ. در عوض علاقه دارم که واژه‌هام به میم، هـ آ چسبان و یا کاف ختم بشن. منبع: http://moderato. /

اهمیت کلمات کلیدی در سئو

درخواست حذف اطلاعات

شاید ساده ترین چیزی که موتورهای جستجو به دنبال آن می گردند این باشد که چند واژه در qurey (پرسش) جستجو در صفحه پیدا شود.اگر همه چیزهای دیگر برابر باشند، صفحه هایی که واژه بیشتری در پرسشی دارنددر رده ی بالاتری قرار می گیرند ( بعضی از موتور های جستجو تمام واژه های مهم را بکار می برند ) با این وجود این رده بندی به رخداد به بیش از واژه صرف بستگی دارد.  منبع: http://webdesignexperts. .. /

وبلاگ چیست و چگونه وبلاگ نویسی را شروع کنیم ؟

درخواست حذف اطلاعات

واژه weblog  در ۱۷ دیسمبر سال ۱۹۹۷ توسط  jorn barger ( جُرن بارگر ) وبلاگ نویس امریکایی ابداع شد . واژه weblog متشکل از دو بخشه : web که معنیش رو همه ما می دونیم و بخش دوم log هست که ریشه یونانی داره  ! در قرون وسطی به دفتر گزارش سفر کشتی ها log گفته می شد ! در علم کامپیوتر واژه log یا همون لاگ به فایل هایی گفته می شود که تمام رویداد هایی که در یک کامپیوتر اتفاق میوفته رو ثبت میکنه . بنابراین واژه weblog یا blog  در ابتدا با معنا و مفهوم « دفترچه خاطرات آنلاین» به دنیای وب معرفی شد . واژه blog در ایپرل یا ماه می ۱۹۹۹ توسط peter merholz به وجود اومد . پیتر در سایدبار وبلاگش ، واژه وبلاگ رو به شوخی به صورت ش ته درآورد و نوشت blog و بعد از این ماجرا evan williams  در سیستم وبلاگدهی معروف شرکت گوگل واژه blogger رو خلق کرد و کم کم این واژه در بین وبلاگ نویس ها بسیار محبوب شد و دیگه الان در جامع

درباب واژه

درخواست حذف اطلاعات

زندگی .. میان واژگان سخت تر از زندگی .. با انسان است. واژگانی که هرگز رام نمیشوند. چه با آنها دوست شوی ویا اینکه دشمن، با تو به گفتگو مینشینند. پدر را و وطن را و .. و خیر و شر.  اخلاق و هرچه و هیچکدام و همگی و یکی تفاوتشان در هیچ است و در همه.  عشق و و نفرت واژگانی جدا و یکی هستند. چرا باید استفاده یا پرواز داده شوند. چه آنها را به کشتن دهی و یا آنکه جانی تازه ببخشی. کار خود را پیش میبرند. تعبیرشان کنی و یا بگذاریشان به حال خویش. توجهی به انسان نخواهند کرد. همیشه خدایان بندگانی سرکش داشته اند. خدای واژه اگر انسان باشد سرکش ترین بندگان آدمی همین واژگانند. باغ وحش های گوناگونی را دیده ام.  و جنگل های فراوان.  اما هیچ کدام به زیبایی واژه نخستین نبوده است.  مگر انسان میداند واژه نخستین چه بوده است؟  هرگز. اما نخستین زیباست و واژه نیز . زیباتر همان نخستین واژه است.  اگرچه نخستین واژه با واژه ن

واژه های غیرتمند احساس

درخواست حذف اطلاعات

  ( 16 ) === نمیدانم چرا در تما شا خانه تو واژه های عالیقدر کلام تنها می توانند زیبا و زیبا تر جلوه کنند تا تابلوی شعر را آرایش دهند.   من اما فکر می کنم واژه ها فرا تر از نگاه تو موجوداتی شمند و دل آشنا هستند.   می توان با قراری از دیدار آنان بهره وافر به نصیب برد.   نیز واژه ها پوینده ترین زندگان هستند می توان تا به ابدیت زندگانی را با آنان همسر شد.   افزون بر این واژه های غیرتمند احساس از جنمی دیگر هستند می توان بدرستی این شور را در درخشش دیدگانشان بویید.   بدین خاطر اگر واژه ها را بانگ بر آری با گوش نیوشا و با لبخندی بر تو رخ می گشایند تا با زبان تو از تو سخن بگویند و از هر سویی که واژه ها را بنگری در مییا بی که آنان همسو با تو راه آشنا هستند تا ترا انگیزش ببار بنشانند و بر آستانه تلاشی نو بکار بگمارند که شاید هر گز بدان نین .. یده باشی.   امّا چگونه است که سوی چشمان تو در برابر آشوب

واژه های غیرتمند احساس

درخواست حذف اطلاعات

  ( 16 ) === نمیدانم چرا در تما شا خانه تو واژه های عالیقدر کلام تنها می توانند زیبا و زیبا تر جلوه کنند تا تابلوی شعر را آرایش دهند.   من اما فکر می کنم واژه ها فرا تر از نگاه تو موجوداتی .. شمند و دل آشنا هستند.   می توان با قراری از دیدار آنان بهره وافر به نصیب برد.   نیز واژه ها پوینده ترین زندگان هستند می توان تا به ابدیت زندگانی را با آنان همسر شد.   افزون بر این واژه های غیرتمند احساس از جنمی دیگر هستند می توان بدرستی این شور را در درخشش دیدگانشان بویید.   بدین خاطر اگر واژه ها را بانگ بر آری با گوش نیوشا و با لبخندی بر تو رخ می گشایند تا با زبان تو از تو سخن بگویند و از هر سویی که واژه ها را بنگری در مییا بی که آنان همسو با تو راه آشنا هستند تا ترا انگیزش ببار بنشانند و بر آستانه تلاشی نو بکار بگمارند که شاید هر گز بدان نین .. یده باشی.   امّا چگونه است که سوی چشمان تو در برابر آش

تازه ها

درخواست حذف اطلاعات

تازه تر از فصل شکفتنم با تو عاشق عاشق شدنم با تو مست و غزلخوان شده ام با تو شادترین واژه شدم با تو عشق تو طوفان شده در این دلم سبزترین واژه شعر توام من که غزلخوان سرود توام کاش بیایی تو شبی در برم گوشه چشمت غم دل میبرد ناز تو را قلب و دلم می .. د واژه به واژه دل من تنگ توست گوش دلم نام تو را میبرد سخت ترین راه ره عشق توست خانه من جای قدمهای توست کاش کنار من و این غمزده چشم ببیند که فقط جای توست دست من از دوری تو سست شد پای دلم بسته به زنجیر توست کاش بیایی به برم باز هم خانه قلبم سر چشمان توست مریم من عشق منی بی سوال شعر منی شعر تر از هر خیال دوری و من دور تر از هر .. ی لیک درون دل من تک پری جز تو دلم با .. ی همراه نیست مرهم این .. بجز اه نیست  منبع: http://mylovemaryam2. .. /

تازه ها

درخواست حذف اطلاعات

تازه تر از فصل شکفتنم با تو عاشق عاشق شدنم با تو مست و غزلخوان شده ام با تو شادترین واژه شدم با تو عشق تو طوفان شده در این دلم ترین واژه شعر توام من که غزلخوان سرود توام کاش بیایی تو شبی در برم گوشه چشمت غم دل میبرد ناز تو را قلب و دلم می د واژه به واژه دل من تنگ توست گوش دلم نام تو را میبرد سخت ترین راه ره عشق توست خانه من جای قدمهای توست کاش کنار من و این غمزده چشم ببیند که فقط جای توست دست من از دوری تو سست شد پای دلم بسته به زنجیر توست کاش بیایی به برم باز هم خانه قلبم سر چشمان توست مریم من عشق منی بی سوال شعر منی شعر تر از هر خیال دوری و من دور تر از هر ی لیک درون دل من تک پری جز تو دلم با ی همراه نیست مرهم این بجز اه نیست  منبع: http://mylovemaryam2. /

