رسانه 24
رسانه 24

طب سنتی و اه درمانی علامینسخه سحر آمیز برای انی که از ضعف اعصاب و سوزش و تپش قلب رنج می برند

درخواست حذف اطلاعاتبهترین رژیم غذایی در زمان آلود هوا:

درخواست حذف اطلاعات
 

مصرف لبنیات برای از میان بردن آثار ذرات معلق موجود در هوا مفید است؛ اما تاثیری بر بهبود مسمومیت‌ ناشی از آلاینده‌ها همچون سردرد، تهوع، سر جه، تن نفس و... ندارد.
بیماری برص

درخواست حذف اطلاعات
 

برای خیلی از بیماران و اعضای خانواده مبتلایان به بیماری برص (ویتیلیگو) گاهی اوقات شاید فکر کنند و برایشان مورد سوال باشد که آیا بیماری پوستی برص مسری است یا نه ؟ درجواب این عزیزانی که بی دلیل وبی مورد افکار و اوقات خودشان را اب می کنند باید بگویم قریب به 30 سال است بنده با انی که به ما مراجعه نموده اند نشنیده ام وندیده ام از یک عضو این خانواده که دچار بیماری برص بوده ویا هستند به یکی دیگر ازاعضای ان خانواده سرایت کند, واکثر اطبای قدیم وجدید هم معتقدند این بیماری اصلا مسری نبوده, وعلت سفید شدن قسمت هایی از پوست بدن فقط به دلیل و اختلال درکار کرد رنگدانه ها (ملانین) میباشد, پس اگر با تامل ونگاه علمی وتجربی ومنطقی به این موضوع بنگریم این موضوع برای اعضای خانواده هیچ مشکلی نداشته وندارد .بنا بر این اگر در زند شویی اگر یکی از همسران دچار این بیماری شود. طرف مقابل نه تنها کوچکترین حساسیت منفی از خود نشان ندهد بلکه همواره به او کمک کنند تا روحیه اش تضعیف نشود. زیرا استرس های عصبی باعث شدت بیماری می شود وهمچنین ازدواج باچنین اشخاصی هیچگونه منعی ندارد البته که الحمد الله اکثراین بیماران درمان می شوند. چنانکه چندین نفر به ما مراجع فرموده وبهبو دی کامل پیدا کرده اند.

 

 منبع: http://barasdarmani. /درمان وسواس از صادق (ع)

درخواست حذف اطلاعات
 
146775 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات
 
146774 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات
 
بیماری برص

درخواست حذف اطلاعات
 

برای خیلی از بیماران و اعضای خانواده مبتلایان به بیماری برص (ویتیلیگو) گاهی اوقات شاید فکر کنند و برایشان مورد سوال باشد که آیا بیماری پوستی برص مسری است یا نه ؟ درجواب این عزیزانی که بی دلیل وبی مورد افکار و اوقات خودشان را .. اب می کنند باید بگویم قریب به 30 سال است بنده با .. انی که به ما مراجعه نموده اند نشنیده ام وندیده ام از یک عضو این خانواده که دچار بیماری برص بوده ویا هستند به یکی دیگر ازاعضای ان خانواده سرایت کند, واکثر اطبای قدیم وجدید هم معتقدند این بیماری اصلا مسری نبوده, وعلت سفید شدن قسمت هایی از پوست بدن فقط به دلیل و اختلال درکار کرد رنگدانه ها (ملانین) میباشد, پس اگر با تامل ونگاه علمی وتجربی ومنطقی به این موضوع بنگریم این موضوع برای اعضای خانواده هیچ مشکلی نداشته وندارد .بنا بر این اگر در زندگی .. شویی اگر یکی از همسران دچار این بیماری شود. طرف مقابل نه تنها کوچکترین حساسیت منفی از خود نشان ندهد بلکه همواره به او کمک کنند تا روحیه اش تضعیف نشود. زیرا استرس های عصبی باعث شدت بیماری می شود وهمچنین ازدواج باچنین اشخاصی هیچگونه منعی ندارد البته که الحمد الله اکثراین بیماران درمان می شوند. چنانکه چندین نفر به ما مراجع فرموده وبهبو دی کامل پیدا کرده اند.

