رسانه 24
رسانه 24

پروژه،پایان نامه و مقالاتپاو وینت حوادث ناشی از کار

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت حوادث ناشی از کاردسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 1977 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 43 

پاو وینت حوادث ناشی از کار 43 اسلاید (ویژه رشته های ی عمران و ساختمان) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نمایید


قیمت فایل فقط 8,900 تومان
 ید
پاو وینت حوادث ناشی از کار

پاو وینت حوادث ناشی از کار 43 اسلاید  (ویژه رشته های ی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نمایید.

.
مقدمه:

بر اساس تعریف، «حادثه» رویداد پیش بینی نشده و ناخوشایندی است که فعالیتهای کاری را دچار وقفه کرده و ممکن است با جراحت یا خسارت مالی نیز همراه باشد. برخی از حوادث، موجب بروز خسارات و آسیبهای انسانی، اجتماعی و صنعتی جدی می شوند که این امر از طریق کاهش راندمان کاری، تأثیر معنی داری بر بهره وری و تولید خواهد داشت و نکته مهمتر، اثرات سوء اجتماعی و به تبع آن اثرات روانی حاصله بر روی نیروی کار می باشد.

.
 فهرست:

عنوان
حوادث ناشی از کار
مقدمه
آمار جهانی حوادث ناشی ازکار
آمار حوادث ناشی ازکار  در ایران
 اهمیت‌ حوادث‌ ناشی‌ از کار
تعاریف
خطر 
ریسک  
تعریف حادثه ناشی از کار طبق ماده 60 قانون تامین اجتماعی 
انواع حوادث 
دلایل عمده وقوع حوادث در بخش ساختمان 
پراکندگی و موقتی بودن ماهیت کاری کارگاه های ساختمانی
طبقه بندی حوادث بر اساس ماهیت حادثه 
طبقه بندی حوادث 
هرم حوادث 
هزینه های حوادث 
علل بروز حوادث
ارائه راه حل های پیشگیرانه 
کنترل های ی     
کنترل های اداری    

.

عنوان: حوادث ناشی از کار

فرمت: پاو وینت

تعداد صفحات: 43 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت:

۲۰۱۶-۱۰-۲۹_۱-۲۲-۵۷

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

 ید
پاو وینت طراحی اقلیمی معتدل و مرطوب

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت طراحی اقلیمی معتدل و مرطوبدسته: معماری 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 2592 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 28 

پاو وینت طراحی اقلیمی معتدل و مرطوب شامل 28 اسلاید (ویژه رشته های ی معماری) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نمایید

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

 ید

پاو وینت طراحی اقلیمی معتدل و مرطوب

پاو وینت طراحی اقلیمی معتدل و مرطوب شامل 28 اسلاید  (ویژه رشته های ی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نمایید.

.
مقدمه:

این نوع اقلیم جلگه های کناره دریا ی خزر تا کوهپایه های شمالی البرز را شامل می شود . در این نواحی به دلیل کمی فاصله کوهستان و دریا رطوبت می یابد که بعنوان پیامد آن می توان بارش های قابل ملاحظه و دموای معتدل را ذکر کرد. 
توزیع مکانی میانگین بارندگی سالیانه در نوار ساحلی از غرب به شرق با کاهش همراه است در حالیکه توزیع زمانی آن وضعیتی کم ش منظم دارد حداکثر بارندگی در پائیز و حداقل آن در بهار اتفاق می افتد. 
در بررسی پارامتر درجه حرارت نیز مشاهده می شود که به دلیل رطوبت نسبی بالا و زیاد بودن تعداد روزهای پوشیده از ابر ، دمای هوا معتدل و دامنه دمایی محدود می باشد که این وضعیت منجر به تابستانهای گرم و مرطوب و زمستانهای معتدل با یخبندانهای اتفاقی می گردد. 
اقلیم معتدل و مرطوب مشخصات
بارش فراوان 
رطوبت نسبی زیاد 
اختلاف درجه حرارت کم بین شب وروز 
جهت گیری 
عموما " شرقی - غربی با کشیدگی زیاد مخصوصا" در نوارهای ساحلی عموما" کشیدگی در مقابل جهت دریا و در مقابل نور آفتاب جنوب

.
فهرست:

عنوان
طراحی اقلیمی معتدل و مرطوب 
آب و هوای معتدل خزری 
اقلیم معتدل و مرطوب مشخصات
جهت گیری 
مقابله با 
بازشوها 
پوشش سقف ها 
کرسی چینی
ارتفاع و شیب سقف 
بافت 
بیان وجود ایوان 
بیان تلار ، بیانی از برونگرایی 
مصالح مصرفی 
کوران

.

عنوان: طراحی اقلیمی معتدل و مرطوب

فرمت: پاو وینت

تعداد صفحات: 28 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت:

۲۰۱۶-۱۰-۲۶_۱۷-۲۳-۰۴

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

 ید

پاو وینت طراحی اقلیمی سرد و کوهستانی

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت طراحی اقلیمی سرد و کوهستانیدسته: معماری 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 1331 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 32 

پاو وینت طراحی اقلیمی سرد و کوهستانی شامل 32 اسلاید (ویژه رشته های ی معماری) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نمای

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

 ید

پاو وینت طراحی اقلیمی سرد و کوهستانی

پاو وینت طراحی اقلیمی سرد و کوهستانی شامل 32 اسلاید  (ویژه رشته های ی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نمایید.

.
مقدمه:

ویژگی های متفاوت هر اقلیم تا ثیر فراوانی در شکل گیری شهر ها و ترکیب معماری این مناطق داشته اند، بنابراین تا یین دقیق حوزه های اقلیمی در سطح کشور و دستی به مشخصات اقلیمی مناطق مختلف در ارائه طرح های مناسب و هماهنگ با اقلیم هر منطقه اهمیت فراوانی دارد.
عواملی که بر شرایط اقلیمی یک منطقه تاثیر میگذارد شامل زاویه تابش خورشید، عرض جغرافیایی یعنی دوری یا از خط استوا، شدت جریان و جهت بادهای فصلی، وجود آب، رطوبت و گیاه در منطقه و بالا ه ارتفاع از سطح دریا و ناهمواری های سطح زمین است.

.
فهرست:

عنوان
طراحی اقلیمی سرد و کوهستانی 
اقلیم و معماری 
عوامل اقلیمی 
خورشید 
باد 
آب، رطوبت و گیاه 
اقلیم سرد (کوهستان های غربی) 
بافت شهری و روستایی 
ویژگی های بومی و فرم بنای مناطق سرد 
نوع مصالح به کار رفته 
جبهه های ساخته شده بنا
جهت گیری بنا 
همسایگی ها 
نحوه استقرار ورودی نسبت به همسایگی ها 
نحوه استقرار ورودی نسبت به محور اصلی و فرعی 
فضاهای مستقر در راستای محور اصلی بنا 
فضا های مستقر در راستای محور فرعی 
ورودی
هشتی
حوضخانه 
شکل فضا 
دسترسی

.

