رسانه 24
رسانه 24

مسافرت بعد از کنکور!مسافرت بعد از کنکور!

درخواست حذف اطلاعات

نتونستم بنویسم از مسافرتم

ولی خب خیلی خیلی خوش گذشت

البته که همیشه هم قرار نیست خوش بگذره و مشکلی سر راه آدم قرار میگیره

بهرحال .. شکر .. خوب بود