رسانه 24
رسانه 24

سنجش و ارزشی تحصیلی شهرستان فارساننگارش 6.1.0.0 سیستم متمرکز پایگاه فارغ حصیلان و صدور تاییدیه تحصیلی (ویژه مناطق)

درخواست حذف اطلاعات

جهت جلوگیری از بروز هرگونه اشکالی لطفا قبل از ورود به این نگارش حتما از اطلاعات خود یک

نسخه پشتیبان   تهیه نمایید .

 

********************************************************

بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نمایید.

 یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره بگیرید.

 

راهنمای دریافت نگارش:

ابتدا فایل را کرده روی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه extract here فایل را از ح فشرده خارج کنید. سپس وارد برنامه dipsalihelper.exe شده و در بخش بروز رسانی سیستم گزینه سوم را انتخاب و مسیر ذخیره سازی فایل نگارش را برای سیستم معرفی نمایید.

 

برای دریافت نگارش روی یکی از لینکهای زیر کلیک کنید.

در صورت قطع بودن یک سرور از سرور دیگر استفاده کنید.

 

********************************************************

 

لینک1: سرور ع سرور   

 

لینک2: سرور picofile

 

لینک3: سرو ارس گیگ

 

********************************************************

 نگارش 6.1.0.0

  1395 /  11 / 03

 

********************************************************

 

 
کارگاه آموزشی مدیران دوره متوسطه دوم - دیماه 1395

درخواست حذف اطلاعات

فایل pdf  و powerpoint آموزش این جلسه را با کلیک بر روی یکی از لینکهای زیر کنید. این فایل که به درخواست همکاران روی وبلاگ قرار گرفته پیش از این روی اتوماسیون ارسال شده است .

 

 ضمن تشکر از جناب آقای کاظمی

 

لینک1:سرور ع سرور

 

لینک2:   سرور پارس گیگ

 

 

 
نگارش17.8 سیستم مدرسه الکترونیک دانا و 9.5 مراکز پبش داشگاهی و 5.6 مدارس تحت ویندوز راهنمایی راه دور

درخواست حذف اطلاعات

           ​   کاربران سیستم دانش آموزی متوسطه دوم(دانا) جهت رفع برخی اشکالات حداقل یکبار با تیک زدن گزینه:       "در هنگام ورود به سیستم اصلاح حروف و سایر روتین های سوابق انجام شود"     در صفحه اصلی ورود به سیستم ، وارد سیستم مدرسه شوند    

برای دریافت نگارش روی یکی از لینکهای زیر کلیک کنید.

در صورت قطع بودن یک سرور از سرور دیگر استفاده کنید.

راهنمای دریافت نگارش:

ابتدا فایل را کرده روی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه extract here فایل را از ح فشرده خارج کنید. سپس وارد برنامه danahelper شده و در بخش بروز رسانی سیستم گزینه سوم را انتخاب و مسیر ذخیره سازی فایل نگارش را برای سیستم معرفی نمایید.

بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نمایید.

 یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره بگیرید.

 

 نگارش17.8 دانا

 

لینک1:سرور پارس گیگ

 

لینک2:   سرور picofile

 

لینک3: سرور آپلود وب

 

 

 آ ین تغییرات موجود در نگارش 17.8

 

آ ین تغییرات موجود در نگارش 17.8

                                               (95/11/09)

 • اضافه شدن گزینه ابطال ثبت نام برای دانش آموزان ثبت نامی قبل از سال 95
 • رفع مورد تکرار درس فیزیک  در کارنامه و انتخاب واحد دانش آموزان پایه دهم
 • آ ین تغییرات در بخش دریافت سوابق از سیستم فاینال
 • آ ین تغییرات موجود در نگارش 9.5

                                                 (95/11/09)

 • آ ین تغییرات در بخش دریافت سوابق از سیستم فاینال
 • اضافه شدن گزینه ورود نمرات امتحانات نهایی دی ماه 95 در شهریور 94 بر طبق رای شورای عالی در بخش ورود نمرات

 

 
نگارش 10.1 سیستم ارزشی توصیفی مدارس ابت

درخواست حذف اطلاعات

 

*************************************************************

برای دریافت نگارش روی یکی از لینکهای زیر کلیک کنید.

در صورت قطع بودن یک سرور از سرور دیگر استفاده کنید.

بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نمایید.

 یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره بگیرید.

 

*************************************************************

 نگارش 10.1 توصیفی

لینک1:دریافت نگارش از سرور پارس گیگ

 

   لینک2:دریافت نگارش از  سرور picofile

 

لینک3:دریافت نگارش از سرور آپلود وب

 

راهنمای دریافت نگارش:

ابتدا فایل را کرده روی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه extract here فایل را از ح فشرده خارج کنید. سپس وارد برنامه tosifihelper شده و در بخش بروز رسانی سیستم گزینه سوم را انتخاب و مسیر ذخیره سازی فایل نگارش را برای سیستم معرفی نمایید.

 

*************************************************************

آ ین تغییرات موجود در نگارش10.1

  (95/11/11)

 

*************************************************************

 
نگارش 10.2 سیستم مدارس دوره متوسطه اول

درخواست حذف اطلاعات

    برای مدارسی که بخشی از مشخصات فردی دانش آموزان قدیمی آنها با نگارش قبل از بین رفته است بهترین راه این است که نسخه پشتیبان هفته گذشته سیستم را بازی نموده و مجددا سرویس های دریافت اطلاعات از سناد را روی آن اطلاعات انجام دهند .

 

برای دریافت نگارش روی یکی از لینکهای زیر کلیک کنید.

در صورت قطع بودن یک سرور از سرور دیگر استفاده کنید.

 

بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نمایید.

 یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره بگیرید.

 

 

لینک1: سرور پارس گیگ

 

لینک 2: سرور picofile

 

لینک3: سرور آپلود وب

 

 

 

موارد اصلاحیه در نگارش 10.2.0.0

    11 /  1395 /  11

راهنمای دریافت نگارش:

ابتدا فایل را کرده روی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه extract here فایل را از ح فشرده خارج کنید. سپس وارد برنامهrahnamaeehelper شده و در بخش بروز رسانی سیستم گزینه سوم را انتخاب و مسیر ذخیره سازی فایل نگارش را برای سیستم معرفی نمایید.

 
نگارش17.9 سیستم مدرسه الکترونیک دانا و 9.7 مراکز پبش داشگاهی و 5.7 مدارس تحت ویندوز راهنمایی راه دور

درخواست حذف اطلاعات

           ​    

گواهی موقت پایان تحصیلات مجددا در سیستم قرار داده شد

  کاربران سیستم دانش آموزی متوسطه دوم(دانا) جهت رفع برخی اشکالات حداقل یکبار با تیک زدن گزینه:       "در هنگام ورود به سیستم اصلاح حروف و سایر روتین های سوابق انجام شود"     در صفحه اصلی ورود به سیستم ، وارد سیستم مدرسه شوند    

برای دریافت نگارش روی یکی از لینکهای زیر کلیک کنید.

در صورت قطع بودن یک سرور از سرور دیگر استفاده کنید.

راهنمای دریافت نگارش:

ابتدا فایل را کرده روی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه extract here فایل را از ح فشرده خارج کنید. سپس وارد برنامه danahelper شده و در بخش بروز رسانی سیستم گزینه سوم را انتخاب و مسیر ذخیره سازی فایل نگارش را برای سیستم معرفی نمایید.

بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نمایید.

 یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره بگیرید.

 

 نگارش17.9 دانا

 

لینک1:سرور پارس گیگ

 

لینک2:   سرور picofile

 

لینک3: سرور آپلود وب

 

 

 آ ین تغییرات موجود در نگارش 17.9

 

                                                                            (95/11/13)

 • آ ین تغییرات در بخش دریافت سوابق از سیستم فاینال
 • گواهی موقت پایان تحصیلات مجددا در سیستم قرار داده شد

 
نگارش18.0 سیستم مدرسه الکترونیک دانا و 9.8 مراکز پبش داشگاهی و 5.8 مدارس تحت ویندوز راهنمایی راه دور

درخواست حذف اطلاعات

           ​  

عملیات ابطال ثبت نام موقتا باز شد..

گواهی موقت پایان تحصیلات مجددا در سیستم قرار داده شد

  کاربران سیستم دانش آموزی متوسطه دوم(دانا) جهت رفع برخی اشکالات حداقل یکبار با تیک زدن گزینه:       "در هنگام ورود به سیستم اصلاح حروف و سایر روتین های سوابق انجام شود"     در صفحه اصلی ورود به سیستم ، وارد سیستم مدرسه شوند    

برای دریافت نگارش روی یکی از لینکهای زیر کلیک کنید.

در صورت قطع بودن یک سرور از سرور دیگر استفاده کنید.

راهنمای دریافت نگارش:

ابتدا فایل را کرده روی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه extract here فایل را از ح فشرده خارج کنید. سپس وارد برنامه danahelper شده و در بخش بروز رسانی سیستم گزینه سوم را انتخاب و مسیر ذخیره سازی فایل نگارش را برای سیستم معرفی نمایید.

بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نمایید.

 یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره بگیرید.

 

 نگارش18.0 دانا

 

لینک1:سرور ع سرور

 

لینک2:   سرور picofile

 

لینک3: سرور پارس گیگ

 

 

 آ ین تغییرات موجود در نگارش 18.0

 

                                                                            (95/11/18)

آ ین تغییرات موجود در نگارش18 

 • آ ین تغییرات در گزارش کنترل دانش آموزان تکراری در بخش تسهیلات
 • در عملیات دریافت مجدد اطلاعات از سناد موضوع حذف نمرات وارد شده اصلاح شد..
 • عملیات ابطال ثبت نام موقتا باز شد..

آ ین تغییرات موجود در نگارش9.8 

 • آ ین تغییرات در گزارش کنترل دانش آموزان تکراری در بخش تسهیلات
 • در عملیات دریافت مجدد اطلاعات از سناد موضوع حذف نمرات وارد شده اصلاح شد..
 • اصلا بخش ورود رای شورای عالی در مورد امتحانات دی ماه

 
آپدیت آفلاین نود32 تا شنبه 30 بهمن 1395

درخواست حذف اطلاعات
 

 

آپدیت آفلاین نود32 تا شنبه 23 بهمن 1395

 

  

ادامه مطلبپست ثابت

درخواست حذف اطلاعات

                                                              

 

        

**********************************************************************************

        آ ین نگارشها :       

 

 نگارش 10.1 سیستم ارزشی توصیفی مدارس ابت

نگارش 10.2 سیستم مدارس دوره متوسطه اول

نگارش18.1 سیستم مدرسه الکترونیک دانا ، متوسطه دوره دوم 

نگارش9.9 سیستم دانا ، مراکز پیش ی 

نگارش5.9 سیستم مدارس تحت ویندوز راهنمایی راه دور

نگارش .6.1.0.0 سیستم متمرکز پایگاه فارغ حصیلان و صدور تاییدیه (ویژه مناطق)

 

***********************************************************************************   اکتفا به تاییدیه تحصیلی بجای گواهینامه مفقود شده   *********************************************************************************** سوالات آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در سال 95 به همراه کلید در وبلاگ سنجش وارزشی تحصیلی سجاسرود  www.sanjesh5747.   ***********************************************************************************

 آدرس اینترنتی وب سایت اطلاع رسانی اداره سنجش اداره کل استان چهارمحال و بختیاری:

 

http://it.medu.ir/portal/home.php?ocode=1000000941

 

***********************************************************************************

خطاهای اصلی در سیستم دانا
نگارش18.1 سیستم مدرسه الکترونیک دانا و 9.9 مراکز پبش داشگاهی و 5.9 مدارس تحت ویندوز راهنمایی راه دور

درخواست حذف اطلاعات

           ​  

 

کاربران سیستم دانش آموزی متوسطه دوم(دانا) جهت رفع برخی اشکالات حداقل یکبار با تیک زدن گزینه:       "در هنگام ورود به سیستم اصلاح حروف و سایر روتین های سوابق انجام شود"     در صفحه اصلی ورود به سیستم ، وارد سیستم مدرسه شوند    

برای دریافت نگارش روی یکی از لینکهای زیر کلیک کنید.

در صورت قطع بودن یک سرور از سرور دیگر استفاده کنید.

راهنمای دریافت نگارش:

ابتدا فایل را کرده روی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه extract here فایل را از ح فشرده خارج کنید. سپس وارد برنامه danahelper شده و در بخش بروز رسانی سیستم گزینه سوم را انتخاب و مسیر ذخیره سازی فایل نگارش را برای سیستم معرفی نمایید.

بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نمایید.

 یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره بگیرید.

 

 نگارش18.1 دانا

 

لینک1:سرور ع سرور

 

لینک2:   سرور picofile

 

لینک3: سرور پارس گیگ

 

 

 آ ین تغییرات موجود در نگارش 18.1

آ ین تغییرات موجود در نگارش 18.1 (95/12/01)

 • رفع مشکل ایجاد شده در مدارس بزرگسال در عملیات دریافت از سناد
 • رفع موارد مطرح شده

 

 
پست ثابت

درخواست حذف اطلاعات

                                                                                     

 

        

**********************************************************************************

        آ ین نگارشها :       

 

 نگارش 10.0 سیستم ارزشی توصیفی مدارس ابت

نگارش 10.1 سیستم مدارس دوره متوسطه اول

نگارش17.6 سیستم مدرسه الکترونیک دانا ، متوسطه دوره دوم 

نگارش9.3 سیستم دانا ، مراکز پیش ی 

نگارش5.4 سیستم مدارس تحت ویندوز راهنمایی راه دور

نگارش .5.8.0.0 سیستم متمرکز پایگاه فارغ حصیلان و صدور تاییدیه (ویژه مناطق)

 

***********************************************************************************   اکتفا به تاییدیه تحصیلی بجای گواهینامه مفقود شده   ***********************************************************************************   برنامه امتحانات نهایی دی ماه کلیه رشته های تحصیلی دوره های متوسطه ( متوسطه نظری ، فنی و حرفه ای و پیش ی ) سال تحصیلی 96-95

لینک1:سرور اشکنان

 

لینک2:   سرور picofile

 

منبع : مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش

 

*********************************************************************************

 آدرس اینترنتی وب سایت اطلاع رسانی اداره سنجش اداره کل استان چهارمحال و بختیاری:

 

http://it.medu.ir/portal/home.php?ocode=1000000941

 

***********************************************************************************

خطاهای اصلی در سیستم دانا
خطاهای اصلی در سیستم دانا

درخواست حذف اطلاعات

کد خطا  "25"

این خطا نمایانگر پایان اعتبار نگارش است و سیستم نیاز به دریافت نگارش جدید دارد. برای رفع خطا از هلپر گزینه  "بروز رسانی سیستم" را انتخاب و اقدام به دریافت آ ین نسخه سیستم مدرسه الکترونیک از طریق اینترنت نمایید.

کد خطا  "28"

این خطا نمایانگر حذف پایگاه اطلاعاتی سیستم است. برای رفع این خطا

1- از هلپر گزینه "پایگاه اطلاعاتی" منوی تنظیم اولیه را انتخاب و مسیر تنظیم روی این ماشین و سپس تنظیم روی پایگاه موجود را انتخاب و مراحل را با انتخاب راه گزین ادامه به پایان برسانید.  ( از انتخاب گزینه حذف پایگاه خودداری کنید. ) اگر خطای مذکور رفع نشد به مرحله 2 بروید.

 2-  از مسیر

 start  --- all arograms --- microsoft sql server

configuration tools --- sql server configuration manager

 نسبت به start مجدد آن اقدام کنید. اگر مشکل حل نشد به مرحله 3 بروید.

 3-  با یکی از نرم افزارهای حذف برنامه ها مانند a nced_uninstaller ، نرم افزار sql را حذف و دوباره نصب نموده و در بخش "پایگاه اطلاعاتی" عملیات تنظیم پایگاه را انجام دهید.

 

کد خطا  "29"

مدرسه در لیست مدارس بگفا وجود ندارد. در این صورت با مسئولین واحدسنجش تماس بگیرید.

 

یادآوری  "زمان قانونی ارسال به سیستم متمرکز به پایان رسیده"

این یادآوری اجازه ورود به برنامه را به کاربر نمی دهد. برای دریافت اجازه ورود به سیستم باید برنامه app را اجرا و در صفحه اولیه پس از ورود رمز یکبار گزینه "ارسال اطلاعات به منطقه"  و بار دیگر گزینه "دریافت تاییدیه ارسال اطلاعات" را اجرا کنید.  با دریافت تاریخ روز ارسال ، اجازه ورود به سیستم صادر می شود.

 

یادآوری "از هلپر نسخه پشتیبان تهیه کنید"

این یادآوری اجازه ورود به برنامه را به کاربر نمی دهد. برای دریافت اجازه ورود ، ازهلپر گزینه "ذخیره و بازی " را اجرا و از راه گزین  "ذخیره سازی پایگاه داده های سیستم مدرسه الکترونیک" نسخه پشتیبان تهیه نمایید. 

 

رفع خطای the file exist

 برنامه helper در تمام برنامه های دانش آموزی در زمان اجرا یک فایل متنی با نام schools.txدر temp ایجاد می کند تا به کمک آن نام مدارس شناسایی شود. این فایل پس از وج از helper به صورت خودکار پاک می شود. ولی گاهی به دلایل مختلف کاربر در ح عادی از برنامه helper  خارج نمی شود این عمل باعث باقی مانده فایل در temp  می شود برای رفع این مشکل می بایست فایل مورد نظر از شاخه temp با یکی از روشهای زیر پاک شود

روش اول : در قسمت start وارد گزینه run شوید و عبارت%temp% را تایپ کنید سپس بر روی ok کلیک کنید مستقیم وارد پوشه tempp می شوید کلیه فایل های آن را حذف کنید

 

روش دوم: استفاده از فایل temp-empt 

 

کد خطا  "1057"

 "در سرویس گرفتن مشخصات سازمانی یک مدرسه مشکل وجود دارد" .

 این مشکل وقتی رخ می دهد که دانا نتواند به سرور سناد متصل شود و معمولا موقتی است . در صورتی که این مشکل پیش آمد ، چند بار دیگر تلاش کرده و یا در زمانی این کار را انجام دهید که ترافیک سناد کم باشد .

 

کد خطای "1060"

این خطا مربوط به کلاسهای چند پایه است که در نگارشهای ارسالی رفع خواهد شد.

 

کد خطای "1050"

این خطا به دلیل اشکال در ثبت رمز میباشد. برای رفع این خطا از copy و past  برای ثبت رمز استفاده کنید.

 

کد خطای  "1005"

مربوط به کلاس بندی در سناد است. به سامانه سناد مراجعه و کلاس بندی ها‌ را بررسی و اشکالات آن را رفع کنید.

 
اسکریپت باز سال 95 سیستم راهنمایی ( سیستم دوره متوسطه اول )

درخواست حذف اطلاعات

 
 
 

اسکریپت از سرورpicofile

 

اسکریپت از سرور پارس گیگ

 
پست ثابت

درخواست حذف اطلاعات

                                                                                                                   

 

        

**********************************************************************************

        آ ین نگارشها :       

 

 نگارش 10.0 سیستم ارزشی توصیفی مدارس ابت

نگارش 10.1 سیستم مدارس دوره متوسطه اول

نگارش17.6 سیستم مدرسه الکترونیک دانا ، متوسطه دوره دوم 

نگارش9.3 سیستم دانا ، مراکز پیش ی 

نگارش5.4 سیستم مدارس تحت ویندوز راهنمایی راه دور

نگارش .5.8.0.0 سیستم متمرکز پایگاه فارغ حصیلان و صدور تاییدیه (ویژه مناطق)

 

***********************************************************************************   اکتفا به تاییدیه تحصیلی بجای گواهینامه مفقود شده   ***********************************************************************************   برنامه امتحانات نهایی دی ماه کلیه رشته های تحصیلی دوره های متوسطه ( متوسطه نظری ، فنی و حرفه ای و پیش ی ) سال تحصیلی 96-95

لینک1:سرور اشکنان

 

لینک2:   سرور picofile

 

منبع : مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش

 

*********************************************************************************

 آدرس اینترنتی وب سایت اطلاع رسانی اداره سنجش اداره کل استان چهارمحال و بختیاری:

