رسانه 24
رسانه 24

شعر عرفان و اعتراضرؤیا وکابوس ! (سخن کوتاه)محمد کدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
رؤیا وکابوس ! (سخن کوتاه)

رؤیای  زورمندان  و  ستمگران ،

کابوس  مستضعفان  و  ستمدیدگان  است !

محمد کدخ (عرفان)

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض
بوسه ی داغ ! (عشق)محمدکدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
بوسه ی داغ ! (عشق)

یاد آن بوسه ی  داغ

 مانده برلب های گرمِ خاطره باقی هنوز

او که چشمانش قشنگ بود

گل واژه ی لب های زیبایش غزل بود

ادامه مطلبauthor:mohammad kadkhodaie!the dream

درخواست حذف اطلاعات

 author:mohammad kadkhodaie

the dream of tyrants and

 oppressors,

nightmare is poor and

 the oppressed !

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

 

 

 
پرستی ! (سخن کوتاه)محمد کدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات

  پرستی ! (سخن کوتاه)

اگر روزی چند بار مجبور نبودیم که در هامان

 به بندگی محمد ص شهادت دهیم ،

امروز پرستی نیز ، بین مردم رایج بود !

محمد کدخ (عرفان)

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض
خاطره ها !(شعر)محمد کدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات

خاطره ها  !(شعر)

محمد کدخ (عرفان)

این زمین واین زمان است که چنین میگذرد

با همه نوش و همه نیش به ما میگذرد

آرزوهای قشنگ  چه بسا میمیرند

ادامه مطلبان ومردم ! (سخن کوتاه)

درخواست حذف اطلاعات

  ان ومردم ! (سخن کوتاه)

حتی ان خدا ناچار  بودند  به حرف مردم گوش داده

و بزبان آنان سخن  بگویند.

منتخبین مردم  که جای خود دارند !

محمد کدخ (عرفان)

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض
صدمکر پنهان دارد!محمد کدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
  صدمکر پنهان دارد!

گرچه  درد راه درازی دارد

حاکم جور وستم بر دل ما دست درازی دارد

ادامه مطلبآنسوی دیوار! (سخن کوتاه)

درخواست حذف اطلاعات

آنسوی دیوار! (سخن کوتاه)

کمی  آهسته تر . بکجا چنین شتابان میروید ؟

در آنسوی دیوار جز مرگ و نیستی

ما را چیزی منتظر نیست .

تا ته ثانیه ها را زندگی باید کرد !

محمد کدخ (عرفان)

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

 
زندگی حقیقتی شیرین! (سخن کوتاه2)محمد کدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات

 زندگی حقیقتی شیرین! (سخن کوتاه2)

زندگی حقیقتی شیرین است

که  باید می بود و  نیست !

و تبدیل شده به واقعیتی تلخ

که نباید  می بود و هست !

محمد کدخ (عرفان)

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض
باد نوشان و زهاد !محمد کدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
باد نوشان و زهاد !

باده نوشان ز  زهاد  زمانه  برترند

کزیرا در حیا و بی ریایی زآنان سرترند

ادامه مطلبقناعت دارم !محمد کدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات

قناعت دارم !

من به یک خنده زیبا و قشنگ

من به بوئیدن یک گل

من به یک نگاه بی رنگ

ادامه مطلبترس هم سایه مرگ است !(سخن کوتاه)محمد کدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
ترس هم سایه مرگ است !(سخن کوتاه)

ترس هم سایه مرگ است .

و روح انسان ترسو بیقرار در ظلمت تاریکی ها  ،

به مزایده  میگذارد وجدان و شرافت خویش را

ادامه مطلبزندگی غزل نیست!(سخن کوتاه1)محمد کدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات

زندگی غزل نیست!(سخن کوتاه1)

زندگی شعر شاعری که در رؤیا شعر و غزل میبافد نیست.

حقیقتی ا ست محصور ومحبوس در چنگال خشن واقعیتهای

پر از غوغا وهیاهو وسرشار از تبعیض وبیعد ی !

محمد کدخ (عرفان)

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

 
مردم را میبینیم!(سخن کوتاه)محمد کدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
 مردم را میبینیم!(سخن کوتاه)

ما مردم را همانگونه می بینیم که میخواهیم ،

و نه آنگونه که هستند!

ادامه مطلبمردمکان !محمد کدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات

مردمکان !

در مردمکم مردمکان را صاحب جاه و مقامی دیدم

بس مردمکان را  موجر جا و مکانی دیدم

ادامه مطلبگرمای عشق! ( )محمد کدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
گرمای عشق! ( )

هرچند که معشوق شب پرست

گرمای عشق را از من دریغ کرد

اما من عشق را آنچنان میشناسم ، که آفتاب را !

آفتاب پرستان ، مبارک !

محمد کدخ (عرفان)

mohammad.erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض
مرد ن نا ! ( )محمد کدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات

مرد ن نا ! ( )

مرد ن نا پس از مرگ همسرش ،

 عینک سیاهش را از چشم برداشت

مردم با تعجب گفتند: چه معجزه ای مرگ همسرت وبینایی تو ؟

ادامه مطلبقضاوت از ظاهر مردم ! (سخن کوتاه)

درخواست حذف اطلاعات
قضاوت از ظاهر مردم  ! (سخن کوتاه)

از ظاهر مردم آنان را قضاوت میکنیم

و متوجه نیستیم ، همان عیوبی را در دیگران

میبینیم که در خود ماست !

محمد کدخ (عرفان)

mohammad.erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض
چتر !محمد کدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات

چتر !

محمد کدخ (عرفان)

من دوست را نخواستم که گذاشت

بی چتر زیر باران برود !

زیر باران در خیابان پر از حادثه

هر سو بدود !

ادامه مطلبجهانی !(سخن کوتاه)

درخواست حذف اطلاعات
جهانی !(سخن کوتاه)

جهانی را به عاشقان راستینی

که نه عشق برای آنان بازی است .

و نه معشوق بازیچه ،

تبریک میگویم!

محمد کدخ (عرفان)

mohammad.erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض