رسانه 24
رسانه 24

بچه شاعربهانه(شعر جدید خودم)

درخواست حذف اطلاعات

پنجره باز است و باد

میزند بر دفترم

در سکوتی سوت و کور

ماه بالای سرم

 

پنجره باز است و ماه

آسمان یار من است

میدرخشد در اتاق

ماه همکار من است

 

وقت وقت گریه است

طاقتم لبریز شد

اعتراض این مداد

دفتر پاییز شد

 

دفترم را زد ورق

باز هم آوای باد

شد ردیف شعر من

زخم های این مداد

 

 منبع: http://risheh79. /شوق با .. (ناصر کشاورز)

درخواست حذف اطلاعات

دلم لبریز باران است

برای اینکه ابرم من

ولی در آسمان تنهام

ندارم شوق با ..

                                                          ازین بالا چه می بینم

                                                           به زیر لایه های دود؟

                                                        خیابان، ج .. و ماشین

                                                          هزاران بام قیر آلود

دلم از دست آدمها

گرفته، سخت بارانیست

نمی خواهم ببارم

چون .. ی در انتظارم نیست

                                          همه با دیدن باران به زیر چتر پنهانند

                                            غریبه با منند انگار

                                         مرا از خود نمی دانند

برای کی ببارم من؟

.. ی چیزی نمی کارد

فقط بیهوده می گویند

چرا باران نمی بارد؟

                                                     ولی امروز می خواهم

                                                          ببارم  گرچه ناچیز است

                                                      نه از روی نشاط . ذوق

                                                          دلم از اشک لبریز است

ناصرکشاورزمنبع: http://risheh79. .. /سال نو مبارک

درخواست حذف اطلاعات

جواهر شکوفه

 

بهار نم نم امد

از ا .. زمستان

نشانه با خود آورد

به خانه درختان

 

برای دست شاخه

نگین صورتی ساخت

به گردن درختان

گل و شکوفه انداخت

 

درخت مثل دختر

بهار خواستگار است

جواهر شکوفه

نشانه بهار است

 

 

غلامرضا بکتاشمنبع: http://risheh79. .. /بهانه(شعر جدید خودم)

درخواست حذف اطلاعات

پنجره باز است و باد

میزند بر دفترم

در سکوتی سوت و کور

ماه بالای سرم

 

پنجره باز است و ماه

آسمان یار من است

میدرخشد در اتاق

ماه همکار من است

 

وقت وقت گریه است

طاقتم لبریز شد

اعتراض این مداد

دفتر پاییز شد

 

دفترم را زد ورق

باز هم آوای باد

شد ردیف شعر من

زخم های این مداد

 

 منبع: http://risheh79. .. /