رسانه 24
رسانه 24

در مذمت عوام فریبی خواص و مسؤولان/ شهید بهشتی در تقابل با «عوام‌زدگی»در مذمت عوام فریبی خواص و مسؤولان/ شهید بهشتی در تقابل با «عوام‌زدگی»

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم

جامعه ما از گذشته تا حال همواره با 2 مشکل و رنج مواجه بوده است و در معرض تهاجم آفات و آسیب‌های ناشی از آنها قرار گرفته و متضرر و زیانمند شده است. در کنار موانعی که بر سر راه رشد و بالندگی کشور در ابعاد گوناگون قرار داشته و دارد، این دو مانع نیز مهم و مهلک هستند و تا مهار و مرتفع نشوند افق‌های روشن تحرک و پویایی، نمایانده و قله‌های رفیع پیشرفت فتح نمی‌شود. این دو مانع یکی «عوام‌فریبی» و دیگری که از اولی بسیار زیانبارتر و خطرآفرین‌تر است
«عوام‌زدگی» است.

ادامه مطلب