رسانه 24
رسانه 24

جوون آریاییحیف

درخواست حذف اطلاعات
حیف  روزای رفته،حیف روزای باتو

گفته بودم نباشی،غصه می ره جاتو

انتظاری ندارم از تو که داری میری

فکرشو می یه روز،دلخوشیمو ب ری

فکر دنیای بی تو،فکر عمری که میره

گفته بودی که هرگز،من رو یادت نمیره

خونده بودم من از چشات،داری دل میکنی

حالا که سوختن من به پات،حرف رفتن میزنی

گفت،دلم پیش دیگس

حقیقت اینی که میگس

همیشه میدیدم،پیش من نیست یادش

نگفته بود میخوادش

رفت،همون شد که خودش میخواست

ولی خاطره هاش اینجاس

تنهایی می ره،همه دنیامو

به کی س جامووو

بعد دل کندن از من،اینکه خواستی جداشی

فکرش مثل عذابه،باکی میتونی باشی

تو قسم خورده بودی که،منو درکم کنی

چشمامو میبندم به روت

بهتره ترکن کنی

(سامان جلیلی)منبع: http://javooneariaiy. /