عنوان: طراحی اقلیمی سرد و کوهستانی

فرمت: پاو وینت

تعداد صفحات: ۳2 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت:

۲۰۱۶-۱۰-۲۶_۱۵-۵۲-۳۱

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

 ید

پاو وینت طراحی اقلیمی گرم و خشک

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت طراحی اقلیمی گرم و خشکدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 1973 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 38 

پاو وینت طراحی اقلیمی گرم و خشک شامل 38 اسلاید (ویژه رشته های ی معماری) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نمایید
قیمت فایل فقط 7,900 تومان


 ید
پاو وینت طراحی اقلیمی گرم و خشک

پاو وینت طراحی اقلیمی گرم و خشک شامل 38 اسلاید  (ویژه رشته های ی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نمایید.

.
مقدمه:

شکل گیری ساختمان : جهت شمالی-جنوبی(محور طویل تر ساختمان در جهت شرق-غرب) 
تنظیم فضایی(فاصله گذاری) :طرح فضایی فشرده از نمای خارجی و از داخل مکعب که وسط آن خالی شده و اتاقها به وسیله آن تهویه میشود. 
جریان هوا : از بیرون ضرورتی ندارد و بوسیله حیاط مرکزی ایجاد میشود .
بازشوها :بازشوهای متوسط 20 الی 40درصد.
دیوارها : دیوارهای خارجی و داخلی سنگین با زمان تاخیر بیش از 8 ساعت . 
بامها : سنگین با زمان تاخیر بیش از 8 ساعت 
فضاهای خارجی : پیش بینی محلی برای نشستن و استراحت در هوای آزاد .
موقعیت بازشوها : در داخل ساختمان رو به حیاط در دیوارهای داخلی/ بهتر است به فضای بیرون پنجره نداشته باشیم و در صورت اجبار برای نورگیری در دیوارهای شمالی و جنوبی در ارتفاع بدن و رو به باد . 

فرم ساختمان مکعبی شکل و با ب قسمتی از مکعب و پر نمودن حفره ایجادشده با سایه (سایه دیوار-درخت-پیچک-چفته مو)و هوای خنک شده بوسیله تبخیر آب سطح چمن،برگ درختان،حوض و فواره میتوان اقلیم نسبتا مناسبی در ساختمان ایجاد کرد که در اطراف باغچه داخلی پلان ساختمان آزاد و ساختمان درون ت. 
در زمستان اتاقهای رو به جنوب ودر تابستان اتاقهای رو به شمال استفاده میشود. میزان تهویه طبیعی در روز را باید به حداقل میزان ممکن رساند چون با سرعت هوای 15 متر بر ثانیه که از طریق درز پنجره ها تامین میشودامکان سرد شدن بدن از طریق تبخیر عرق بدن وجود دارد. ¨ در عصر و شب تهویه طبیعی امکان سریع خنک شدن هوای داخلی را بوجود میاورد نیاز به کوران در عصر و شب وجود پنجره های بازشو را ضروری میسازد.اما باید توجه داشت راندمان تهویه با اندازه پنجره ها متناسب نیست بلکه محل ،شکل و نحوه باز شدن پنجره ها مهم است . 

در عصر و شب تهویه طبیعی امکان سریع خنک شدن هوای داخلی را بوجود میاورد نیاز به کوران در عصر و شب وجود پنجره های بازشو را ضروری میسازد.اما باید توجه داشت راندمان تهویه با اندازه پنجره ها متناسب نیست بلکه محل ،شکل و نحوه باز شدن پنجره ها مهم است . نوع سیستم مکانیکی مورد نیاز به دلیل بالا بودن رطوبت هوا و به دلیل گرمای زیاد کولر گازی یا سیستم تهویه مطبوع پیشنهاد میشود.در زمستان با توجه به شرایط حرارتی با طراحی مناسب ساختمان که مستقیما از انرژی خورشیدی استفاده کنددرصد بالایی از انرژی گرمایی را میتوان به وسیله انرژی خورشیدی تامین کرد و فقط در ماه های آذر و دی استفاده از وسایل مکانیکی ضروری است.ماههای بهمن،اسفند و آبان به منطقه آسایش نزدیک هستند و در نیمه اول سال به جز ماه های اردیبهشت و شهریور در بقیه ماهها نیاز به وسایل مکانیکی است. در هر صورت بهره گیری از انرژی خورشیدی،کاهش اتلاف حرارت ساختمان و جلوگیری از تاثیر هوای گرم خارج و تابش شدید آفتاب بر ساختمان و ایجاد رطوبت در فضای محصور داخلی از اه عمده طراحی اقلیمی در یزد است.

.
فهرست:

عنوان
طراحی اقلیمی گرم و خشک 
نکاتی برای ایجاد محدوده آسایش زیست-اقلیمی 
  ویژگی های بافت قدیم شهری و روستایی یزد 
تحلیلی بر طراحی ساختمانهای بافت قدیم 
تحلیلی بر طراحی ساختمانهای بافت قدیم(بادگیر) 
تحلیلی بر طراحی ساختمانهای بافت قدیم (خانه های چهار صفه) 
 چشم انداز آینده بادگیر 
طراحی اقلیمی گرم و مرطوب 
خصوصیات آب و هوایی این کرانه به قرار زیر است: 
میزان تبخیر آب در منطقه بسیار زیاد 
تابش تقریباً عمودی آفتاب در فصول بهاروتابستان 
باد 
بافت اقلیم گرم ومرطوب 
خصوصیات کلی فرم بنا در این مناطق به قرار زیر است

.

عنوان: طراحی اقلیمی گرم و خشک

فرمت: پاو وینت

تعداد صفحات: 38 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت:

۲۰۱۶-۱۰-۲۶_۱۵-۳۸-۲۳

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

 ید

پاو وینت اصول ترکیب احجام خالص با یکدیگر

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت اصول ترکیب احجام خالص با یکدیگردسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 1722 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 31 

پاو وینت اصول ترکیب احجام خالص با یکدیگر شامل 31 اسلاید (ویژه رشته های ی عمران و ساختمان) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به

قیمت فایل فقط 7,900 تومان


 ید


پاو وینت اصول ترکیب احجام خالص با یکدیگر

پاو وینت اصول ترکیب احجام خالص با یکدیگر شامل 31 اسلاید  (ویژه رشته های ی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نمایید.

.
چکیده:

یکی از راههای خلق فرمهای جدید ترکیب احجام خالص با یکدیگر است. در این بخش قصد داریم روش ها و اصول ترکیب احجام را برای شما توضیح دهیم. برای ایجاد فرم های جدید می توان از بسیاری از روش ها کمک گرفت. تعداد بسیار کمی از این روش ها در این بخش معرفی شده است. گاه ساده ترین راه برای ایجاد یک فرم جدید متصل 2 یا 3 فرم اولیه به هم می باشد. 
البته قطعاً هر کدام از فرم ها نماد یک سری از عملکردها هستند و انتخاب فرم را جهت می دهند. برای مثال فرم مکعب برای فضاهایی که نیازمند تمرکز هستند و فرم مکعبی خطی برای فضاهای اقامتی و آموزشی و فرم استوانه برای کاربری هایی که نیاز به تنوع دید و یا انتخاب جهت حرکت دارند مانند رستوران و ل مناسب است. 
حال شاید بتوان بسیاری از کاربری ها را با کنار هم قرار دادن فرم ها پیشنهاد داد البته این گونه طراحی نیازمند زمینی باز و بدون محدودیت است. مناسب است ابتدا خطوط اصلی و تقاطع قطرها و 1/2 ، 1/3، 1/4 و 1/5 اضلاع فرم (خطوط طلایی) را مشخص کرده و سعی کرد در ترکیب فرم ها، خطوط خاص در امتداد هم یا روی هم و یا حتی عمود بر هم قرار گیرند. 
.


فهرست:

عنوان
اصول ترکیب احجام خالص با یکدیگر
برش زدن احجام 
قرینه سازی
کشیدگی در احجام 
حذف بخشی از حجم
ایجاد ش ت در احجام
تکرار و ایجاد ریتم در حجم 
حرکت مقطع فرم حول یک محور
ترکیب صفحات
پخ زدن و گرد کنج ها

.

عنوان: اصول ترکیب احجام خالص با یکدیگر

فرمت: پاو وینت

تعداد صفحات: ۳1 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت:

۲۰۱۶-۱۰-۲۶_۱۱-۴۸-۵۶

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

 ید

 
پاو وینت ساختمان lsf

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت ساختمان lsfدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 477 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 30 

پاو وینت ساختمان lsf شامل 30 اسلاید (ویژه رشته های ی عمران و ساختمان) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نمایید

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

 ید

پاو وینت ساختمان lsf

پاو وینت ساختمان lsf شامل 30 اسلاید  (ویژه رشته های ی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نمایید.

.
مقدمه:

در این پاو وینت سعی می شود که به ساختمان lsf بپردازیم .فهرست مطالب ارائه شده در این پاو وینت در ادامه ارائه شده است.
برخی مشخصات فنی این سیستم عبارتند از : 
-1 سازه ها از پروفیل های گالوانیزه با مقاطع خاص 
-2 دیواره داخلی از پانل های کناف با پوشش رنگ یا کاغذ دیواری و .... 
-3 دیواره خارجی از سمنت بورد با پوشش دلخواه یدار 
-4 درب و پنجره ها از جنس یو پی وی سی با شیشه دوجداره 
-5 کف از سرامیک یا پارکت 
- 6لوله کشی تاسیسات و برفی بصورت توکار 
-7 سقف از ساندویچ پانل یا ورق طرحدار یا اجناس مشابه

.
فهرست:

عنوان
ساختمان lsf 
سازه های نگهبان
گود برداری و سازه های نگهبان
 انواع روشهای پایدارسازی گود                                                            
- روش مهار سازی                                            
-  معایب روش مهار سازی
  - روش دوخت به پشت
- مزایای روش دوخت به پشت
معایب روش دوخت به پشت 
روش دیواره ی دیافراگمی (diaphragm wall)
- مزایای روش دیواره ی دیافراگمی
- معایب روش دیواره ی دیافراگمی 
- روش مهار متقابل                                                  
- مزایای روش مهار متقابل                                
- معایب روش مهار متقابل                                 
- روش اجرای شمع                               
- مزایای روش سپرکوبی                                                                 
معایب روش سپرکوبی                                                -
 روش پایی                                
سیستم ساختمانی قاب‌های سبک فولادی سردنورد شده(lsf)
ساختمان های پیش ساخته فولادی سبک

.

عنوان: ساختمان lsf

فرمت: پاو وینت

تعداد صفحات: 30 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت:

۲۰۱۶-۱۰-۲۷_۹-۵۷-۲۶


قیمت فایل فقط 7,900 تومان

 ید

پاو وینت نقش رنگ در طبیعت و معماری (بخش دوم)

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت نقش رنگ در طبیعت و معماری (بخش دوم)دسته: معماری 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 1965 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 30 

پاو وینت نقش رنگ در طبیعت و معماری (بخش دوم) شامل 30 اسلاید (ویژه رشته های ی معماری) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

 ید

پاو وینت نقش رنگ در طبیعت و معماری (بخش دوم)

پاو وینت نقش رنگ در طبیعت و معماری (بخش دوم) شامل 30 اسلاید  (ویژه رشته های ی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نمایید.

.
مقدمه:

کشف این نکته که رنگ سفید ترکیبی از همه رنگ هاست به وسیله نیوتن سرآغاز عرصه کاری نظریه پردازان رنگ شد و تاکنون نیز ادامه دارد.
نیوتن متوجه شده بود که عدسی محدب تلسکوپش گاهی با حلقه های رنگی احاطه و موجب اختلال در دیدش می شود او سعی کرد تا دلیل آن را دریابد، در این راه وی دریافت که نور سفید خورشید ترکیبی از همه این نورهای رنگی است. سپس توانست نور سفید خورشید را با منشور به طیف رنگین کمان تجزیه کند، همچنین متوجه شد که رنگ های تجزیه شده از نور خورشید در قسمت های هم مرز به طور کامل لب به لب نیستند بلکه یک تبدیل تدریجی نیز در این قسمت ها وجود دارد.
نیوتن دریافت نورهای رنگی که از تجزیۀ نور سفید به نظر می آید بسیار زیادتر از آنست که در شمار آید. از این رو هفت رنگ رنگین کمان (قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش) را از میان آنها برگزید. 
او این رنگها در اطراف این دایره ترسیم کرد و بدین صورت رنگ اول رنگین کمان یعنی قرمز در کنار رنگ آ رنگین کمان یعنی بنفش قرار گرفت که به طور دقیق همجواری این دو رنگ در ح طبیعی امکان ندارد، انتخاب دایره نیز از سوی او معنادار بوده است و از رمزی از وحدانیت و یگانگی است که در گذشته توسط کیمیاگران مسلمان مطرح و ترسیم شده بود تصویری که در وسط آن ماری در حال بلعیدن دم خودش است و در اطراف آن قطاع های رنگارنگ از یک دایره قرار دارند، به هر حال نیوتن دایره رنگ خود را مرتب و ثابت کرد.
آنچه در ارتباط، ترسیم دایره رنگ می تواند گفت آن است که نیوتن می پنداشت رنگها قسمتی از نظم و هماهنگی عالم هستند و یک ساختار ریاضی دارند. او سعی زیادی کرد که واسطه ای بین رنگ ها  و سایه پدیده ها یابد در این راه وی ابتدا هفت نت موسیقی را با هفت رنگ انتخ خود همراه کرد و فلک را که در آن زمان عبارت از خورشید و ماه و 5 سیارۀ منظومۀ شمسی بود به این مجموعه اضافه کرد و برای هر یک از اجزاهای آن یک نماد رنگی قائل شد.