 

http://it.medu.ir/portal/home.php?ocode=1000000941

 

***********************************************************************************

خطاهای اصلی در سیستم دانا
نگارش17.6 سیستم مدرسه الکترونیک دانا و 9.3 مراکز پبش داشگاهی و 5.4 مدارس تحت ویندوز راهنمایی راه دور

درخواست حذف اطلاعات

           ​   کاربران سیستم دانش آموزی متوسطه دوم(دانا) جهت رفع برخی اشکالات حداقل یکبار با تیک زدن گزینه:       "در هنگام ورود به سیستم اصلاح حروف و سایر روتین های سوابق انجام شود"   در صفحه اصلی ورود به سیستم ، وارد سیستم مدرسه شوند  

امکان دریافت مشخصات فردی و ثبت نام دانش آموزان مدارس تحت ویندوز راه دور از سامانه سناد

 

 

برای دریافت نگارش روی یکی از لینکهای زیر کلیک کنید.

در صورت قطع بودن یک سرور از سرور دیگر استفاده کنید.

راهنمای دریافت نگارش:

ابتدا فایل را کرده روی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه extract here فایل را از ح فشرده خارج کنید. سپس وارد برنامه danahelper شده و در بخش بروز رسانی سیستم گزینه سوم را انتخاب و مسیر ذخیره سازی فایل نگارش را برای سیستم معرفی نمایید.

بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نمایید.

 یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره بگیرید.

 

 نگارش17.6 دانا

 

لینک1:سرور ع سرور

 

لینک2:   سرور picofile

 

لینک3: سرور آپلود وب

 

 

 آ ین تغییرات موجود در نگارش 17.6

 

آ ین تغییرات موجود در نگارش 17.6

 (95/10/28)

 • آ ین تغییرات در بخش دریافت سوابق از سیستم فاینال
 • اضافه شدن گزارش دروس رشته های دوره دوم متوسطه در بخش انتخاب واحد
 • اصلاح عملیات دریافت از سناد در مدارس آموزش از راه دور(متوسطه دوم)
 • رفع مشکلات گزارش شده

 
نگارش 9.9 سیستم ارزشی توصیفی مدارس ابت

درخواست حذف اطلاعات

 

برای دریافت نگارش روی یکی از لینکهای زیر کلیک کنید.

در صورت قطع بودن یک سرور از سرور دیگر استفاده کنید.

بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نمایید.

 یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره بگیرید.

 

 نگارش 9.9 توصیفی

لینک1:دریافت نگارش از سرور ع سرور

 

       لینک2:دریافت نگارش از  سرور picofile

 

لینک3:دریافت نگارش از سرور پارس گیگ

 

راهنمای دریافت نگارش:

ابتدا فایل را کرده روی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه extract here فایل را از ح فشرده خارج کنید. سپس وارد برنامه tosifihelper شده و در بخش بروز رسانی سیستم گزینه سوم را انتخاب و مسیر ذخیره سازی فایل نگارش را برای سیستم معرفی نمایید.

 

آ ین تغییرات موجود در نگارش9.9

  (95/10/12)

 • آ ین تغییرات در عملیات دریافت مشخصات فردی و ثبت نام دانش آموزان از سناد
 • آ ین جداول دروس و سرفصل ها و اه

 
اسکریپت رفع خطای ارسال به منطقه یا صدور کارنامه یا دریافت از سناد متوسطه دوم

درخواست حذف اطلاعات

سلام دو اسکریپت ارسالی برای مدارسی کاربرد دارد که در هنگام ارسال به منطقه یا صدور کارنامه یا دریافت از سناد با خطا مواجه می شوند که به علت اشکال در جداول درس و رشته است. با دریافت این دو اسکریپت یکی برای مدارس پیش ی و یکی برای مدارس عادی مشکل ج درس و رشته حل می شود .  
   

اسکریپت از سرور ع سرور

 

اسکریپت از سرورpicofile

 

اسکریپت از سرور پارس گیگ

 

 
نگارش 10.0 سیستم ارزشی توصیفی مدارس ابت

درخواست حذف اطلاعات

 

برای دریافت نگارش روی یکی از لینکهای زیر کلیک کنید.