امان از جاده های یک طرفه

درخواست حذف اطلاعات

قرار بر این بود که حرف به حرف واژه به واژه ، رو در روی تو قلم بلغزانم اما گویی این بار وجودم لغزیده و تنم را به ورطه هلاکت کشانده...بخت مسعودم را در واژه هایی غریب و بی صدا بغض و به اندازه تمام سالهای تحقیر شده با . بیا زیر باران آسمان بی ی ام کمی خیس شو...نترس از خیس شدن... خوناب نگاهم به نجاست تنهایی خو گرفته...ای زلال بی منتها مرا به سرچشمه بزر ها و عزت ها و هرچه تعلق به تو دارد متصل کن. سفت  و سخت گره ام بزن. می ترسم از بی تو بودن. می ترسم از این جاده های یک طرفه...ترس هایم را در پناهت به قدرت بدل کن. جز تو ی بر من مهربان نیستمنبع: http://miayamtobeman. /

واژه های صلح و خشونت

درخواست حذف اطلاعات

در این قسمت با ریشه ی واژه های صلح و خشونت آشنا خواهیم شد. وازه خشونت :  در فرهنگ های دهخدا ، معین و عمید تعاریفی چون درشتی و زبری ، تند خویی و ناهمواری ، بی رحمی و زمختی بدست می آمد. در ذهن هر انسان داری بلوغ فکری نیز خشونت به همراه خود واژه هایی چون جنگ ، دعوا ، کشمکش ، نقار ، نزاع ، درگیری ، عصبانیت ، تند خویی و صفاتی از این قبیل ....  بقیه در ادامه مطلبمنبع: http://nocruelty. .. /

واژه واژه

درخواست حذف اطلاعات

واژه واژه   واژه واژه این غزل را غرق مهرت میکنمدین و دنیای منی قصد سجودت میکنمهستی و جانم تویی ، ای مظهر آرامشمگاه گاهی بی جهت فکر نبودت میکنمحرفی از رفتن مزن،جانم فدایت ای صنمزند بی برم را  نذر چشمت میکنمعمر من،ای تو دلیل زند و هست منبیت بیت شعر را مشحون بودت میکنمشاعرم،اهل دلم،از عشق تو بنوشته اماین غزل را سنگ فرش زیر پایت میکنم   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بی قراری ها   در کنار بی قراری ها تحمل لازم استدر نبودت بی گمان حس تغزل لازم است«پیچش یلدای گیسوی تو» ثابت کرده استبر خلاف فلسفه «دور و تسلسل» لازم استگیسوانت را پریشان کن به روی چهره اتبین ماه و ابرها گاهی تداخل لازم استخنده ات مضمون نو دارد ولی کمتر بخند؛بین مضمون سازی و صرفش تعادل لازم استساده ترکم میکنی؛درچشمهایم خیره شوتوی بعضی کارها گاهی تعلل لازم است

تا تو . . . .

درخواست حذف اطلاعات

دوست داشتن تو نوشتنی نیست که واژه ها نه قلبی برای ش تن دارند و نه دستی برای سرد شدن ..   دلتنگ که می شوم نه چشم گریه ای دارند در باران نه پائی برای گم شدن در باد ..   دوست داشتن ات را نمی شود نوشت وقتی که واژه ها نه موئی برای سپید شدن دارند و نه اندامی برای خم شدن ..   عشق تو انتظار ست که کاغذ های کاهی نمی فهمند .. دوست داشتن ات حسرتی ست که در دل هیچ واژه ای نمی ماند .. و من زنده ام تا معلوم شود دوست داشتن ت طولانی ست ...  .                .                  .      تافردامنبع: http://hies. /