.
فهرست:

عنوان
نقش رنگ در طبیعت و معماری( فصل دوم)
( دایره رنگ از ایجاد تا تکامل ) 
دایره رنگ از ایجاد تا تکامل 
1-3  رنگ  و دما 
2-3  رنگ  و وزن 
3-3  رنگ  و موسیقی 
4-3  رنگ  ، بو و مزه 
5-3  رنگ و شکل 
6-3  رنگ و شخصیت 
7-3  رنگ و ثروت 
8-3  رنگ و سیاست 
9-3  رنگ و روانشناسی 
نارنجی های هیجان انگیز :
صورتی و بنفش خیلی روشن
آبیهای خنک
سبزهای مدرن
10-3  نفوذ فرهنگ و اعتقادات

.

عنوان: نقش رنگ در طبیعت و معماری (بخش دوم)

فرمت: پاو وینت

تعداد صفحات: 30 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت:

 نقش رنگ درطبیعت و معماری, پاو وینت نقش رنگ درطبیعت و معماری, پاو وینت نقش رنگ درطبیعت و معماری,

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

 ید

پاو وینت درخت و معماری

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت درخت و معماریدسته: معماری 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 5362 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 41 

پاو وینت درخت و معماری شامل ۴۱ اسلاید (ویژه رشته های ی معماری) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نمایید


قیمت فایل فقط 8,900 تومان

 ید


پاو وینت درخت و معماری

پاو وینت درخت و معماری شامل ۴۱ اسلاید  (ویژه رشته های ی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نمایید.

.
مقدمه:

در این پاو وینت به صورت جامع نگاهی به درختهای بومی ایران  ، به همراه تصاویر و ویژگیهای آنها میپردازیم فهرست مطالب ارائه شده در این پاو وینت در ادامه ارائه شده است.

.
فهرست:

عنوان
درخت و معماری 
پوشش سقف بناهای تخت جمشید با استفاده از چوب
ایوان عمارت چهل ستون
سقف و ستون چوبی در ایوان عالی قاپو
نگاهی به درختهای بومی ایران 

.

عنوان: درخت و معماری

فرمت: پاو وینت

تعداد صفحات: ۴۱ اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت:

۲۰۱۶-۱۰-۲۷_۱۱-۴۸-۲۲


قیمت فایل فقط 8,900 تومان

 ید
پاو وینت نقش رنگ درطبیعت و معماری

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت نقش رنگ درطبیعت و معماریدسته: معماری 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 2048 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 46 

پاو وینت نقش رنگ درطبیعت و معماری شامل 46 اسلاید (ویژه رشته های ی معماری) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نماییدقیمت فایل فقط 8,900 تومان

 ید


پاو وینت نقش رنگ درطبیعت و معماری


پاو وینت نقش رنگ درطبیعت و معماری شامل 46 اسلاید  (ویژه رشته های ی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نمایید.

.
مقدمه:

رنگ یک زبان جهانی ست، رنگ احساسات را تحریک می کند. فرهنگ ها را شکل می دهد و پیش زمینه جهان ما را می سازد. صحبت در مورد رنگ ها موجب می شود که خصوصیات موسیقی و طبیعت و ویژگی های شخصیت را به جا می آوریم.
رنگ برخلاف سایر م ومات دکوراسیون، یک بعد انسانی دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت.
دلر واقع، رنگ می تواند ح ها را تغییر دهد؛ فضای خاصی بوجود آورد و روحیه انسان را بهتر کند و در همین حال، جولانگاه خوب و امنی برای خلاقیت انسان است.
رنگ هیچگاه به این اندازه در دسترس نبوده است. پیش تر ما بخاطر هزینۀ زیاد در دسترس نبودن رنگ – سایه ها محدودیت هایی داشتیم، اما اکنون، رنگ همه جاست: در سایه روشن های زنده، نورهای تند و روی سطح مختلف.
فراموش نکنیم که مشهورترین و کارآزموده ترین نقاشان جهان در مسابقۀ آفرینش رنگ در مقابل طبیعت با کرنش و اقرار به عجز ، به شاگردی تن داده اند.

.
فهرست :

مقدمه
سیری در رنگ
1-1- نظریه پایه رنگ
دمای رنگ ها 
چگونه رنگ ها ترکیب می شوند
 رنگ های کاهش دهنده 
چرخۀ رنگ
رنگ ها
3-1  تلقی معماری از طراحی رنگ
نقش رنگ در معماری
رنگ و ارتباطات
1-2  پیشینه مطالعه و استفاده از رنگ
2-2   حقیقت رنگ
3-2  چگونه رنگها را می بینیم ؟
4-2  نظریه رنگ 
1-4-2 نظریه رنگ های متضاد اولدهرینگ
5-2  ارتباطات
6-2  ارتباطی بودن نماد رنگ 
7-2   انتخاب رنگ فرایندی پیچیده

.

عنوان: نقش رنگ درطبیعت و معماری

فرمت: پاو وینت

تعداد صفحات: 46 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت:

۲۰۱۶-۱۰-۲۷_۸-۳۳-۳۱

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

 ید

پاو وینت معماری پایدار(ساختمانهای سبز)

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت معماری پایدار(ساختمانهای سبز)دسته: معماری 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 3734 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 43 

پاو وینت معماری پایدار (بخش دوم) شامل 43 اسلاید (ویژه رشته های ی عمران و ساختمان) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آ


قیمت فایل فقط 8,900 تومان

 ید


پاو وینت معماری پایدار(ساختمانهای سبز)

پاو وینت معماری پایدار (بخش دوم)  شامل 43 اسلاید  (ویژه رشته های ی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نمایید.مقدمه:

 معماری به عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار به جهت ایجاد محیطی سالم، درخور توجه است . لذا با توجه به مشکلات بوجود آمده، اکنون شه حاکم بر معماری و ساخت و سازهای مربوط به آن،این است که بتوان با بهره گیری از انرژی های طبیعی و بکارگیری فن آوری های جدید و با الهام از پیشینه معماری سبز، به انطباق و تلفیق میان طبیعت و مصنوع پرداخته شود. 
ساخت و سازهایی که انجام می شود بیشتر مبتنی بر بهره وری از انرژی های طبیعی و همسازی بیشتر با طبیعت بوده و سعی بر این است که فن آوری در جهت داشتن محیطی سالم و پایدار و در خدمت طبیعت بکار گرفته شودسعی بر این است که با نگرشی عمیق تر دانش هایی چون بوم شناسی، اقلیم شناسی زیستی، جامعه شناسی و فن آوری جهت خلق فضاهای منعطف و هماهنگ با طبیعت بکار گرفته شوند.

.

فهرست:

عنوان
محیط زیستی 
پایداری محیط 
محیط انسان ساخت پایدار 
معماری پایدار 
طرح مفهوم پایداری و ورود به برهه ی جدیدی از رشد و تکوین 
بحران انرژی ( حوزه ی – اقتصادی )
بحران محیط زیست ( حوزه ی – اجتماعی )
محیط زیست گرایی ( حوزه ی فرهنگی – اجتماعی ) 
رشد پست مدرنیزم ( حوزه ی فرهنگی – ارزشی )
گرایش ها و شاخه های معماری پایدار 
رویکرد های معماری پایدار با توجه به تجارب آن 
ساختمانهای سبز
.

