رسانه 24
رسانه 24

نظری سوی گدا کن!نظری سوی گدا کن!

درخواست حذف اطلاعات

ما که فعلا حرفی برای گفتن نداریم با دلبر

هی زرتُ زرت آهنگ میزاریم

شما هم‌ گوش کن:)


https://t.me/chaarkhoneh/34

اینم

+ بعدش نظرتون رو بگید راجع به آهنگ