 

 منبع: http://barasdarmani. .. /بابونه

درخواست حذف اطلاعات
 

 
درمان وسواس از .. صادق (ع)

درخواست حذف اطلاعات
 
85705 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات
 
85704 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات
 
اسامی گیاهان دارویی به زبان آذربایجان (محاوره میانه ای) با معادل فارسی:

درخواست حذف اطلاعات
اسامی گیاهان دارویی به زبان آذربایجان (محاوره میانه ای) با معادل فارسی:

1         آت قویریغی                                                   بهمن (شال دم)

2         آجی بی­آن                                                       تلخه بیان

3         آغ اُت، وَلَ میر                                                 یولاف وحشی

4         آلا قانقال (آلا قالقان)                                        کنگر صحرایی

5         اَستوقودوس                                                   اسطوخودوس

6         اِشَّح خشخاشی                                             ورث

7         اِشّح یونجاسی، سَبَرگَ یونجاسی (ساری یونجا)   یونجه زرد

8         اَمَن کُمَنجی (دوومَچَه)                                     پنیرک

9         اوزَرّیح                                                          اسپند

10        اوش قولاخ، سَبَرگَ                                        شبدر

11        اوشقون                                                     ریواس

12        اَوَلیح                                                         ترشک مواج

13        ایپلیهجً                                                      تمشکین

14        ایت اوتی، آغ باش، قوخاغان                           ازمک

15        ایت سوآلاغی                                             کلاغک

16        ایریشیم، بوستان پوزان، سرطان، ساریلیخ         سس

17        ایسپناخ                                                     اسفناج

18        ایلان یاستیغی                                           نی لویی

19        اینَی امجَ یی                                             مگس ­گیر، سیلن

20        بابانِح                                                         بابونه

21        بادامچا                                                      بادام کوهی

22        بالاغ اُتی                                                 کاهوی وحشی

23        بالِح دنی                                                   تخم بالنگ

24        بالدیرقان                                                   گلپر

25        بَنوشَ                                                     بنفشه

26        بورانی                                                    کدو تنبل

27        بَزَرَه (بزرک)                                             بزرک، بذر کتان

28        بورگ آغاجی                                           دارواش

29        بوی                                                       شنبلیله

30        بوی تیکان (بوییک تیکان)                             تمشک

31        بویاق                                                     روناس

32        بویمادَرَن                                                 بومادران

33        بیزوشا                                                   بارهنگ کبیر

34        بیسم اله گولی                                        درخت اقاقیا

35        بیلاغ اوتی (بولاغ اوتی)                              علف چشمه

36        پازی تره سی                                           برگ چغندر

37        پَ .. ینَ                                                      .. فه

38        پُلیح (پُلیک)، سَنگَنَح                                 ماشک

39        پیتیراخ (دُویز پیتراغی)                                توق

40        پی .. یز                                                      آتشین

41        پیش­ پیشی                                              بیدمشک

42        پیشیح اوتی                                             علف گربه، سنبل­الطیب

43        پیشیه جیرناغی، جوجَ .. ی، چنته چوبان        کیسه کشیش

44        تَرَ توندَ، آجی تَرَ                                         شاهی، تره تیزک

45        تل                                                          کمبوزه

46        توپّیز (قوش قو .. )                                     شکرتیغال، قندورک

47        توحلیجَ                                                    چای کوهی

48        تو .. َح (تو .. ک)                                           .. دل وحشی

49        تورشَح (تورشک)                                        ترشک

50        تولکی قویریغی                                           دم روباهی، جو وحشی

51         جین جیلن (جین جیلم)                                 علف جوجه

52        جَیَن                                                       

طب سنتی علامی, [۲۴.۰۲.۰۵ ۲۲:۰۸]
جگن

53        جین قا .. یزی                                              کَوَر، هندوانه ابوجهل

54        چاتلانقوش، آغ ساقیزی، پیرآغاجی                 بنه

55        چاقّیرتیکانی                                              گل گندم چمنزار

