رسانه 24
رسانه 24

پیش وتان فوتبال دورودمسابقه

درخواست حذف اطلاعات
روز 22 مرداد دیداری دوستانه بین تیمهای شرکت عیاران ورزشکار و پیش وتان فوتبال دورود برگزارشد

ایستاده از راست به چپ آقایان غلام لک - حمید یاراحمدی - محمد منصوری - حاج حسن احمدی

رحمان کلکیان - علی آروان - محمد فرامرزی - کاوه کلکیان - قربان پاپی مربی

نشسته از راست به چپ حسین ورمزیاری - عزت احمدی - علیرضا حیدری - کریم کلکیان - رضا لشنی

حسین جودکی - حجت احمدی - اکبر عبدالوند

بقیه در ادامه مطلبمنبع: http://dorodpishkesvat. /عرض تسلیت

درخواست حذف اطلاعات
با خبر شدیم که سرکارخانم فاطمه کاووسی فرد همسر

محترمآقای ناصر چهار دوالی از بنیان گذاران فوتبال

دورود هم چنین مادرآقایان بابک و سیامک چهاردوالی

از پیش وتان فوتبال دورود به رحمت خدا رفته اند .

پیش وتان فوتبال دورود این مصیبت را به خانواده

محترم چهاردوالی تسلیت عرض می نمایند و خود

را در این غم شریک میدانند .

پیش وتان فوتبال دورود

 منبع: http://dorodpishkesvat. /عرض تسلیت

درخواست حذف اطلاعات
محمد محمدی یکی از یاران با وفای فوتبال دورود به رحمت خدا رفت

شوخ طبع بود و مردمی . سالهای سال در کنار فوتبال دورود بود . در سرما و گرما ، برد و باخت شادی

و غم در کنار بچه های فوتبالی بود . روز 22 بهمن 1394 بود که باتفاق بچه های تیم پیش وتان به

دیدارش رفتیم . خیلی خوشحال شد وقتی دید هنوز در ذهن و خاطر بر و بچه های فوتبالی باقی مانده

از هر دری صحبت شد . و بعد از آن عضو ثابت دیدارهای تیم از بچه های قدیمی بود .

بقیه در ادامه مطلب

 منبع: http://dorodpishkesvat. /عرض تسلیت

درخواست حذف اطلاعات
با خبر شدیم که همسر محترمه اقای نادر سالاروند و خواهر اقای محمد علی درویشی از پیش وتان

ورزش دورود به رحمت خدا رفته اند . پیش وتان فوتبال دورود این مصیبت را به این دو خانواده تسلیت

میگویند و خود را در غم این عزیزان شریک میدانند

                                                                             پیش وتان فوتبال دورود

 منبع: http://dorodpishkesvat. /