عنوان: معماری پایدار(ساختمانهای سبز)

فرمت: پاو وینت

تعداد صفحات: 43 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت:

۲۰۱۶-۱۰-۲۷_۸-۰۵-۲۷


قیمت فایل فقط 8,900 تومان

 ید

پاو وینت چگونگی اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان (بخش اول)

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت چگونگی اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان (بخش اول)دسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 1936 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 30 

پاو وینت چگونگی اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان (بخش اول )شامل 30 اسلاید (ویژه رشته های ی عمران و ساختمان) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن


قیمت فایل فقط 7,900 تومان

 ید


پاو وینت چگونگی اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان (بخش اول)

پاو وینت چگونگی اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان (بخش اول )شامل 30 اسلاید  (ویژه رشته های ی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نمایید.

.
مقدمه :

ابت ‌ترین روش عایقکاری بام، استفاده از کاهگل است که به علت کمی دوام در برابر بارندگی، یخزدگی و فرسایش، امروزه منسوخ گردیده و جز در روستاها و نواحی خشک و کم بارش، معمول و متداول نیست. استفاده از گل نیمچه کاه در آجر فرش بامها نیز در برخی مناطق خشک رایج بوده که هم اکنون از رونق افتاده است. بنابراین چون مورد استفاده‌ای در طرحها ندارند، از ذکر آنها خودداری می‌شود.
معمول‌ترین روش آب‌بندی بامها و سایر قسمتهای ساختمان، استفاده از قیر و گونی است که در استاندارد شماره 1345-211 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تحت عنوان ”عایقکاری ساختمان به وسیله قیر“ جزئیات آن شرح داده شده است. در عایقکاری با قیر و گونی رعایت نکات زیر علاوه بر مراعات مفاد استاندارد 211 ا امی است.

.فهرست:

عنوان
چگونگی اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان
 الف: عایقکاری با خاک رس
ب: عایقکاری با قیر و گونی
پ: عایقکاری با گونی قیراندود
 ت: عایقکاری با مشمع و مقوای قیراندود یا قطران اندود
  ث: عایقکاری با مصالح پیش‌ساخته
عایقکاری رطوبتی بامهای شیبدار، قوسی و گنبدها
الف: عایقکاری بامهای شیبدار پوشش شده
 ب: عایقکاری بامهای شیبدار صاف، قوسی و گنبدها

.

عنوان: چگونگی اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان

فرمت: پاو وینت

تعداد صفحات: 30 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت:

۲۰۱۶-۱۰-۲۶_۱۸-۱۱-۴۱

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

 ید

پاو وینت چگونگی اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان (بخش دوم)

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت چگونگی اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان (بخش دوم)دسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 2214 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 41 

پاو وینت چگونگی اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان (بخش دوم) شامل 41 اسلاید (ویژه رشته های ی عمران و ساختمان) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشت


قیمت فایل فقط 8,900 تومان


 ید

 اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان, پاو وینت اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان, پاو وینت اجرای عایق رطوبتی قسمتهای مختلف ساختمان,

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

 ید

 
پاو وینت مشخصات فنی سد قوسی کارون

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت مشخصات فنی سد قوسی کاروندسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 341 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 36 

پاو وینت مشخصات فنی سد قوسی کارون شامل 36 اسلاید (ویژه رشته های ی عمران و ساختمان) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آ


قیمت فایل فقط 7,900 تومان


 ید
پاو وینت مشخصات فنی سد قوسی کارون

پاو وینت مشخصات فنی سد قوسی کارون شامل 36 اسلاید  (ویژه رشته های ی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نمایید.

.
مقدمه:

پل‌های قوسی بزر گر اه جایگزین طرح کارون ۳ یکی دیگر از پروژه‌های عظیم می‌باشد که طراحی، محاسبات، ساخت و نصب آن توسط شرکت ماشین‌سازی اراک انجام شده است و می‌تواند از جنبه‌های مختلف مشروحه ذیل به‌عنوان یکی از فعالیت‌های انجام شده در جهت توسعه تکنولوژی و تحقیقات در سال‌های‌۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳‌شرکت قرار گیرد:اعتماد به نفس و جسارت ی شرکت در پذیرش طراحی، ساخت و نصب پروژه.ثبت رکورد جدید برای کشور در صنعت پل‌سازی با طرح و ساخت و نصب پلی با دهانه قوس‌۲۶۴ متر.بزرگترین دهانه‌های پل طراحی شده در ایران توسط واحد ی شرکت قبل از این پروژه پل‌های قوسی جهان‌آراء مشهر و یادگار آبادان بر روی رود کارون با دهانه ۱۴۴ متر می‌باشند.

.
فهرست:

عنوان
مشخصات فنی سد قوسی کارون 
طراحی و ساخت پل های قوسی سد کارون 
مشخصات فنی پل و نحوه اجرای آن

.

عنوان:مشخصات فنی سد قوسی کارون

فرمت: پاو وینت

تعداد صفحات: 36 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت:

۲۰۱۶-۱۰-۲۵_۱۱-۴۴-۵۱

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

 ید

پاو وینت بررسی پایداری و دوام مکانیزم های خود ترمیمی

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت بررسی پایداری و دوام مکانیزم های خود ترمیمیدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 727 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 37 

پاو وینت بررسی پایداری و دوام مکانیزم های خود ترمیمی شامل 37 اسلاید (ویژه رشته های ی عمران و ساختمان) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وین

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

 ید

پاو وینت بررسی پایداری و دوام مکانیزم های خود ترمیمی


(بررسی پیشرفت های اخیر در بتن و آسف خود ترمیم شونده)
پاو وینت بررسی پایداری و دوام مکانیزم های خود ترمیمی شامل 37 اسلاید  (ویژه رشته های ی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نمایید.

.
مقدمه:

زیرساخت ها از مصالح مختلفی ساخته می شوند. این مقاله به بررسی سازه های موجود در ی عمران به خصوص بتن و آسف می پردازد . انتظار عموم از  چنین زیرساخت هایی ، خدمت پذیری و کارایی بالا ، دوام زیاد و اثرات منفی اکولوژیکی بسیار محدود می باشد. استفاده از مصالح خود ترمیم شونده باعث ایجاد راه حل هایی برای حل این مسئله شده است. همچنین مروری کلی بر توسعه و پیشرفت های جدید حاصل شده در مورد اثر خود ترمیمی ترک ها در مصالح سیمانی و بتن آسف ی انجام می شود. اولین طرح مورد بحث در مورد بتن باکتریایی می باشد 
که طی آن باکتری ها در بتن مخلوط می شوند و باعث ایجاد رسوب کلسیت در ترک می شود که باعث آب بندی شدن و افزایش دوام سازه های بتنی می شود. در ح بعد ، مصالح سیمانی مسلح فیبری هیبریدی که می توانند به صورت مکانیکی ترک ها را در حین وقوع ترمیم نمایند ، مورد بررسی قرار می گیرند. آ ین ترکیب ارائه شده در این مقاله در مورد لکه گیری در بتن آسف ی متخلخل و نحوه ترمیم توسط ایجاد غلاف های بسیار کوچک محصور شده یا رشته الیاف های فولادی می باشد. نتایج حاصل شده از تمام پروژه های نشان می دهند که پدیده خود ترمیم شوندگی یک معجزه نیست ، اما می توان مصالح را با استفاده از این پدیده طراحی نمود.