تو را به زیادی عشقم باختم

درخواست حذف اطلاعات

  قافیه به قافیه تو را باختم نازنین برگ به برگ قلم به قلم واژه به واژه و اینک تنها داشته ی من حس تلخ نداشته هایی ست که شعر نمی شود اما آوار می شود اتاق بی در و پیکر را چقدر خوب است که دلتنگم چقدر خوب است که چیزی ندارم تا از دست بدهم چقدر خوب است که تمام عصرها ، عصر .. است چقدر خوب است که بغض دارم من نه شاعرم نه هوس دارم به شروع دردهای دوباره اما تو را بد باختم نازنین ...بد باختم تو را به حس جنونی باختم که باورم بود زیر هم نوشتن این واژه ها دلیل بر شعر نیست دلیلش واژه هایی ست که به هم ربط ندارند اما هر کدام از یک درد حرف میزنند تو را به زیادی عشقم باختم واژه های من از آن جهت معمولیست که من معمولی ترین عاشق بودم همین و تو معمولی نبودی و تمام شد فقط این را از من داشته باش مجنونِ عشق تو شدن تنها چیزی بود که مرا به من می رساند تنها چیزی بود که ماندگارم می کرد...  منبع: http://bidl8725. .. /

mesh

درخواست حذف اطلاعات

مش چیست و چرا بوجود آمده است؟ معمولا جست وجوی مقالات و پایان نامه ها از طریق واژه های کلیدی انها صورت میگیرد واژه های کلیدی باید در برگیرنده موضوعات اساسی باشد که مقاله درباره آنها بحث میکند. در علم پزشکی معمولا برای یک موضوع چندین عبارت و واژه وجود دارد مثلا برای مغز هم از brain و هم از واژه cerebrum استفاده میشود.بدیهی است که ذکر تک تک این عبارات به عنوان کلیدواژه بیهوده است پس منطقی است برای هر موضوع یک واژه استاندارد انتخاب شود. کتابخانه ملی .. nlm کت .. با عنوان mesh که مخفف medical subject heading است رو منتشر کرد و در آن واژه های کلیدی استاندارد برای موضوعات مختلف پزشکی فهرست کرد این کتاب در ابتدای هر سال میلادی تجدید چاپ میشود وعنوان هایی که در آن سال پذیرفته شده اند با اعمال تغییرات وارد کتاب میشوند. اکنون نحوه ی استفاده از سایت مش رو یاد میگیریم : mesh browser: سر عنوان های مش به

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

ببین که .. ماس نعره میزند ز واژه واژه‌ی سکوت من نرو که با حلول رفتنت طلوع میکند سقوط من نرو که رفتن تو آفتاب را از این کرانه میبرد به دورها نرو بمان که کوچه خسته است      منبع: http://saaghareman. .. /

تا تو . . . .

درخواست حذف اطلاعات

دوست داشتن تو نوشتنی نیست که واژه ها نه قلبی برای ش .. تن دارند و نه دستی برای سرد شدن ..   دلتنگ که می شوم نه چشم گریه ای دارند در باران نه پائی برای گم شدن در باد ..   دوست داشتن ات را نمی شود نوشت وقتی که واژه ها نه موئی برای سپید شدن دارند و نه اندامی برای خم شدن ..   عشق تو انتظار ست که کاغذ های کاهی نمی فهمند .. دوست داشتن ات حسرتی ست که در دل هیچ واژه ای نمی ماند .. و من زنده ام تا معلوم شود دوست داشتن ت طولانی ست ...  .                .                  .      تافردامنبع: http://hies. .. /