56        چالی                                                       سنجد تلخ

57        چای آلاغی                                               مرزنگوش

58        چای دوویسی (آش دووسی)                        برنج گرده، برنج چلیپا

59        چاییر                                                        مرغ

60        چوبان یاستیغی                                         کلاه میرحسن

61        چیتدیخ (چیرتدیق)                                      کاسنی

62        خانم سالّ .. ، قیرمیزی پاچا، قاراگُز               تاج .. وس

63        ختمی گولی                                             گل ختمی

64        خَشَ                                                        اسپرس

65        داری                                                        ارزن

66        داش جاباغی                                            گلسنگ

67        داغ سوغانی                                             پیاز کوهی

68        داغ مَرزَسی                                              مرزه کوهی

69        دامارّیجا (بوی یا .. اغی)                                بارهنگ صغیر

70        دَلَ بنگ                                                    رازیانه

71        دلی بات بات                                             بنگدانه

72        دمیرتیکانی                                              خارخاسک

73        دَوَ تیکانی یانداخ (یانداق)                             خار شتر

74        دَوَدابانی                                                  گوش .. گوش

75        دوشان آلماسی، چالقی                              شیرخشت، چالگو

76        دوه دابانی                                                 زیره هرز زراعی

77        دیل قانادان                                                شی .. نیر

78        زیریش (زیریشک)                                       زرشک

79        ساباح­ گُرَسَن                                            اویارسلام، آبیارسلام

80        سارماشیخ، پوشَنَ                                     پیچک صحرایی

81        ساری تیکان                                             گلرنگ وحشی

82        ساری گول                                               نسترن مطعر (زرد)

83        سرچَ اُتی                                                 گندمک، گندم دانه تسبیحی

84        سوپورگَ                                                   سورگوم جارویی

85        سوتتوجَ، سوتّی یَن                                    فرفیون

86        سووآلاخ                                                  موسیر

87        سُوید                                                      بید

88        سُوید اُتی                                               هفت بند ایرانی

89        سهلاب                                                   ثعلب باتلاقی

90        سیغیرقویریغی (سیرقویریغی)                      گل ماهور، .. گوشک

91        سیلیف                                                   سوروف

92        شادَنَ                                                    شاهدانه

93        ش .. ا                                                   دستنبو

94        شَتَره (شاتَرَسی)                                      شاه تره

95        شقّنَ (اِشّح لالَسی)                                   شقایق وحشی

96        شلقم                                                      سیب زمینی ترشی

97        شومو (شومون)                                          اسفناج چهار دانه ای

98        شووَرَن                                                      خاکشیر

99        شیرین بی­آن                                                شیرین بیان

100      صابون                                                        سیلن، قلیونک

101      قاپاخلی­جا (خُروز داشّاغی)                               قدومه

102      قارا بَزَرَح، زَی رَح                                           بالنگو

103      قارا یمیشان                                               زا .. الک وحشی

104      قاراغاش (قَرَغاش)                                       نارون

105      قارامیخ                                   

طب سنتی علامی, [۲۴.۰۲.۰۵ ۲۲:۰۹]
شبیه چالی

106      قارایا .. اخ، قاراقولاخ                                      مریم گلی

107      قارچیچه­یی (دانا داشّاغی)                           گل حسرت

108      قارقا تاباغی، هویا .. اغی، مُش یا .. اغی              باباآدم

109      قاطیر قویریغی                                             پنج .. ، علف باغ

110      قان قورودان                                                قیاق

111      قیرخ بوروم، گِچی اوتی                                 دم اسب

112      قَزاَیاغی (قازاَیاغی)                                      پای غازی، غازپا

113      قزیل گول                                                  گل محمدی، گل گلاب

114      قلمه                                                        تبریزی

115      قَمیش                                                     نی

116      قوزی قولاغی                                           .. زبان بدل (ایتالیایی)

117      قوش اَبَّ یی، .. من اوتی                           علف هفت بند

118      قَی نَنَ دیلی                                            کاکتوس راکتی

119      قیتدیرقا                                                  افدرا، ریش بز، ارمک