.
فهرست:

عنوان
چکیده 
مقدمه 
پروژه های خود ترمیم شونده 
بتن زیستی
بتن فیبری خود ترمیم شونده 
بتن آسف ی متخلخل خود ترمیم شونده

.

عنوان: بررسی پایداری و دوام مکانیزم های خود ترمیمی

فرمت: پاو وینت

تعداد صفحات: 37 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت:

۲۰۱۶-۱۰-۲۵_۱۱-۱۱-۰۰

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

 ید

پاو وینت راه های ورود نم و رطوبت به دیوار ساختمان و دلیل ایجاد لکه شوره و روش ر

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت راه های ورود نم و رطوبت به دیوار ساختمان و دلیل ایجاد لکه شوره و روش رفع نمدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 324 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 31 

پاو وینت راه های نفوذ نم و رطوبت به دیوار ساختمان و دلیل ایجاد لکه شوره و روش رفع نم شامل 31 اسلاید (ویژه رشته های ی عمران و ساختمان) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

 ید

پاو وینت راه های ورود نم و رطوبت به دیوار ساختمان و دلیل ایجاد لکه شوره و روش رفع نم

پاو وینت راه های ورود نم و رطوبت به دیوار ساختمان و دلیل ایجاد لکه شوره و روش رفع نم شامل 31 اسلاید  (ویژه رشته های ی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نمایید.

.
مقدمه:

رطوبت معمولا از سه طریق به ساختمان نفوذ می کند :    
از سقف ( پشت بام و طبقات که بدلیل استفاده نادرست از عایق و ایزولاسیون مناسب و در برخی موارد استفاده ن از آن ، آبهای جمع شده نفوذ کرده و .... ) 
 از زمین و پی دیوار ( بالا آمدن آبهای زیرزمینی و جاری شدن در سطح زیرین ساختمان )از دیوار ها ( به دلیل خاصیت موئینگی میان مصالح دیوار ، آب از کف جذب شده و سرتاسر دیوار را ت یب میکند و دیوار های خارجی که بدلیل ارتباط مستقیم با آب باران و ... مقاومت نداشته و آب به تدریج نفوذ می کند )

.
فهرست :

راه های نفوذ رطوبت 
جلوگیری از نفوذ رطوبت به دیوار 
چگونگی تعمیر ولکه گیری نقاطی که از آنها آب به دیوار نفوذ می کند    
دیوار در برابر نم و رطوبت جدار بندی 
جدار بندی
سیمان هیدرولیک ضدآب چیست؟

.

عنوان: راه های ورود نم و رطوبت به دیوار ساختمان و دلیل ایجاد لکه شوره و روش رفع نم

فرمت: پاو وینت

تعداد صفحات: 31 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت:

۲۰۱۶-۱۰-۲۵_۱۰-۱۲-۱۷

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

 ید

پاو وینت اصول کلی دیوار چینی (بلوکهای سبک siporex و aac )

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت اصول کلی دیوار چینی (بلوکهای سبک siporex و aac )دسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 865 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 30 

پاو وینت اصول کلی دیوار چینی شامل 30 اسلاید (ویژه رشته های ی عمران و ساختمان) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نما

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

 ید

پاو وینت اصول کلی دیوار چینی (بلوکهای سبک   siporex و aac )

پاو وینت اصول کلی دیوار چینی شامل 30 اسلاید  (ویژه رشته های ی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نمایید.

.
مقدمه:

محصول ساختمانی جدید که مناسب برای ساخت و سازهای تجاری، صنعتی و مس ی به کار گرفته می‌شود. بلوک‌های سبک aac محصولی قابل بازیافت و غیر سمی می‌باشد که وجود سلول‌های هوا در این بلوک‌ها آنها را سبک وزن می‌سازد. در سال 1924 معماری سوئدی که در صدد ایجاد مصالح ساختمانی با ویژگی‌هایی شبیه چوب بود، به مصالحی دست یافت که نه تنها از جهت سبک وزنی وشناوربودن روی آب به چوب شباهت داشت بلکه دارای ویژگی‌هایی از قبیل عایق گرمایی مناسب، عایق صوت بودن نصب آسان، مقاوم در برابر ت یب و فساد ناشی از گزند موریانه و مورچه و سایر ات بود که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

.

فهرست:

عنوان: اصول کلی دیوار چینی (بلوکهای سبک   siporex و (aac )

اصول کلی دیوار چینی 
نصب نعل درگاه
بلوک سبک  siporex و aac 
بلوک سبک  siporex چیست؟
تاریخچه بلوک‌ سبک aac
بلوک‌های سبک  aac از چه ساخته می‌شوند؟

.

عنوان: اصول کلی دیوار چینی (بلوکهای سبک   siporex و (aac )

فرمت: پاو وینت

تعداد صفحات: 30 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت:

۲۰۱۶-۱۰-۲۵_۹-۳۶-۵۴

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

 ید

 
پاو وینت نقشه برداری در ایران

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت نقشه برداری در ایراندسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 464 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 33 

پاو وینت نقشه برداری در ایران شامل 33 اسلاید (ویژه رشته های ی عمران و ساختمان) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نم

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

 ید

پاو وینت نقشه برداری در ایران

پاو وینت نقشه برداری در ایران شامل 33 اسلاید  (ویژه رشته های ی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نمایید.

.
مقدمه:

ایرانیان باستان نقش برجسته‌ای در پایه گذاری علم نقشه برداری داشته اند. اکتشافات دریایی که از زمان گذشته انجام گرفته است موید این مطلب است . در ایران باستان می‌‌توانستند عرض جغرافیایی را تعیین کنند ولی تعیین طول جغرافیایی با دشواری بسیار همراه بوده است .آنها برای مسافرتهای خود نیاز به نقشه داشتند و نقشه هایی نیز بدون توجه به فواصل رسم می شده است .تعیین موقعیت در روی زمین و فراهم آوردن هر گونه نقشه در جهان باستان نیز نیاز به در دست داشتن ابزارها و بهره وری ا ز قواعدی داشته است .مصریان روشهایی برای اندازه گیری ارتفاع بین دو نقطه و تعیین فاصله افقی آندو داشته‌اند طناب، ترازو گونیا از ابزارهای نخستین نقشه برداری بوده‌اند و کم کم تراز و خط کش و پرگار به آن افزوده گشت. 
دانشمندان ایرانی به کمک استرلاب عرض جغرافیایی و با استفاده از ساعت آبی طول جغرافیایی را در هر نقطه از مرز اندازه گیری می‌‌ د. ابوریحان بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی در زمینه‌های گوناگون اندازه گیری نجومی ،و فواصل بین ا ،مطالعات بسیار ارزنده‌ای انجام داده است نقشه برداران قدیم برای تعیین امتداد، فاصله و زاویه وسایلی ساخته بودند که نخستین آنها ریسمان بود و همچنین برای تعیین تراز افقی تراز هایی ساخته بودند و این تراز در طول تاریخ فرمهای گوناگونی به خود گرفته است.