در صورت قطع بودن یک سرور از سرور دیگر استفاده کنید.

بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نمایید.

 یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره بگیرید.

 

 نگارش 10.0 توصیفی

لینک1:دریافت نگارش از سرور ع سرور

 

       لینک2:دریافت نگارش از  سرور picofile

 

لینک3:دریافت نگارش از سرور پارس گیگ

 

راهنمای دریافت نگارش:

ابتدا فایل را کرده روی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه extract here فایل را از ح فشرده خارج کنید. سپس وارد برنامه tosifihelper شده و در بخش بروز رسانی سیستم گزینه سوم را انتخاب و مسیر ذخیره سازی فایل نگارش را برای سیستم معرفی نمایید.

 

آ ین تغییرات موجود در نگارش10.0

  (95/10/13)

 • آ ین تغییرات در عملیات دریافت مشخصات فردی و ثبت نام دانش آموزان از سناد
 • آ ین جداول دروس و سرفصل ها و اه

 

 

 
نگارش 10.1 سیستم مدارس دوره متوسطه اول

درخواست حذف اطلاعات

  مدارس با نگارش جدید یکبار دیگر دریافت اطلاعات از سناد را انجام دهند   در  هنگام دریافت مشخصات فردی دانش آموزان از سناد در نگارش قبل در مورد مشخصات فردی یک دانش آموز قدیمی هر مشخصاتی که از سناد آمده بود عینا جایگزین مشخصات موجود در سیستم مدرسه میشد لذا بعضی فیلد های اطلاعاتی را که مدرسه خود شخصا وارد کرده بود از بین میبرد . در این نگارش این مشکل مرتفع شده است . برای مدارسی که بخشی از مشخصات فردی دانش آموزان قدیمی آنها با نگارش قبل از بین رفته است بهترین راه این است که نسخه پشتیبان هفته گذشته سیستم را بازی نموده و مجددا سرویس های دریافت اطلاعات از سناد را روی آن اطلاعات انجام دهند .

 

برای دریافت نگارش روی یکی از لینکهای زیر کلیک کنید.

در صورت قطع بودن یک سرور از سرور دیگر استفاده کنید.

 

بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نمایید.

 یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره بگیرید.

 

 

لینک1: سرور ع سرور

 

لینک 2: سرور picofile

 

لینک3: سرو ارس گیگ

 

 

 

موارد اصلاحیه در نگارش 10.0.0.0

    07 /  1395 /  10

در این نگارش اصلاحاتی بصورت زیر در سیستم صورت گرفته است :

الف – در برخی از مدارس مشاهده شده که پس از دریافت سرویس ها از سناد در قسمت چاپ لیست کلاس ها در هر پایه فقط دروس مربوط به یکی از کلاس ها نمایش داده می شوند . برای رفع این مشکل فقط کافیست تا این مدارس با نگارش جدید یکبار دیگر دریافت اطلاعات از سناد را انجام دهند

راهنمای دریافت نگارش:

ابتدا فایل را کرده روی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه extract here فایل را از ح فشرده خارج کنید. سپس وارد برنامهrahnamaeehelper شده و در بخش بروز رسانی سیستم گزینه سوم را انتخاب و مسیر ذخیره سازی فایل نگارش را برای سیستم معرفی نمایید.

 
هلپر سیستمهای دانش آموزی 95/10/14

درخواست حذف اطلاعات

*******هلپر سیستمهای دانش آموزی95/10/14  *******

 

هلپر  سیستمهای دانش آموزی را از یکی از لینکهای زیر کنید.

(پوشه حاصل را از ح فشرده خارج نموده و سپس فایل داخل پوشه را در مسیر نصب برنامه  کپی کنید. بهتر است یکبار نگارش را مستقیماً از اینترنت با این هلپر دریافت نمایید.) 

برای از سرور زیر استفاده کنید.

tosifihelper rahnamaeehelper.exe danahelper.exe
سرور picofile سرور picofile  سرورpicofile
     


پس از ، فایل را از ح فشرده خارج نموده و فایل   helper.exe  را در مسیر نصب برنامه کپی کنید.