120      قیزلار اوشقونی                                        شبیه اسپند

121      قیلپین                                                   جومیش (علف پشمکی)

122      کاوار (سوزی)                                          تره

123      کروشنه                                                  .. دانه

124      کروویز                                                   کرفس

125      کّ .. َ (قاراباش، گوباش)                             گل گندم

126      کلوخا                                                     گل جالیز

127      کورا                                                       سپیدار

128      کهلی اوتی (کهلیک ­اوتی)                           آویشن

129      گچی بوینیزی                                           .. نوب، جولدوزک

130      گلین بارماغی                                           انگشت عروس

131      .. بان، .. ابان، سیغیر دیلی، دیل اوتی          .. زبان

132      گوش اوزومی                                           تاج ریزی

133      گوش دیلی                                              درخت زبان گنجشک، ون

134      گیزی تیکانی، اَل ی .. ران                             گزنه

135      گیلدیک (ایت برنی)                                    نسترن کوهی، نسترن شرقی

136      میخنگ (قرنفیل)                                       میخک

137      مین چیچک                                              شاهپسند

138      نوروز گولی                                               خیارک

139      وَرَک                                                       رز ایرانی، علف .. س

140      هنقیلیش (خنقیلیش) داغ ­تَرَسی                  شیر مرغ، علف تگرگی

141      یارااوتی، قان قورودان                                   بومادران هزاربرگ

142      یا .. یز                                                         پونه

143      یارما                                                         بلغور

144      یاغلیجا، شوران                                           سلمه­ تره

145      یربادامی                                                    بادام زمینی

146      یِل آپاران، یل قووان، شوشَ قلیان، قوناخ،           گل قاصد

147      یِملیح (یملیک)                                             شنگ

148      یمیشان                                                      زا .. الک

149      یورقون (یورقون آغاجی)                                 درخت گز

150      یوشان                                                        درمنه

 

چند نکته مهم:

           §      کاکوتی همان کهلیک اوتی نیست.

§      قارچیچیی گل یخ نیست.

           §      گلسنگ نوعی گیاه نیست بلکه موجودی است که از همکاری قارچ و جلبک ایجاد شده است

§      نوروز گولی در میانه به خیارک گفته می شود در حالی که در سایر نقاط آذربایحان به این نام به زنبق وحشی اتلاق می شود.

§      مرحله کال میوه‌هایی مثل طالبی، گرمگ و .. بزه را کمبوزه می‌گویند.

§      یارما (بلغور) .. ده ­های دانه غلات مثل گندم، جو و یولاف است.

 منبع: http://barasdarmani. .. /معجون های حیات بخش

درخواست حذف اطلاعات
معجون_های_حیاتنسخه سحر آمیز برای .. انی که از ضعف اعصاب و سوزش و تپش قلب رنج می برند

درخواست حذف اطلاعاتبهترین رژیم غذایی در زمان آلودگی هوا:

درخواست حذف اطلاعات
 

مصرف لبنیات برای از میان بردن آثار ذرات معلق موجود در هوا مفید است؛ اما تاثیری بر بهبود مسمومیت‌ ناشی از آلاینده‌ها همچون سردرد، تهوع، سرگیجه، تنگی نفس و... ندارد.
.. ه خون-سکته

درخواست حذف اطلاعات
❤️ .. ه خون-سکته
        درمان_پارکینسون

درخواست حذف اطلاعات

⚛ #درمان_پارکینسون

✨بادام۱۴عدد
✨استشمام‌عطرگرم
✨کاهش سردیها
✨انجیر۷عددشبها
✨زیتون۷عدد صبحها
✨ارده باشیره۴وعده
✨مویز۲۱عدد
✨روغن مالی ملاج سرومفاصل باروغن سیاهدانهمنبع: http://barasdarmani. .. /اسطوخدوس

درخواست حذف اطلاعات

⚛ #اسطوخدوس

✳️⇦•درمان کننده
چای به

درخواست حذف اطلاعات

⚛ #چای_بِه
 

✳️⇦•خواص:
9 علامت ازدیاد سموم در بدن

درخواست حذف اطلاعات
9 علامت ازدیاد سموم در بدن