رسانه 24
رسانه 24

کمبود نقدینگی؛ سدی در راه نوسازی تا ی‌های فرسودهکمبود نقدینگی؛ سدی در راه نوسازی تا ی‌های فرسوده

درخواست حذف اطلاعات
عصر خودرو- تا ی‌های فرسوده که برنامه جایگزینی آنها در میانه راه متوقف مانده، این روزها سدی بزرگ را در برابر خود می‌بینند؛ کمبود نقدینگی. تهران تا ابتدای امسال 17 هزار تا ی فرسوده داشت که با اجرای فاز…