.
فهرست:

عنوان
نقشه برداری در ایران 
مقدمه 
دوربین تئو یت 
مفهوم gis 
وظایف اصلی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی 
ورود اطلاعات 
دستکاری اطلاعات 
مدیریت اطلاعات 
تکنولوژیهای مرتبط با gis 
سنجش از راه دور (remote sensing) 
سیستمهای مدیریت پایگاه داده (dbms) 
دلا‌یل استفاده از gis 
محدودیتهای استفاده از روشهای سنتی 
تعریف علم توپولوژی: 
تعریف توپولوژی در gis 
استفاده از gis به عنوان یکی از کاربردی‌ترین دانش‌ها
کاربرد های gis 
سیستم موقعیت ی جهانی چیست؟ 
gps چطور کارمی کند ؟ 
سیستم ای gps: 
کنترل زمینی gps 
نمونه ای از کاربردهای سیستم gps

.

عنوان: نقشه برداری در ایران

فرمت: پاو وینت

تعداد صفحات: 33 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت:

۲۰۱۶-۱۰-۲۵_۹-۰۰-۲۵

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

 ید

پاو وینت مراحل اجرای یک ساخـتمان از پی سـازی تا فرش کف

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت مراحل اجرای یک ساخـتمان از پی سـازی تا فرش کفدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 2030 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 30 

پاو وینت مراحل اجرای یک ساخـتمان از پی سـازی تا فرش کف شامل ۳0 اسلاید (ویژه رشته های ی عمران و ساختمان) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو و


قیمت فایل فقط 7,900 تومان

 ید


پاو وینت مراحل اجرای یک ساخـتمان از پی سـازی تا فرش کف

پاو وینت مراحل اجرای یک ساخـتمان از پی سـازی تا فرش کف شامل ۳0 اسلاید  (ویژه رشته های ی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نمایید.

.
مقدمه:

  قالب بندی: درکارگـاههای ساختـمانهای و بتنی سه کارگاه وجود دارد که همزمان به کار خود  ادامه می دهند این سه کارگاه عبارتند از: کارگاههای بتن سازی–آرماتور بندی- قالب بندی .  از آنجا که بتن قبل از سخت شدن روان بوده لذا برای شکل دادن به آن احتیاج به قالب داریم .قالبهای که برای بتن ساخته می شوند اغلب چوبی می باشند برای کارهای سری سازی ازقالبها از قالبهای ف ی هم استفاده می کنند. قالبها علاوه بر شکل دادن به بتن وزن آن را نیز تحمل می کنند تا زمان سخت شدن بدین لحاظ اگر در اجرای آن دقت کافی نشود ممکن است در موقع بتن ریزی واژگون شده و موجب خسارت شود . تخته و چوبی که برای قالب بندی استفاده می شود باید کاملا خشک ودر برابر رطوبت تغییر شکل ندهد زیرا تغییر شکل قالب موجب تغییر شکل بتن گشته و بر شکل تیرها وستونها و همچنین برهانهای وارده بر آنها موثری باشد 
و در ایران معمولا از تخته های چوبی به نام چوب روسی معروف میباشد برای قالب بندی استفاده می نمایند .تخته های که برای قالب بندی مصرف می شود باید از نوع چوبهای صمغدار یا جنگلی یا مشابه باشند و مصرف چوب سفید جز برای قالب شالوده ویا قالب بتن های بدون آرماتور مجاز نیست ضخامت تخته های مورد مصرف در مورد ستونها و کف تیرها حداقل سه سانتی متر و ضخامت تخته های گونه تیرها وقالب دالها حداقل دو سانتی متر می باشند و پهنای تخته ها متناسب با ابعاد قطعه ای میباشند که قالب برای آن ساخته می شود .
و حداقل پهنای تخته ها بین 10 – 20 سانتی متر بوده ولی معمولا در قالب بندی های به پهنای 15 تا 20 سانتی متر و طول 4 متر استفاده می نمایند .معمولا سطح تماس بتن و تخته قالب بندی را بوسیله روغنهای معدنی خنثی شده ( بدون اسید وقلیا ) چرب می نمایند در واقع از روغنی باید استفاده شود .که در واکنشهای شیمیایی بتن دخ نداشته باشد .
روغن بروی قالب بدان علت است که اولا تخته که از ابتدا کاملا خشک است آب بتون مجاور خود را نمکیده و موجب فساد بتن نشود ودر ثانی در موقع باز قالب تخته ها به خوبی از بتن جدا شود ودر صورت مناسب بودن برای قالب بندی دیگر استفاده شوند . زیرا از یک تخته قالب چندین باربرای قالب بندی استفاده می کنند در موقع روغن باید دقت شود که آرماتور ها به روغن آغشته نشوند زیرا در این صورت روغن مانع چسبیدن بتن به دور میلگرد گردیده
و جسم یکپارچه تشکیل نداده وبتن و آرماتورهر یک به تنهایی کار می کنند و موجب ضعف در همگن بودن فولاد وبتن می گردد .برای بهم بسـتن تخته ها به همـدیگر از چوبهایی که در اصطلاح قالب بندی به آنها چـهار تراش می گویند استفاده می کنند کوچکترین بعد این چـهار تـراش ها که به آنها پشت بند هـم  می گویند نباید از 8 سانتی متر کمتر باشد.

.

فهرست:

عنوان
مراحل اجرای یک ساخـتمان از پی سـازی تا فرش کف
فصلدوم 
پی سـازی تا فرش کف
(فصل دوم ) فصل دوم 
 قالب بندی 
انواع قالب 
باز قالب
مطالب عمومی ساختمان
پایان فصل دوم

.

عنوان: مراحل اجرای یک ساخـتمان از پی سـازی تا فرش کف

فرمت: پاو وینت

تعداد صفحات: 30 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت:

۲۰۱۶-۱۰-۲۶_۹-۲۲-۱۳

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

 ید

پاو وینت مراحل اجرای یک ساخـتمان از پی سـازی تا فرش کف(بخش دوم)

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت مراحل اجرای یک ساخـتمان از پی سـازی تا فرش کف(بخش دوم)دسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 1551 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 39 

پاو وینت مراحل اجرای یک ساخـتمان از پی سـازی تا فرش کف (بخش دوم) شامل 39 اسلاید (ویژه رشته های ی عمران و ساختمان) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن
قیمت فایل فقط 8,900 تومان


 ید


پاو وینت مراحل اجرای یک ساخـتمان از پی سـازی تا فرش کف(بخش دوم)

پاو وینت مراحل اجرای یک ساخـتمان از پی سـازی تا فرش کف (بخش دوم) شامل 39 اسلاید  (ویژه رشته های ی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نمایید.