هیچ

درخواست حذف اطلاعات

گاهی کنج این دنیای شلوغ می ایستم و فکر میکنم، از خودم میپرسم تو چی میخواهی از این دنیا؟! و چه افسوسی میخورم وقتی صدای دلم می گوید: هیچ؛ جدالی بین دو واژه در دلم ب ا شده است؛ "ع.ش.ق" ، "ه.و.س" . کاش دلم را واژه های بد تسخیر نکند!کاش دلم عشق را بجوید و نه هوس... . آشوب منم؛ آرامش منم.منبع: http://adorable. /

تعریف کامپیوتر

درخواست حذف اطلاعات

در زبان انگلیسی کامپیوتر به دستگاه خودکاری گفته می شود که محاسبات ریاضی را انجام میدهد بر پایه( barnhart concise) واژه کامپیوتر در سال 1646 میلادی به زبان انگلیسی وارد شد که معنی شخصی که محاسبه میکند بوده است و سپس از سال 1897 به ماشین های محاسباتی مکانیکی گفته می شد، در هنگام جنگ جهانی دوم کامپیوتر به ن نظامی انگلیسی و .. یی که کارشان محاسبه مسیر های شلیک توپ های بزرگ جن به وسیله ابزار مشابهی بود اشاره می کرد، البته در اوایل دهه 50 میلادی هنوز از اصلاح ماشین رایانه اش( computing machine) برای معرفی این ماشین ها به کار می رفت پس از آن عبارت کوتاه تر computer به جای آن به کار گرفته شد. ورود این ماشین به ایران در اوایل دهه 40 بود واژه رایانه در دو دهه اخیر در فارسی رایج شد است برابر این واژه در زبان های دیگر حتما همان واژه زبان انگلیسی نیست. در زبان فرانسوی واژه ordinateur که به معنی سازمان

واژه آموزی و گسترش واژگان

درخواست حذف اطلاعات

     برای آموزش بهتر واژه آموزی و گسترش واژگانی دانش آموزان به نکات زیر توجه کنید:      1- دانش آموزان را به صحبت و گفت و گو درباره ی گروه واژه ها تشویق کنید. با استفاده از تجارب زبانی دانش آموزان، فضای مفهومی واژه ها و ارتباط معنایی آن ها را با یک دیگر روشن سازید.      2- از دانش آموزان بخواهید واژه های جدیدی را که یاد می گیرند، در گفت و گوهای خود مورد استفاده قرار دهند.      3- در مورد واژگان جدید، از آن ها بخواهید به یاد آورند که آیا قبلاً با این واژه ها تماس داشته اند، کجا، چگونه ، چند بار و . . . ؟      4- با استفاده از تجارب زبانی دانش آموزان، فضایی در کلاس به وجود آورید تا دانش آموزان خود هر کدام از واژه های جدیدی را که یاد می گیرند، تعریف کنند.      5- فرصت هایی ایجاد کنید تا دانش آموزان واژه های جدید را در گفتار و نوشتار خود به کار ببرند.      6- دانش آموزان را تشویق کنید واژه های

تیسا

درخواست حذف اطلاعات

در گویش تبری شرقی زبان گیلکی ترکیبات «تیسا په» به معنی «پا .. » و «تیسا پلا» به معنی «برنج بدون خورشت» پرکاربرد است. از مفهوم هر دو ترکیب نوعی «عدم وجود» استنباط می شود. حداقل در روستای مورود استان البرز «توسا پا» معادل «تیسا په» در شرق مازندران است که این اختلاف تلفظی می تواند سرنخی برای پیدا مفهوم اصلی «تیسا» باشد. در زبان پهلوی اشکانی واژه tusig به معنی «خالی» آمده است. با توجه به تغییر «س» باستانی به «ه»، این واژه با واژه «تهی» فارسی هم ریشه است. واژه سانسکریت tuccha هم در معنای خالی ثبت شده است. (هندواروپایی اولیه : teus= خالی شدن). اما واژه tusa اوستایی صفحه جدیدی برایمان باز می کند؛ این واژه به معنی «خالی شدن» آمده و معنی «اسهال گرفتن» برای آن حدس زده شده... در گویشهای دیگر گیلکی واژه «توس/تس» به معنای باد معده وجود دارد که در نام ه بدبوی  «توسنگال tusengal/تسن بئو tesen ba'u» نیز د

واژه ها هم عالمی دارند

درخواست حذف اطلاعات

واژه «دوست» را در فرهنگ لغت جستجو کنید! به شما میگوید ضد دشمن! واژه «رفیق» را جستجو کنید و این بار به شما میگوید همراه! میخواهم بگویم واژه ها خودشان عالمی دارند. هر کدام به اندازه کفایت، راه و چاه را به ما نشان میدهند! دوست، در لحظه پیدا میشود و در لحظه ای هم ناپدید. رفیق اما فرق دارد، زمانی که می آید به ماندنش بیشتر دل میبندی تا اینکه منتظر رفتنش باشی! زند هرکدام از ما آمیخته ای از دوست و دشمن هاست، اما کم پیش می آید که رفیق ها همدیگر را پیدا کنند! رفاقت های پایدار از وفاداری می آیند و دوستی های فراوان از چرب زبانی! انتخاب کنید که میخواهید کدام باشید، یک وفادار یا یک تملق گو؟!# مسعود_ضر منبع: http://ravanshenase92. /

هیچ

درخواست حذف اطلاعات

گاهی کنج این دنیای شلوغ می ایستم و فکر میکنم، از خودم میپرسم تو چی میخواهی از این دنیا؟! و چه افسوسی میخورم وقتی صدای دلم می گوید: هیچ؛ جدالی بین دو واژه در دلم ب .. ا شده است؛ "ع.ش.ق" ، "ه.و.س" . کاش دلم را واژه های بد تسخیر نکند!کاش دلم عشق را بجوید و نه هوس... . آشوب منم؛ آرامش منم.منبع: http://adorable. .. /

واژه ها:

درخواست حذف اطلاعات

واژه ها نشانه های آوایی مفهومها هستند ، واما مفهومها ، بیش وکم نمود کارهای معینی ازاحساسهایی هستندکه اغلب بازمی آیندوبا هم می آیند ، نمودگارگروههای احساسند ،  برای فهمیدن یکدیگربه کاربردنواژه های ی ان کافی نیست ، بلکه واژه های ی ان را همچنین  برای تجربه های درونی ی ان باید بکاربرد ، وسرانجام می باید تجربه های خودراهمگانی کرد. ازاین رو مردمانی که از یک ملتندیکدیگررابهترمی فهمندتا آنانی که ازملتهای گوناگونن ،حتی اگریک زبان رابکاربرند.       ( کتاب : فراسوی نیک و بد ----  ترجمه : داریوش آشوری   ص ۲۷۱ )منبع: http://sale30. /

واژه ها هم عالمی دارند

درخواست حذف اطلاعات

واژه «دوست» را در فرهنگ لغت جستجو کنید! به شما میگوید ضد دشمن! واژه «رفیق» را جستجو کنید و این بار به شما میگوید همراه! میخواهم بگویم واژه ها خودشان عالمی دارند. هر کدام به اندازه کفایت، راه و چاه را به ما نشان میدهند! دوست، در لحظه پیدا میشود و در لحظه ای هم ناپدید. رفیق اما فرق دارد، زمانی که می آید به ماندنش بیشتر دل میبندی تا اینکه منتظر رفتنش باشی! زندگی هرکدام از ما آمیخته ای از دوست و دشمن هاست، اما کم پیش می آید که رفیق ها همدیگر را پیدا کنند! رفاقت های پایدار از وفاداری می آیند و دوستی های فراوان از چرب زبانی! انتخاب کنید که میخواهید کدام باشید، یک وفادار یا یک تملق گو؟!# .. مسعود_ضر .. منبع: http://ravanshenase92. .. /

ای سرور شهیدان شش گوشه قبره قربان

درخواست حذف اطلاعات

ای سرور شهیدان شش گوشه قبره قربان