رسانه 24
رسانه 24

شعر عرفان و اعتراضجوانی خزان شد !محمدکدخ (عرفان

درخواست حذف اطلاعات
 جوانی خزان شد !

زدم بر جبین دست از فرط درد

دریغا :  جوانی  خزان شد

ادامه مطلببندری در حمایت از رییس جمهور!محمدکدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
   بندری در حمایت از رییس جمهور!

صدای  سازش راکه داریم

خواننده و  رقاص و تارش را هم که  داریم

آقا بیاورید سازش را

ادامه مطلبدوای درد من می گشته است !محمد کدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
دوای درد من می گشته است !

دوای درد من ،می گشته است می

زندگی بی می

با مرگ میشود طی

ادامه مطلبذوالفقار !محمدکدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
 ذوالفقار !

از رؤیا  پردازی خسته ام

رؤیای دارم 

تا  آن را شمشیری  کنم

ادامه مطلبرای به رئیسی رای به است!محمدکدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات

رای به رئیسی رای به است!

آمد روزی که فساد کلاه شرعی بر سر نهد

رای من 

رای تو 

و رای ما به رئیسی 

رای به هایی است

که از هیچ و فسادی 

روی برنمیتابند !!!

محمدکدخ (عرفان)

mohammad-erfan.lihanblog.com

sheroerfan.blog.ir
حاج آقا وخادم حرم !(سخن کوتاه)محمدکدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات

حاج آقا وخادم حرم !(سخن کوتاه)

دیدار حاج آقا  رقاصه معروف با  حجت رییسی !

مصداق همان جمله معروف : هدف وسیله را توجیه میکند است !

ادامه مطلبمحصور شه های ق ل !محمد کدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
محصور شه های ق ل !

فریاد بر می آورم :  مردم یاریم دهید !

من پدر کشته دستان بخون آلوده ی ق لم

من از اسلاف راستین ه لم !

ادامه مطلبزندگی فرمها است !محمدکدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
 زندگی فرمها است !

زندگی  ِ بی نهایت فرمها  و اتّفاقاتِ درحال گذر است

چه خوب وچه بد !

چه زشت و چه زیبا !

ادامه مطلبچه تمکین غریبی است !محمدکدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
  چه تمکین غریبی است !

خیل کثیری  را   با دستهای خویش انتخاب

برای سروری و خ

و من و تبارم

همچنان در حسرت لقمه ای نان

ادامه مطلبای می فروغ !(عشق)محمدکدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
 ای می  فروغ !

تو لبانت مستی دیرین است

من  نشئه ی وسوسه های جاویدم

ادامه مطلباکثریت بیشعور (سخن کوتاه)محمدکدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
  اکثریت بیشعور (سخن کوتاه)

انبوهی جمعیت  و حضور اکثریت در مراسم ومناسک ،

اقتصادی ، اجتماعی  ، مذهبی ...

دال بر د وحقانیت و عقلانیت حضار نمیتواند باشد .

ادامه مطلبغذای چهارصدهزارتومانی در حرم رضا ! (یک سخن )محمدکدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
  غذای چهارصدهزارتومانی در حرم رضا ! (یک سخن )

حرم رضا مطلقا یک مکان معنوی باید باشد .

که تبدیل شده به محل کاسبی  و فروش دین و مقدسات و مردم را در

  افه پرستی غرق .یک پرس غدای حرم رضا 400000 تومان !

ادامه مطلبچشمان بهار !محمدکدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
 چشمان بهار !

زندگی می جوشد  

در چشمه ی چشمان بهار

چشم  پاییزی خود را

 در این چشمه پاک

می توانیم که شست !

محمدکدخ (عرفان)

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض

 
خاک سیه ونمناکت!محمد کدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
خاک سیه ونمناکت!

 ای دوست چه هست تو را هراس و باکت

کین چنین ایام بدکرده ترا غمناکت

ادامه مطلبانتظارمنفی تمکین از زور است ! (یک سخن )محمد کدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
 انتظارمنفی  تمکین از زور است ! ( یک سخن )

نشستن بامید اینکه ی از بیرون بیاید و دست تو را بگیرد

 انتظار منفی است !

و  مستضعفان و ستمدیدگان جهان را بتمکین  از زورمندان و زرمندان

 جهان فرامیخواند.

ادامه مطلبرقابت نامزدهای ریاست جمهوری و دعوای لحاف ملا !(یک سخن )محمدکدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
رقابت نامزدهای ریاست جمهوری و دعوای لحاف ملا !(یک سخن )

به همان حسین و رضایی که به آنان ارادت  دارم اما نمی پرستمشان، قسم !

که این همه جنگ و جدال بین نامزدهای ریاست جمهوری و طرفداریهای آگاهانه ونا آگاهانه

 ما مردم ، صرفا دعوای سر لحاف ملا است ! هیچکدام از این آقایان دلشان برای این مردم بیچاره

 و بینوا و سرگردان نسوخته و نمی سوزد .  جنگ قدرت است و ثروت وجاه ومقام و شهرت وشوکت  

بین چند برادر و دوست همپیمان و قسم خورده .

ادامه مطلبهذیانهای ی و !محمدکدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
 هذیانهای ی و  !

بیایید که شویم  بیدار

 ازین خواب زمستانی طولانی

بیایید که شویم بیزار

 ازین لجه ی بورانی و طوفانی

ادامه مطلبگوشهای شنوا وناشنوا !(سخن کوتاه)محمد کدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
 گوشهای شنوا وناشنوا !(سخن کوتاه)

هرچه گوش ها برای شنیدن

چاپلوسی و تملق ها شنوا تر باشد

برای شنیدن پند واندرز نا شنوا تر است

محمد کدخ (عرفان)

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض
همه بازیم و عق م ! (عرفان)محمدکدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
همه بازیم و عق م  ! (عرفان)

تو گویی که  به دنیا همه بازیم و عق م

در شۀ افزودن  صیدیم و شکاریم

ادامه مطلباقامه جلب رضایت اسراییل و نیست! (سخن کوتاه)محمد کدخ (عرفان)

درخواست حذف اطلاعات
  اقامه جلب رضایت اسراییل و نیست! (سخن کوتاه)

اقامه ،  قائم شدن بر اصل خ خویش است

و تخلق به اخلاق الهی .

و نه نفرین و فحاشی و اهانت  به دشمنان قدیم وجدید

ادامه مطلب