.
مقدمه:

 درکارگـاههای ساختـمانهای و بتنی سه کارگاه وجود دارد که همزمان به کار خود  ادامه می دهند این سه کارگاه عبارتند از: کارگاههای بتن سازی–آرماتور بندی- قالب بندی .  از آنجا که بتن قبل از سخت شدن روان بوده لذا برای شکل دادن به آن احتیاج به قالب داریم .قالبهای که برای بتن ساخته می شوند اغلب چوبی می باشند برای کارهای سری سازی ازقالبها از قالبهای ف ی هم استفاده می کنند. 
قالبها علاوه بر شکل دادن به بتن وزن آن را نیز تحمل می کنند تا زمان سخت شدن بدین لحاظ اگر در اجرای آن دقت کافی نشود ممکن است در موقع بتن ریزی واژگون شده و موجب خسارت شود . تخته و چوبی که برای قالب بندی استفاده می شود باید کاملا خشک ودر برابر رطوبت تغییر شکل ندهد زیرا تغییر شکل قالب موجب تغییر شکل بتن گشته و بر شکل تیرها وستونها و همچنین برهانهای وارده بر آنها موثری باشد 
و در ایران معمولا از تخته های چوبی به نام چوب روسی معروف میباشد برای قالب بندی استفاده می نمایند .تخته های که برای قالب بندی مصرف می شود باید از نوع چوبهای صمغدار یا جنگلی یا مشابه باشند و مصرف چوب سفید جز برای قالب شالوده ویا قالب بتن های بدون آرماتور مجاز نیست ضخامت تخته های مورد مصرف در مورد ستونها و کف تیرها حداقل سه سانتی متر و ضخامت تخته های گونه تیرها وقالب دالها حداقل دو سانتی متر می باشند و پهنای تخته ها متناسب با ابعاد قطعه ای میباشند که قالب برای آن ساخته می شود .

.
فهرست:

(فصل دوم ) فصل دوم 
 قالب بندی 
انواع قالب 
باز قالب
مطالب عمومی ساختمان
پایان فصل دوم

.

عنوان: مراحل اجرای یک ساخـتمان از پی سـازی تا فرش کف (بخش دوم)

فرمت: پاو وینت

تعداد صفحات: 39 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت:

 مراحل اجرای یک ساخـتمان از پی سـازی تا فرش کف, پاو وینت مراحل اجرای یک ساخـتمان از پی سـازی تا فرش کف, پاو وینت مراحل اجرای یک ساخـتمان از پی سـازی تا فرش کف,

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

 ید

پاو وینت ایمن سازی اجزای غیر سازه ای در ز له

درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت ایمن سازی اجزای غیر سازه ای در ز لهدسته: عمران و ساختمان 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx 
حجم فایل: 604 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 39 

پاو وینت ایمن سازی اجزای غیر سازه ای در ز له شامل 39 اسلاید (ویژه رشته های ی عمران و ساختمان) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اق

قیمت فایل فقط 8,900 تومان


 ید


پاو وینت ایمن سازی اجزای غیر سازه  ای در ز له

پاو وینت ایمن سازی اجزای غیر سازه  ای در ز له شامل 39 اسلاید  (ویژه رشته های ی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نمایید.    

.   
مقدمه:

 به طور کلی سازه ساختمان متشکل از دو قسمت اصلی اجزای سازه ای وغیر سازه ای می باشد که جهت ارزی لرزه ای کامل ساختمان بایستی هریک از اجزا به صورت کامل مورد تحلیل وارزی قرار گیرند گاهی مشاهده گردیده علی رغم اینکه اجزای سازه ای ساختمانها توانسته اند در هنگام وقوع ز له مقاومت لازم وکافی بر اساس عملکرد مد نظر از خود نشان دهند ولی عدم وجود ایمنی در اجزای غیر سازه ای مناسب موجب رساندن خسارت جانی ومالی جبران ناپذیری شده است 
و رفتار اجزای غیرسازه ای ونقش آن ها به هنگام ز له اهمیت داشته و ضرورت ایمن سازی وپیش گیری خطر حاصل از آن ها کمتر از ایمنی سازه ی ساختمان نیست. ایران کشوری ز له خیز است ، از این رو ایمن سازی سازه واجزای غیر سازه یی باید در یک عملکرد مشترک ودو سویه نگریسته شود، ولی نه تنها در فرهنگ عمومی بلکه در فرهنگ متخصصان و ان نیز به ایمن سازی اجزای غیر سازه یی توجه لازم نشده است اجزای غیر سازه ای در ساختمان شامل متعلقات الحاقی به سازه ی ساختمان است .
این اجزا برای کاربری معین وبهره برداری از فضاهای ساختمان به صورتی ج ناپذیر در محلی مشخص نصب ومستقر می شوند در اینجا هدف شناسایی این اجزا وامکانات ایمن سازی شرایط ایمن سازی درساختمانها هنگام وقوع ز له می باشد.
ایمن سازی چیست؟ایا مقاوم سازی بهتر است؟ چه تفاوت هایی دارند؟ "مقاوم سازی" به معنای بیشتر مقاومت تمام و یا قسمتی از ساختمان است به این مفهوم که بتواند نیرو های بیشتری را تحمل کند و اگر به زبان خودمانی بخواهم بگویم، بتواند در برابر ز له های بزرگتری فرو نریزد! " ایمن سازی" به معنای این است که اقداماتی در حین ساخت و یا بعد از ساخت و در حین بهره برداری و استفاده از ساختمان انجام دهیم که محیط ساختمان در حین ز له دارای ایمنی حداقل ( ایمنی جانی برای نین) باشد. 
در ایمن سازی ما مستقیما با اینکه چه بلایی سر ساختمان می اید کاری نداریم، این نین هستند که برای ما مهم هستند. ممکن است اقداماتی که انجام می دهیم هیچ ربطی هم به اسکلت ساختمان نداشته باشد. چه بسیار ساختمانهای مقاومی که هیچ گونه ایمنی در حین ز له برای نان ندارند و چه بسیار ساختمانهایی که در عین مقاومت کم ایمنی کافی برای جان نین را دارند. 
.


فهرست:

عنوان
ایمن سازی اجزای غیر سازه  ای در                                         
چکیده 
تعاریف برخی کلمات
اه بررسی ایمن سازی اجزای غیر سازه ای
اجزای سازه ای و غیر سازه ای ساختمان چیست؟
چه ی باید ایمن سازی کند؟
معرفی بخش اجرای غیر سازه یی استاندارد 
اجزای غیر سازه ای و پاسخ آنها به ز له
مطالعات عملکردی اجزای غیر سازه ای
دو روش ایمن سازی ساختمان ها

.

عنوان: ایمن سازی اجزای غیر سازه  ای در ز له

فرمت: پاو وینت

تعداد صفحات: 39 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت:

۲۰۱۶-۱۰-۲۶_۸-۴۸-۴۹

قیمت فایل فقط 8,900 تومان

 ید